Hlavní navigace

Firmy přebírají aktivitu v podpoře technického vzdělávání

22. 5. 2018

Sdílet

 Autor: © adimas - Fotolia.com
Nečinnost státu v oblasti systémové podpory profesních a technických oborů vede firmy k tomu, že přebírají aktivitu do svých rukou.

Iniciativa AMSP ČR založená na podpoře praktické výuky na základních školách a spolupráce firem a škol vyústila v aktivity řady regionálních podniků a místních samospráv. Lokální středně velké průmyslové firmy začínají bojovat o svoji budoucí existenci a bez jakékoliv státní podpory vytvářejí neformální uskupení se společným rozpočtem, ze kterého financují rozvoj technických dovedností na místních základních a středních školách a v některých případech dokonce i na mateřských školách. Bez dotačních titulů a angažovanosti státu tak začíná fungovat spolupráce na bázi firmy-školy-město-asociace.

 

Rozšíření praktické výuky v moderním provedení na základních školách a jasná vládní strategie v duálním vzdělávání byly hlavními tématy Rady řemeslných cechů pod vedením AMSP ČR na nedávném setkání s předsedou vlády Andrejem Babišem. O tom, že se jedná o navýsost aktuální témata spojená jak s udržením profesních živností, tak s existencí průmyslových firem, svědčí fakt, že regionální firmy již na nic nečekají a samozvanou aktivitou, bez koruny dotace či angažovanosti státu, začínají samy ze svých zdrojů podporovat základní a střední školy v oblasti technických oborů.

 

Příkladem je společenství firem z lanškrounska, kde firmy nečekaly na státní programy a samy se rozhodly podporovat technické vzdělávání již od základních škol a zajišťovat si tak přísun kvalitních technicky vzdělaných zaměstnanců, a to v úzké spolupráci s vedením města Lanškroun. Firmy dodaly do všech základních a středních škol v Lanškrouně mikropočítače, školy vybavily 3D tiskárnami a společně připravují podporu moderně pojaté praktické výuky s novými technologiemi. Dalším krokem bude spolupráce s místními mateřskými školami. Ze společných zdrojů pořádají tematické soutěže pro základní školy, technické festivaly a snaží se přirozenou formou zaujmout děti k praktické činnosti.

 

Jana Slováková z rodinné výrobní firmy KOMFI, která je jedním ze členů společenství lanškrounských podniků, k tomu dodává: „Spolupráce probíhající na úrovni „město – firmy – školy – asociace“ je ze všech stran vnímána velmi pozitivně. Individuálně podporujeme školy a různé vzdělávací akce už několik let. Z činnosti společenství firem těží opravdu všichni a ostatní regiony nám mohou závidět. Příkladem je soutěž Microtela, kde více než stovka dětí základních škol soutěží jak v jednoduchých řemeslných činnostech, tak v dovednostech spojených technologiemi 4.0. Nečekaně vysoká účast dětí v nultém ročníku soutěže nás utvrzuje v tom, že podporujeme technické vzdělávání správným způsobem: přibližujeme dětem svět vědy a techniky zábavnou a hravou formou, a především, vzbuzujeme v nich přirozený zájem o techniku a vzdělání.“

„Podpora společenství firem je napříč celým vzdělávacím systémem, od mateřských škol po střední školy, bez ohledu na zřizovatele. Hlavním cílem je podněcovat co nejvíce talentovaných žáků k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Spolupráce firem a škol má smysl a úspěch lanškrounských žáků a zvýšený zájem o technické kroužky to jen potvrzuje,“ uvedl starosta města Radim Vetchý.

 

AMSP ČR dlouhodobě prosazuje obnovení praktické výuky na základních školách, a to v kombinaci s novými technologiemi. Po obnovení moderních dílen, kterým by se mohl stát technologicky pojatý současný předmět prvního i druhé stupně ZŠ „Člověk a svět práce“ je velká poptávka jak ze strany podnikatelsko-ekonomické, tak ze strany veřejné. Podle březnového průzkumu, který pro AMSP ČR připravila výzkumná agentura Ipsos, je pro znovuzavedení praktické výuky jakožto povinného předmětu 93 % veřejnosti a devět lidí z deseti je přesvědčeno, že se díky dobře pojaté praktické výuce zvýší zájem o technické obory.

 

Duální vzdělávání je dlouhodobě tématem všech vlád, zatím žádná ale nedokázala školy, municipality, firmy a asociace koncepčně a napříč regiony propojit. Nadějná byla aktivita Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) „Pospolu“ podpořená evropskými fondy. Výsledkem projektu „Pospolu“ byl první ucelený návod, jak ke spolupráci přistoupit, vycházející z aktivity, kterou v praxi ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů. Projekt byl ale ukončen v roce 2015 a od té doby je jakákoliv systémová podpora spolupráce škol a praxe minimální.

soutez_casestudy

 

Zdroj: ASMP ČR

Byl pro vás článek přínosný?