Hlavní navigace

Doporučení Evropské komise pro Českou republiku

6. 8. 2014

Sdílet

 Autor: © Comugnero Silvana - Fotolia.com
Evropská komise začátkem června přijala řadu ekonomicko-politických doporučení pro jednotlivé členské státy. Doporučení jsou založena na podrobné analýze situace v každé jednotlivé zemi a jejich cílem je poskytnout státům vodítko, jak v letech 2014 až 2015 podpořit hospodářský růst, zvýšit konkurenceschopnost a schopnost vytvářet pracovní místa.

České republice Evropská komise mimo jiné doporučuje:

  • Udržet v roce 2014 zdravou fiskální situaci a v roce 2015 výrazně posílit rozpočtovou strategii, například zřídit nezávislou fiskální instituci pro sledování fiskální politiky, zavést fiskální pravidla pro místní a regionální samosprávy a zlepšit koordinaci mezi všemi úrovněmi správy.
  • Zlepšit plnění daňových povinností (se zvláštním zaměřením na DPH) a snížit náklady na výběr a placení daní zjednodušením daňového systému a sjednocením základů daně z příjmu fyzických osob a vyměřovacích základů pro příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. Snížit vysoké daňové zatížení práce, především u osob s nízkými příjmy. Přesunout daňovou zátěž do oblastí, kde bude méně omezovat růst, například na pravidelně placené daně z nemovitostí a ekologické daně. Dále omezit rozdíly v daňovém zacházení se zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými.
  • Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejného důchodového systému, a to rychlejším navyšováním zákonem stanoveného věku pro odchod do důchodu a jasnějším provázáním tohoto věku se změnami ve střední délce života. Podporovat zaměstnatelnost starších pracovníků a přezkoumat mechanismus valorizace důchodů. Přijmout opatření k výraznému zlepšení nákladové efektivnosti a správy ve zdravotnictví, zejména v nemocniční péči.

Další doporučení se týkají zlepšení a zefektivnění veřejných služeb, zlepšení systému základního školství, financování vysokého školství, zajištění profesionality státní správy a posílení boje proti korupci.

                                                                         

Celé doporučení naleznete na http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_czech_cs.pdf.

 

 

FIN24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?