Hlavní navigace

Financování strojů a zařízení nebankovními produkty

16. 5. 2012

Sdílet

Pro řadu klientů může být také lukrativní využívání second handu z nabídky leasingové společnosti, kdy má možnost získat hodnotnou technologii za nižší cenu.

Financování strojů a zařízení nebankovními produkty má v České republice dlouholetou tradici. Z dlouhodobého hlediska dochází k růstu této komodity. Jedním z důvodů je, že leasingové společnosti začaly poskytovat kromě financování leasingem také nebankovní úvěry. Klienti také více využívají produktů leasingových společností z titulu zjednodušeného přístupu ke schvalování obchodů a doprovodných služeb, které jim poskytují.

 

Širší nabídka pro podnikatele 

Z pohledu produktů stále ještě s 60 procenty převažuje leasing (finanční i operativní), významně se však při financování strojů a zařízení prosazují nebankovní úvěry a splátkové prodeje. Tento trend potvrdily i statistiky České leasingové a finanční asociace (ČLFA) za rok 2011, kdy se stroje a zařízení podílely na nebankovních úvěrech pro podnikatele 20 procenty. V oblasti financování leasingem se jejich podíl v komoditě strojů, zařízení a dopravních prostředků dlouhodobě pohybuje okolo 25 procent. Vliv na vývoj nebankovního trhu měly také legislativní změny v oblasti daní. Významným faktorem je využití operačních programů a dotací z EU, které lze kombinovat pouze s produkty úvěr a splátkový prodej. Také skladba financovaných strojů se mění v závislosti na vývoji jednotlivých odvětví. „Vloni ožil trh v oblasti kovoobrábění, daří se také plastikářskému oboru. Útlum lze očekávat u stavebních strojů z důvodu nedostatku stavebních zakázek. Také dříve velmi populární tiskařské stroje jsou kvůli dozvukům ekonomické krize stále ještě v útlumu,“ říká Zdeněk Kejval z členské společnosti ČLFA.

 

Nový klient – zemědělec 

Před třemi roky Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond akceptoval leasingové společnosti jako partnery při financování zemědělské techniky. Zemědělci tak mají nárok na dotaci při využití nebankovního financování stejně jako u bank. Tím se stal leasingový sektor atraktivní pro tyto klienty a otevřel se další prostor pro využití nebankovních úvěrů. „Také do budoucna očekáváme, že podíl nebankovních úvěrů bude narůstat,“ konstatuje Kejval. „Předpokládáme, že se jejich poměr bude ve srovnání s leasingem pohybovat zhruba jedna k jedné.“

 

Převládá cena nad značkou 

Dalším trendem ve financování strojů a zařízení je rostoucí poptávka klientů po nových dodavatelích. Dříve byly tyto technologie doménou tradičních značek. V současné době vyrostla kvalita i nových dodavatelů, ať už asijských nebo menších výrobců. To se odrazilo i na poptávce zákazníka, který preferuje nižší cenu nad značkou více než v minulosti, ovšem při podobných požadavcích na kvalitu, výkon a spolehlivost. Této skutečnosti se musejí přizpůsobit také leasingové společnosti. To mělo vliv i na dříve hojně využívaný odbytový leasing, kdy se spojil výrobce stroje s poskytovatelem financí a nabídli klientovi společný produkt. Tato spolupráce v současné době funguje spíše v oblasti menších strojů s nižší pořizovací hodnotou a zaměřením spíše na menší klienty. Řada výrobců se již nechce vázat pouze na jednu leasingovou společnost, také klient při pořízení větší investice vypisuje na poskytovatele financování daleko častěji výběrová řízení. U menších klientů hraje významnou roli doporučení a dobrá zkušenost z dřívější doby. V posledních letech se také prosazuje doporučení banky na svou dceřinou leasingovou společnost. Pokud má klient dobré postavení u banky, odrazí se to v rychlosti schvalování úvěru, případně i v ceně.

 

Opomíjený leasing? 

I když se stále více prosazuje využívání nebankovních úvěrů a splátkových prodejů, leasing má pro řadu klientů svůj půvab. Firma si může oproti odpisům rozložit splátky i daňové náklady rovnoměrně v čase. Leasingová smlouva dává také klientovi jistotu předem dohodnutých splátek, neobsahuje klauzule o přecenění smlouvy v případně snížení jeho bonity aj.

 

Silná pozice leasingových firem 

Další výhodou pro firmy při využití leasingu je silná pozice a znalost trhu odborníky z leasingové společnosti. „V případě leasingu, kdy je kupujícím leasingová společnost, má větší vyjednávací sílu vůči dodavateli, než menší firma. Díky znalosti trhu a garanci silného partnera můžeme klientovi dohodnout lepší platební podmínky, nižší předplatby atd. Silná pozice leasingové společnosti je stěžejní u zahraničních dodavatelů,“ dodává Kejval. Tím, že nebankovní firmy poskytují kromě samotného financování také řadu doprovodných služeb a jsou s klientem v úzkém kontaktu, mohou mu pomoci řešit např. podmínky při koupi stroje či posouzení a úpravu kupní smlouvy v jeho prospěch.

 

Doprovodné služby 

Kromě doprovodných služeb spojených s pořízením stroje je hlavní přidanou hodnotnou možnost jeho pojištění. Pokud si klient vybere renovovanou leasingovou společnost, dostává tzv. all-risk pojištění, tj. pojištění za velmi zajímavou cenu s komplexním krytím všech pojistných událostí. „Stalo se nám, že si chtěl klient pojistit stroj sám, kdy preferoval minimální cenu pojistky,“ uvádí Zdeněk Kejval. „Při škodní události byl pak zaskočen výlukami pojistného krytí a větší část vzniklé škody musel uradit ze svého. V rámci pojištění all-risk mu leasingová společnost garantuje tvrdý rozsah krytí pojistné škody.“ Připojištění dopravy, montáže, strojní obsluhy atd. využívají zejména větší klienti nebo ti menší, kteří už mají s pojistnou událostí zkušenost. Pokud klient uzavře pojištění u leasingové společnosti, nemusí každý rok dokladovat existenci pojistky. Stroj je pojištěný od doby převzetí do posledního dne platnosti leasingové smlouvy.

 

Nákup z „druhé ruky“ 

Pro řadu klientů může být také lukrativní využívání second handu z nabídky leasingové společnosti, kdy má možnost získat hodnotnou technologii za nižší cenu. Jde především o tahače, návěsy, stavební stroje či o převzetí leasingové smlouvy.

 

CS24

Zdroj: © ArchMen - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?