Hlavní navigace

Hledá se úřad s lidskou tváří

25. 5. 2010

Sdílet

Je šikana na některých „finančácích“ opravdu nevyhnutelná?

Ekonomové, novináři a s nimi podnikatelé a občané si ve volebních programech politických stran často všímají pouze toho, jaké sazby budeme platit u různých druhů daní. Nejčastěji se diskutuje o dani z příjmu nebo o dani z přidané hodnoty. Tyto úvahy jsou jistě důležité, ale řekl bych, že daleko důležitější je otázka férovosti státní správy, tedy zda stát poplatníkům znepříjemňuje život nebo jim pomůže správně daně vypočítat a jednoduše odvést bez obav z následných kontrol a sankcí. Vždyť rozdílné přístupy finančních úřadů při kontrolách jsou často doprovázeny šikanou, ze které se podnikatelé někdy i raději vykoupí.

Přitom by stačilo zavést dvě opatření, která dokážou služby státní správy pronikavě zlepšit:

Prvním opatřením je zavedení tzv. editační povinnosti státu. Toto opatření posiluje právní jistotu daňového poplatníka, protože stát převezme odpovědnost za správnost odpovědi na vznesené dotazy. V praxi to bude znamenat zřízení speciálního pracoviště, které bude povinno v zákonem stanovené lhůtě odpovědět na dotaz týkající se daňové povinnosti. Nemělo by tedy docházet k situaci, že kontrolor posoudí věc jinak než úřad, který vydal stanovisko, jímž se podnikatel řídil.

Druhým opatřením je zřízení jednotného inkasního místa pro výběr daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, kam bude poplatník odvádět jednu částku vypočtenou z jednoho základu, uvedenou na jednom formuláři. Administrativa pak již zajistí distribuci příslušných částek na účty příslušných institucí. Výsledkem bude snížení nákladů na správu přímých daní a odvodů jak u státu, tak u daňových poplatníků v řádu desítek procent.

 

Autor, bývalý marketingový ředitel České spořitelny, působí v současnosti jako generální sekretář TOP 09

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?