Hlavní navigace

Do českých firem se valí kapitál z daňových rájů

29. 12. 2011

Sdílet

Největšími zahraničními vlastníky v českých firmách jsou Nizozemci, Němci a Rakušané, nejčastějšími Rusové, Němci a Ukrajinci, podíl českého kapitálu v tuzemských firmách roste.

Obem registrovaného kapitálu tuzemských firem, který je ovládán z daňových rájů, v letošním roce vzrostl o 11,7 %, zatímco celkový objem zahraničního kapitálu v tuzemských společnostech poklesl o 1,93 %. Objem českého kapitálu vzrostl o 3,47 %. Tuzemské subjekty aktuálně ovládají 59 % z celkového registrovaného kapitálu (1 310 z 2 227 miliard korun) a mají majetkový podíl v 76 % (297 274) českých firem. Největšími zahraničními vlastníky, z pohledu ovládaného registrovaného kapitálu, jsou Nizozemci, Rakušané a Němci. Nejvíce českých firem je ze zahraničí kontrolováno majiteli z Ruska, Německa a Ukrajiny. Informace vyplývají z analýzy vlastnické struktury české podnikatelské sféry, kterou před Vánocemi zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA), člen skupiny Bisnode.

 

Mírný odliv, prudký růst...

Podíl českého kapitálu investovaného do registrovaného kapitálu tuzemských firem meziročně vzrostl o 3,47 % z 1 267 miliard korun na 1 311 miliard korun. Tuzemské subjekty tak aktuálně ovládají 59 % z celkového registrovaného kapitálu v českých společnostech, zatímco v loňském roce se jednalo o 58% podíl. Naopak objem zahraničního kapitálu v českých firmách letos poklesl o 1,93 % z 919 miliard korun na 902 miliard korun. „Převaha, a v letošním roce dokonce nárůst podílu českého kapitálu, je dána zastoupením malých a středních společností v tuzemské podnikatelské sféře, které nejčastěji působí v oblasti služeb, obchodu, nemovitostí a stavebnictví. Mírný odliv zahraničního kapitálu je způsobený nelehkou situací na trhu po doznívání globální recese a zejména obav z další krize,“ zhodnotila výsledky letošní analýzy analytička agentury ČEKIA, Petra Štěpánová. „Varující je však prudký růst objemu registrovaného kapitálu českých firem, který je ovládán z daňových rájů,“ říká dále Petra Štěpánová s tím, že se meziročně zvýšil o 11,7 % resp. o 41 miliard korun a kapitál v tuzemských společnostech, který je kontrolován z daňových rájů představuje 43,5 % z celkového zahraničního kapitálu. „Pokračuje tak trend z předchozích let, kdy efektivní daňová optimalizace v podnikání hraje čím dál tím větší roli a zahraniční vlastníci z daňových rájů posilují své postavení,“ dodala analytička agentury ČEKIA.

 

Složení vlastnické struktury českých firem

Registrovaný kapitál (mld. Kč)

2011

2010

změna 2010/2011

ČR

1 310,6

1 266,7

3,47%

Zahraniční - celkem

901,5

919,2

-1,93%

Zahraniční - jen daňové ráje

391,8

350,8

11,70%

 

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb) a vlastní výpočty agentury ČEKIA

 

Mezi zahraničími vlastníky s výraznou převahou dominuje nizozemský kapitál. Majitelé firem se sídlem v Nizozemsku ovládají téměř čtvrtinu respektive 200,6 miliard korun z celkové hodnoty registrovaného kapitálu v českých firmách, který je kontrolován zahraničními subjekty. S odstupem následuje německý (12 %, 108 miliard korun), rakouský  (10 %, 95,5 miliard korun), francouzský (53 miliard korun, 6 %) a kyperský (53 miliard korun, 6 %) kapitál. „Nizozemsko a Kypr jsou mnoha firmami používány jen jako daňové sídlo, přičemž investovaný kapitál a know-how zpravidla nepochází z těchto zemí,“ upozornila analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že to platí i v případě dalších destinací, zejména těch, které jsou považovány za daňové ráje. Meziročně, z pohledu objemu ovládaného registrovaného kapitálu, nejvýrazněji posílili svoji pozici v českých firmách vlastníci z Indie (+ 247 %), Kajmanských ostrovů (148 %) a Malty (60 %). Naopak v letošním roce nejvíce klesl vliv subjektů z Lichtenštejnska (-38 %), Lucemburska (-30 %) a USA (-14 %).

