Hlavní navigace

Do konce roku nebude správce daně vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele

23. 9. 2013

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci k ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty totiž dochází na straně příjemce zdanitelného plnění k ručení za nezaplacenou daň v těch případech, kdy je úplata za toto plnění poskytnuta zčásti nebo zcela převodem na účet, který se liší od účtu, který (podle stejného zákona) jeho majitel (poskytovatel plnění) oznámil svému správci daně a zároveň jej označil jako účet, který je určen ke zveřejnění.

Připomeňme si výše uvedenou povinnost, která zavazovala všechny plátce DPH, aby v termínu do konce února tohoto roku oznámili svému správci daně všechny používané účty a zároveň označili účty, které si přejí zveřejnit v rejstříku, který je dálkově přístupný.) GFŘ už dříve vyhlásilo, že vzhledem k času potřebnému na to, aby si tento zcela nový institut plátci i ostatní zúčastnění osvojili, nebudou k tomuto ručení vyzývat v termínu do 30. září. Vzhledem k tomu, že v mezidobí byl započat legislativní proces, který by měl vést ke změně ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, by se ručení podle návrhu novely uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti. Do konce období, na které se vztahuje výše citovaná informace, nebude s ohledem na aktuální stav legislativního procesu najisto postaveno, zda dojde ke změně zmíněného ustanovení, popřípadě v jakém znění a s jakou účinností.

S ohledem na výše uvedené nebude správce daně vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 31. prosince 2013.

 

Podrobněji: celou informaci leze najít zde:  http://www.financnisprava.cz/ (Daně a pojistné/Daně/DPH/Informace, stanoviska a sdělení/Ručení). 1Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH č.j.: 14 232/13/7001-21002-012287

Blíže k tomuto typu ručení – viz „Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013“ (č.j.: 3308/13/7001-21002-012287)

 

Byl pro vás článek přínosný?