Hlavní navigace

Globální insolvence na vzestupu

9. 10. 2019

Sdílet

Očekávání expertů se naplnila: trendy naznačují zhoršující se platební morálku. To může mít závažný dopad na společnosti v mnoha dodavatelských řetězcích.

Previze analytiků společnosti Euler Hermes předpokládají, že v roce 2019 se u dvou ze tří zemí projeví zvýšení počtů případů platební neschopnosti v korporátní sféře. A téměř tři z pěti zemí zakončí rok 2019 s vyšším počtem insolvencí, než bylo původně meziročně odhadováno před krizí v letech 2008 – 2009. V následujícím roce 2020 proto odborníci počítají se skutečně rozsáhlým trendem vzrůstající platební neschopnosti.

 

„Index globální platební neschopnosti společnosti Euler Hermes počítá v následujících dvou letech (pro rok 2019 i 2020) s výrazným vzestupem počtu insolvencí. Jedná se o 8 %. Markantní budou zvýšená čísla především v Asii (+15 % v roce 2019 a +16 % v roce 2020), vyšší počty insolvencí zaznamená rovněž západní Evropa (+3 %) a tento trend se projeví také v Severní Americe (+2 % v roce 2019 a +4 % v roce 2020), přibližuje závěry analytiků Jan Synek, vedoucí oddělení Claim & Collection CEE společnosti Euler Hermes.

 

Bylo zaznamenáno sice snížení počtu případů platební neschopnosti u podniků s obratem převyšujícím 50 milionů eur, nicméně monitoring finančních výsledků ukázal, že insolventní společnosti představovaly vyšší kombinovaný obrat, a to ve výši 88,2 mld. eur (+37 % – tzn. 23,9 mld. eur oproti první polovině roku 2018). Tento vývoj naznačuje zhoršující se trend platební morálky, což může mít závažný dopad na společnosti v mnoha dodavatelských řetězcích.

 

V porovnání s první polovinou roku 2018 došlo k nárůstu významných insolvencí v Asii (o 4 případy více) a Severní Americe (o 13 případů více), zatímco střední, východní a západní Evropa zaznamenala těchto případů méně (o 13 případů méně ve střední a východní Evropě, o 16 případů méně v západní Evropě). Nicméně západní Evropa nadále zůstala hlavním přispěvatelem na globální úrovni významných insolvencí. „Podíváme-li se blíže na region střední a východní Evropy, je jednoznačným lídrem v počtu případů větších insolvencí Slovensko – zde jsme od začátku roku zaznamenali 10 případů významné platební neschopnosti. Následuje Rumunsko se šesti případy a shodně po čtyřech případech potom mají Česká republika a Bulharsko,“ dodává Jan Synek.

soutez_casestudy

 

Z hlediska sektorů byla, co se do počtu insolvencí za aktuální období H1 2019 týká, nejvíce zasažena odvětví maloobchodu (24 případů), stavebnictví (20) a kovovýroby (16). Nejsilnější nárůst platební neschopnosti v porovnání s minulým obdobím zaznamenala potom kovovýroba (+7 případů) společně s papírenským sektorem (+5 případů). Oproti tomu strojírenství zaznamenalo znatelný pokles případů platební neschopnosti (-10) v porovnání s H1 2018.

Byl pro vás článek přínosný?