Hlavní navigace

Genderovou propast mohou zmenšit digitální dovednosti

7. 3. 2016

Sdílet

 Autor: (c) rh2010 - Fotolia.com
Ženy, které jsou „digitálně zdatné“, pomáhají zmenšovat genderovou propast na pracovišti. A digitální dovednosti, které slouží k získávání vědomostí, umožňují být neustále ve spojení a pracovat efektivně, hrají klíčovou roli při zajišťování genderové rovnosti a vyrovnání startovních podmínek pro ženy.

Nová zpráva společnosti Accenture Dosahování rovnosti: Jak digitální technologie pomáhají zmenšovat genderovou propast na pracovišti (Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work) je reálným dokladem toho, že ženy využívají digitální dovednosti, aby získaly výhodu v přípravě na práci, při jejím hledání a pro svůj pracovní postup. Zpráva poskytuje mnoho důkazů toho, že digitální gramotnost funguje jako urychlovač v každé fázi kariéry ženy – a že je stejně důležitá jako vzdělání a pracovní zkušenosti. Stává se proto čím dál tím důležitějším faktorem pro postup do řad managementu.

Součástí průzkumu je i predikce vývoje genderové rovnosti. Pokud vlády a podniky dokáží zdvojnásobit rychlost, jakou se ženy stávají digitálně gramotnými, můžeme jí v rozvinutých státech dosáhnout během 25 let (za stávajících podmínek za 50 let). Rozvojové státy by měly dosáhnout genderové rovnosti v pracovní oblasti za 45 let (85 let při současném tempu).

 

„Ženy představují nevyužitou skupinu talentů, která může pomoci zmenšit propast mezi dovednostmi, které jsou zapotřebí pro zachování konkurenceschopnosti, a dostupnými talenty,“ uvedl Pierre Nanterne, předseda a výkonný ředitel společnosti Accenture. „Toto je jasná příležitost ke spolupráci pro vlády a firmy, které by měly usilovat, aby více žen disponovalo digitálními dovednostmi, což by vedlo k urychlení genderové rovnosti pracovní síly.“

 

Přestože digitální gramotnost jasně pomáhá ženám připravovat se na zaměstnání, a pak je i získat, není vztah mezi digitální gramotností a kariérním postupem žen jednoznačný. Očekáváme, že se tato situace změní, jakmile se budou mladé ženy a digitální talenty přesouvat do vedení. Výzkum ukázal, že ve Spojených státech šest z deseti žen narozených kolem roku 2000, které se výzkumu zúčastnily, aspiruje na vedoucí pozice.
I když průzkum dokládá, že digitální gramotnost má pozitivní dopad na platy mužů i žen, propast mezi pohlavími se nezmenšuje. Muži přinášejí domů více peněz ve všech třech sledovaných generacích – generaci Y (narozených kolem roku 2000), generaci X (narození 1965-85) i v poválečných ročnících (tzv. baby boomers).

 

„Ke zmenšení genderové propasti na pracovišti vede mnoho cest, ale digitální cesta je velmi slibnou dálnicí,“ uvedla Julie Sweet, výkonná manažerka skupiny Accenture pro Severní Ameriku. „To je skvělá zpráva pro všechny ženy a dívky. Vzdělávání a rozvoj schopnosti využívat digitální technologie má jasně pozitivní dopad na každou fázi jejich kariéry.“

Byl pro vás článek přínosný?