Hlavní navigace

Exekuce nemovitostí vyklízí pole nedobrovolným dražbám

30. 1. 2012

Sdílet

Podle všeobecných očekávání a prognóz má být rok 2012 tím těžším. Lze proto očekávat, že i letos nebudou někteří lidé schopni splácet své pohledávky, což se týká především hypoték.

Banky jsou a budou i nadále nuceny řešit narůstající počet nesplácených pohledávek a mají k tomu dva hlavní nástroje. Tradičním a dlouhodobě používaným jsou exekuce. Vedle toho začínají banky objevovat kouzlo nedobrovolných dražeb. Jaký je mezi nimi rozdíl a co jsou jejich klady a zápory?

„V minulosti, kdy nesplácených úvěrů bylo velmi málo, banky tyto ojedinělé případy prakticky ani neřešily. S přibývajícím počtem nesplácených hypoték dochází k potřebě aktivně nastalou situaci řešit a banky objevují nedobrovolné dražby jako účinný a rychlý nástroj,“ uvedl Radim Hasman, předseda představenstva Eurodražby.cz.

 

Po vydražení má věřitel finance prakticky ihned k dispozici 

Hlavním cílem obou nástrojů je získat prodejem nemovitosti, na které je zástavní právo, dostatečné prostředky k uhrazení všech pohledávek. Zásadní rozdíl je především v rychlosti. Nebývá výjimkou, že exekuční řízení trvá až tři roky, což je zapříčiněno povinností dodržovat zákonem dané lhůty a každé odvolání dlužníka vede k dalšímu odkladu. Nedobrovolné dražby jsou časově efektivnější. Od zahájení příprav až po konečné vydražení trvají 60 až 90 dnů. Po vydražení má věřitel finance prakticky ihned k dispozici. 

Druhým zásadním ukazatelem, který hovoří ve prospěch nedobrovolných dražeb, je výsledná částka, kterou lze získat. Při správném provedení nedobrovolné dražby bývá často dosaženo 70 % až 80 % hodnoty nemovitosti na realitním trhu, což je zpravidla o 20 % více, než je možné získat při prodeji v exekučním řízení. Je tak větší pravděpodobnost, že budou umořeny všechny dluhy. V této souvislosti je třeba zmínit, že náklady jsou pro banky v případě nedobrovolných dražeb řádově o třetinu nižší, což je dáno především výší odměny exekutora, která je stanovena zákonem a činí 15 % vymáhané částky. „Ve světě realit veřejné dražby fungují jako katalyzátor problematických situací,“ dodal Radim Hasman: „Lze s jejich pomocí řešit rychlý prodej, tlak věřitelů nebo prosté uplatnění jejich práv.“

 

 

Zdroj: EURODRAŽBY.CZ

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?