Hlavní navigace

EK představila koncept společného konsolidovaného základu daně pro právnické osoby (CCCTB)

21. 4. 2011

Sdílet

Evropská komise (EK) zveřejnila dne 16. března 2011 dlouho očekávaný návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (Common Consolidated Corporate Tax Base – „CCCTB“).

Směrnice by měla umožnit skupinám společností působícím v rámci EU podat jediné konsolidované daňové přiznání za celou skupinu v rámci EU. Konsolidované zisky skupiny by pak byly rozděleny podle určitého vzorce na jednotlivé členy skupiny v jednotlivých členských státech a ty by na takto určené základy daně uplatnily svoje korporátní sazby daně.

K zavedení těchto nových pravidel do praxe bude nutný jednomyslný souhlas všech členských států EU, přičemž jejich implementace do národních předpisů by pak byla pro jednotlivé členské státy EU povinná. Uplatnění CCCTB by ovšem bylo, dle návrhu Evropské komise, pro jednotlivé skupiny společností v Evropské unii dobrovolné (každá skupina by se mohla rozhodnout, zda CCCTB použije pro výpočet základu daně celé skupiny bez možnosti ponechat mimo vybrané členy skupiny).

Hlavními výhodami tohoto systému by mělo být zejména administrativní zjednodušení a zprůhlednění systému zdanění společností v Evropě spočívající v konsolidaci hospodářských výsledků jednotlivých společností ze skupiny a následné transformaci na společný základ daně. Ten by byl alokován na jednotlivé společnosti dle velikosti tržeb, počtu zaměstnanců a hodnoty aktiv. Klíčovými prvky tohoto systému by byla kompenzace přeshraničních daňových ztrát v rámci skupiny a neutralizace výsledků vnitroskupinových transakcí, čímž by se do určité míry eliminoval problém spojený s převodními cenami.

Při stanovení základu daně společností uplatňujících CCCTB by lokální pravidla v příslušných jurisdikcích (např. uznatelnost úroků, odpisy majetku) nebyla relevantní. Z lokálních předpisů by se uplatnila pouze nominální daňová sazba platná pro společnosti v příslušných členských státech. Vzhledem k tomu, že základ daně by byl stanoven odlišně než podle stávajících vnitrostátních pravidel, tento přístup by většinou vedl ke změně efektivní daňové sazby.

Co se týká postoje České republiky k zavedení konsolidovaného základu daně, ten je spíše rezervovaný. Česká republika by musela zavést skupinové zdanění a v takovém případě se obává nepříznivých rozpočtových dopadů v důsledku kompenzace zisků a ztrát členů skupiny.

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?