Hlavní navigace

EBRD loni razantně expandovala

18. 2. 2010

Sdílet

„Významným rysem roku 2009 byl návrat našich aktivit do regionu střední Evropy a do Pobaltí,“ říká Pavel Štěpánek z Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Jak se v praxi vaší banky odrazily problémy krize? 

Dopady krize se samozřejmě Evropské bance pro obnovu a rozvoj nevyhnuly. Banka je největším institucionálním investorem ve střední a východní Evropě, tedy v regionu, který byl postižen krizí snad více než kterákoliv jiná část světa. EBRD se soustředila v roce 2009 především na pomoc při restrukturalizaci jejích stávajících klientů, a to zejména ve finančním sektoru. Rizikový profil portfolia se celkově zhoršil, nicméně banka zůstává stále velmi kapitálově silnou institucí. I díky tomu, stejně jako i díky podpoře akcionářů (jimiž je 62 států), pak mohla banka v průběhu roku 2009 razantně navýšit objem svých aktivit o více než 60 procent oproti roku 2008. Významným rysem roku 2009 byl návrat aktivit do regionu střední Evropy a do Pobaltí, tedy do oblasti, která v předkrizové době již nebyla centrem pozornosti aktivit banky. 

Co nového pro letošní rok banka připravuje? 

Pozornost se od krizového managementu postupně upírá na podporu pokrizového zotavování ekonomik regionu. Krize zdůraznila některé slabiny růstového modelu, postaveného na intenzívním přílivu soukromých investic na straně jedné a v řadě zemí na exportu komodit na straně druhé. Výzvou pro příští období je tedy učinit tyto ekonomiky odolnější, diverzifikovat je, podpořit jejich vzájemný obchod a rozvinout domácí kapitálové trhy. V letošním roce také akcionáři schválí novou střednědobou strategii banky na období do roku 2015. Očekává se, že součástí toho bude i kapitálové posílení banky, které by jí umožnilo realizovat stávající zvýšené objemy aktivit i v dalších letech. Pozornost střední Evropě a Pobaltí bude v dalších letech postupně oslabovat a prioritou se opět stane zaměření na teritorium na východ a na jihovýchod od stávajících hranic EU. 

Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?