Hlavní navigace

FATCA: americká vláda zveřejnila návrh prováděcího předpisu

23. 3. 2012

Sdílet

Dne 8. února 2012 zveřejnila americká vláda dlouho očekávaný návrh prováděcího předpisu k praktické aplikaci zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Nový americký zákon má americké vládě umožnit shromažďování informací o příjmech amerických osob z investic v zahraničních finančních institucích s cílem omezit daňové úniky v USA. 

FATCA byla schválena v březnu 2010 a bude účinná na platby od 1. ledna 2013. Dle zákona bude muset každá zahraniční finanční instituce uzavřít smlouvu s americkými úřady a na jejím základě bude povinna poskytovat informace o účtech amerických osob. Pokud finanční instituce odmítne uzavřít takovou smlouvu nebo nesplní její podmínky, příjmy plynoucí ze zdrojů na území USA budou podléhat 30% srážkové dani. Návrh prováděcího předpisu reviduje a upřesňuje některá pravidla stanovená v předchozích pokynech. Přestože prováděcí předpis neposkytuje odpověď na všechny otázky, z jeho textu je zřejmé, že americký finanční úřad reagoval na námitky a připomínky přicházející z finančních trhů.

 

Prováděcí předpis zvyšuje jistotu ohledně rozsahu povinností, které finanční instituce budou povinny plnit, snižuje administrativní zátěž, zjednodušuje procedury nutné pro identifikaci účtů amerických osob a vyjímá určité typy účtů z působnosti zákona FATCA. Významnou změnou je rovněž odložení povinnosti zahraničních finančních institucí, které uzavřely smlouvu s americkou daňovou správou, srážet 30% srážkovou daň z tzv. passthru plateb, a to až do 1. ledna 2017. Jedná se o platby, které u těchto zahraničních finančních institucí plynou na účty tzv. nespolupracujících amerických osob, nebo o platby, které tyto instituce vyplácejí další zahraniční finanční instituci, která však smlouvu s americkou administrativou uzavřenu nemá.

 

Dalším významným praktickým posunem je, že americká strana projevila snahu odstranit právní nejasnosti ohledně ochrany osobních údajů a bankovního tajemství. Navrhuje, aby byly uzavírány dvoustranné mezistátní dohody, na jejichž základě by finanční instituce podávaly hlášení nejdříve svým domácím úřadům, které by následně informace předávaly do USA. Na oplátku by americký finanční úřad těmto státům poskytoval informace o majitelích účtů v USA. Jako první se k této iniciativě přihlásily Francie, Velká Británie, Německo, Itálie a Španělsko. Očekává se, že dalšími státy by mohly být Kanada, Čína, Švýcarsko a Japonsko. Podle nedávných informací  ČNB by se česká strana měla také připojit.

 

KPMG „FATCA tým“ se problematikou dlouhodobě zabývá a navrhované předpisy analyzuje.

 

 

Zdroj: KPMG

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?