Hlavní navigace

GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

14. 12. 2011

Sdílet

Generální finanční ředitelství publikovalo pokyn D-6, který je novelizovaným pokynem ministerstva financí D-300. Tento pokyn byl zveřejněn na webových stránkách daňové správy i ve Finančním zpravodaji MF č. 7/2011.

Text obsahuje poměrně mnoho změn. Řada z nich je technického rázu, přičemž text pokynu se mění v souladu se stávajícím zněním daňových i jiných předpisů. V některých oblastech však dochází k poměrně významnému doplnění výkladu zákona o daních z příjmů či ke změně výkladu. Mezi tyto oblasti patří například:

* odměny členů statutárních orgánů a platby pojištění pro případ škody způsobené společnosti jednáním těchto osob,

* výdaje přímo či nepřímo související s držbou podílu v dceřiné společnosti,

* pravidla nízké kapitalizace,

* zaměstnanecké benefity,

* uplatnění metod vyloučení dvojího zdanění.

Nový výklad se použije již pro zdaňovací období započatá v roce 2011.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?