Hlavní navigace

Finanční ředitelé se potýkají s rychle rostoucími objemy dat

28. 2. 2017

Sdílet

Problémy nastávají s jejich efektivní vytěžením. Současné technologické změny a rychle rostoucí objemy dat mají významný dopad na účinnost firemního reportingu.

Podle průzkumu EY věnovaného finančnímu reportingu nemají aktuálně finanční ředitelé k dispozici adekvátní nástroje, které by jim pomohly zvládnout rychle rostoucí objemy dat a poskytovat na jejich základě pohotové a bezchybné informace pro potřeby vedení a statutárních a dozorčích orgánů. 66 % účastníků průzkumu uvedlo, že tento problém má významný dopad na účinnost jejich firemního reportingu. V minulém roce stejný názor zastávalo pouze 57 % respondentů.

 

Průzkum každoročně provádí divize EY FAAS (poradenské služby v oblasti finančního účetnictví) a letos se ho zúčastnilo tisíc finančních ředitelů a šéfů firemního reportingu z 25 zemí světa. Podle respondentů z Evropy, Ameriky, z Asie a Tichomoří, z Japonska a z Blízkého východu jsou největším vnějším problémem, se kterým se musí firemní reporting vypořádat, technologické změny. Tyto změny, které zahrnují například nástup cloudových systémů, datové analytiky, robotické automatizace procesů a umělé inteligence, jsou hlavním problémem rovněž pro 35 % dotázaných z rozvíjejících se ekonomik a pro evropské účastníky průzkumu jsou druhým největším problémem.

 

„Finanční ředitelé po celém světě mají velké potíže s tím, jak maximálně využít stále objemnější a rychlejší data, která mají k dispozici,“ říká Alice Machová, výkonná ředitelka FAAS EY v ČR. „Mnohdy je brzdí zastaralé systémy, takže jejich tým nedokáže vytěžit z velkých a rychle se měnících datových souborů relevantní prognostické informace. V důsledku toho je stále větší rozdíl mezi tím, co od firemního reportingu očekává vedení firem a tím, jaké informace je finanční ředitel schopen poskytnout. Pokud reporting nebude držet krok s technologickým vývojem, nebude schopný plnit poslání, které má.“

 

Vzhledem k tomu, že téměř třetina (32 %) účastníků průzkumu ohodnotila reportingový model aktuálně využívaný jejich společností jako „průměrný“, nepřekvapí, že nadpoloviční většina (56 %) považuje jeho transformaci za svůj hlavní úkol. V této souvislosti 54 % respondentů očekává v následujících dvou letech velmi výrazný nárůst outsourcingu, 51 % respondentů se domnívá, že budou podstatně více využívat tzv. řízené služby (managed services) a 50 % si totéž myslí o centrech sdílených služeb (domácích nebo regionálních). Širší využití zahraničních center sdílených služeb a center excelence předpokládá 48 %, resp. 46 % dotázaných.

 

Oslovení finanční ředitelé věří, že tato opatření jim pomohou naplnit především následující cíle: správnější a efektivnější reporting (30 %), kvalitnější datovou analytiku poskytující strategické prognostické informace (29 %) a flexibilnější a pohotovější reportingovou funkci (28 %).

 

Přesto má 42 % účastníků průzkumu obavy, zda se jim podaří najít optimální rovnováhu mezi centrálním řízením reportingu a nutností delegovat kompetence na jednotlivé společnosti skupiny tak, aby reporting plnil lokální potřeby. V současnosti převažuje princip, kdy je veškerý firemní reporting řízen z centrály (33 % respondentů). Průzkum ukázal, že ústředí by si sice mělo i do budoucna řídicí funkci ponechat, nicméně významná odpovědnost bude přenesena na lokální trhy. K tomuto modelu směřuje 29 % dotázaných, čtvrtina (24 %) už takový provozní model v současnosti má.

 

„Finanční ředitelé o budoucnosti firemního reportingu přemýšlejí a vědí, že musí situaci řešit,“ říká Jan Zedník, senior manažer FAAS EY, specializující se na finanční instituce. „Pokud ale urychleně nepodniknou rázná opatření, aby si definovali kvalitní strategii a vizi, jak reportingový proces dále rozvíjet, nebudou schopni udržet s technologickým vývojem krok. Jejich hlavním cílem by mělo být vytvoření moderní a efektivní reportingová funkce, která bude vnímavá k potřebám firmy.“

Byl pro vás článek přínosný?