Největší počet českých firem je vlastněn tuzemskými majiteli (76 %). Vlastníci se sídlem v Rusku mají podíl v 19 % z celkového počtu firem, které jsou kontrolovány zahraničními subjekty. Následují Němci (12 %), Ukrajinci (11 %) a Slováci (8 %). Meziročně, z pohledu počtu firem, kde je přítomen zahraniční kapitál, své postavení nejvíce posílily subjekty z Rakouska (+60 %) a Ázerbájdžánu (+21 %). Následují vlastníci ze Slovenska, Polska, Maďarska a Izraele, kteří aktuálně kontrolují shodně o téměř 15 % více českých společností, než ve srovnatelném období loňského roku.

 

 

TOP 30 zemí podle majetkové účasti v českých firmách

TOP 30 zemí podle registrovaného kapitálu v českých firmách

 

TOP 30 zemí podle majetkové účasti v českých firmách

Země

Podíl na registrovaném kapitálu

v Kč

Počet firem
s kapitálem
z dané
země*

 

Země

Počet firem s kapitálem z dané země*

Podíl na registrovaném kapitálu

v Kč

Česká republika

297 274

1 310 632 492 743

1

Česká republika

297 274

1 310 632 492 743

Nizozemsko

3 508

200 595 597 060

2

Rusko

16 964

7 106 458 961

Německo

11 067

108 388 113 287

3

Německo

11 067

108 388 113 287

Rakousko

4 182

95 519 118 070

4

Ukrajina

10 479

2 301 093 285

Francie

1 151

53 326 224 736

5

Slovenská republika

7 727

22 661 797 863

Kypr

1 542

53 131 407 019

6

Rakousko

4 182

110 415 118 070

Velká Británie

2 917

48 128 001 524

7

Nizozemsko

3 508

200 595 597 060

Lucembursko

1 031

47 121 799 010

8

Velká Británie

2 917

48 128 001 524

Švýcarsko

1 568

37 718 202 742

9

Itálie

2 901

9 653 876 326

Španělsko

602

36 940 299 850

10

Spojené státy americké

2 378

28 616 662 003

Spojené státy americké

2 378

28 616 662 003

11

Čína

2 269

2 435 182 770

Japonsko

144

24 865 496 190

12

státy býv. Jugoslávie

1808

359046205

Slovenská republika

7 727

22 661 797 863

13

Bělorusko

1 635

184 046 470

Belgie

739

22 180 959 230

14

Švýcarsko

1 568

37 718 202 742

Korejská republika

183

19 125 682 840

15

Kypr

1 542

53 131 407 019

Polsko

1 523

15 139 884 152

16

Polsko

1 523

15 139 884 152

Švédsko

379

9 773 146 350

17

Moldávie

1 348

105 597 050

Itálie

2 901

9 653 876 326

18

Kazachstán

1 271

304 092 910

Dánsko

274

7 641 576 460

19

Francie

1 151

53 326 224 736

Rusko

16 964

7 106 458 961

20

Lucembursko

1 031

47 121 799 010

Britské Panenské ostrovy

424

6 481 849 561

21

Belgie

739

22180959230

Lichtenštejnsko

250

5 580 425 331

22

Maďarsko

726

3758057455

Kajmanské ostrovy

35

4 551 265 932

23

Izrael

639

185790630

Irsko

342

4 288 170 893

24

Španělsko

602

36940299850

Maďarsko

726

3 758 057 455

25

Bulharsko

499

132081630

Malta

90

3 569 009 600

26

Vietnam

470

69162040

Kanada

322

3 377 128 573

27

Ázerbájdžán

459

82274590

Čína

2 269

2 435 182 770

28

Britské Panenské ostrovy

424

6481849561

Ukrajina

10 479

2 301 093 285

29

Seychelské ostrovy

381

6481849561

Indie

368

1 398 389 800

30

Turecko

381

158 963 799

* jedná se o počet společností, ve kterých je přítomen zahraniční kapitál dané země, tzn. že pokud je daná společnost kontrolována například německým a rakouským kapitálem, je započítána u obou zemí.

Poznámka: Propočet zohledňuje výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další vazby týkající se vlastníka. Do propočtů byly zařazeny jen veřejně dostupné informace o vlastnických vztazích tuzemských firem, které měla ČEKIA v době zpracování studie k dispozici

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb) a vlastní výpočty agentury ČEKIA

 

 

Poznámka: Výpočty použité v analýze zohledňují pouze primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoliv další vazby týkající se vlastníka. Informace o vlastnických vztazích ČEKIA čerpá výhradně z veřejně dostupných zdrojů.

 

Zdroj: ČEKIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?