Hlavní navigace

Jak outsourcing šetří náklady?

2. 2. 2015

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Byť z pohledu IT oddělení může outsourcing vypadat jako nákladová položka, z pohledu účetnictví celé firmy může výrazně uspořit náklady a zvýšit produktivitu.

Jak vnímá ekonomické aspekty outsourcingu Romana Škrabáková z finančního oddělení společnosti Informatica ECI, která nabízí svým partnerům právě služby outsourcingu?


O technologických přínosech outsourcingu toho již bylo napsáno mnoho, ale jak vyhodnocovat ekonomické přínosy?

 

Odborníci často mluví o outsourcingu v souvislosti s technologiemi, flexibilitou a službami, ale největšími přínosy outsourcingu jsou úspory nákladů a jejich efektivita.

Firmy musejí přesně vyhodnotit své současné náklady na vlastnictví informačních systémů. To se snadněji řekne, než udělá, protože organizace jsou velmi složité a je velmi obtížné zhodnotit všechny přímé a nepřímé náklady stejně jako náklady na příležitost investovat cenné zdroje do podpůrných obchodních oblastí.

 

Platí nějaká pravidla při výběru outsourcingových služeb?

 

Je nutné pečlivě definovat outsourcingový model tak, aby vyhovoval zvolené obchodní strategii. Je nesmírně důležité, aby zvolený model poskytovaných služeb zajistil, že zákazník získá úroveň flexibility, inovace a efektivity, kterou požaduje. Výběrová řízení na poskytovatele outsourcingu jsou často připravována z technického hlediska s malým důrazem na hledisko obchodní. Obchodní oblasti musejí být do těchto výběrových řízení výrazně zapojeny.

 

Jak tedy vybrat správného partnera?

 

Pro zajišťování externích služeb potřebujete partnera, který před touto výzvou obstojí a který bude mít na zřeteli vaše cíle. Odvětví ICT se mění tak rychle, že i velké outsourcingové společnosti v této oblasti často nedokážou svým zákazníkům poskytnout odpovídající hodnotu, pokud jde o efektivitu a inovace. Velké společnosti v sektoru ICT často řeší problémy s flexibilitou, efektivitou a zaváděním nových technologií. Mají také příliš velké struktury, které mají své vlastní zájmy.

 

Jak to myslíte?

 

Jste-li generální ředitel, finanční ředitel nebo ředitel IT a chcete ve svém IT oddělení provést změny, ale spoléháte se na svého IT partnera, který se co do velikosti a strnulosti procesů až příliš podobá vaší vlastní společnosti, dá se jen těžko předpokládat, že by vám mohl zajistit jiný výsledek.

 

U vás to funguje jinak?

 

Informatica ECI je společnost s funkčním modelem zaměřeným na pružné a efektivní procesy a struktury, ale s extrémně pevnou základnou, pokud jde o finanční sílu. To zmírňuje finanční rizika a podporuje efektivitu, inovace a flexibilitu.

 

Jaké další náklady lze díky outsourcingu uspořit?

 

Náklady na ušlou příležitost představují ve firmách obrovskou skrytou nákladovou položku. IT oddělení jsou natolik zaneprázdněna snahou zajistit bezproblémový chod všech systémů, že obchodní, finanční a marketingová oddělení najímají své vlastní IT specialisty, jejichž úkolem je komunikovat s IT oddělením a oddělením pro vývoj softwaru. Vznikají tak paralelní IT organizace. Mnohá oddělení mimo oblast IT si přímo kupují cloudové služby, protože tyto služby jsou flexibilnější, efektivnější a více orientované na podnikání. Z hlediska rozpočtu vyhrazeného na IT lze takové situace jen těžko rozpoznat, ale to nic nemění na skutečnosti, že k nim dochází. A to vše stojí peníze.

 

Uvědomují si vaši zákazníci tyto výhody?

FIN24

 

Naši zákazníci si je dobře uvědomují. Na českém trhu jsme relativně novým hráčem, a abychom si získali nové zákazníky, musíme dbát na to, abychom správně a účinně stanovili, jakým způsobem zaručíme efektivitu, inovace a flexibilitu. Příležitosti nacházíme ve společnostech, které o tento přístup usilují. Mezi svými zákazníky máme v ČR mimo jiné jednu z největších telekomunikačních společností nebo významnou spořitelnu. Našim zákazníkům vždy poskytujeme příležitost, jak získat prostřednictvím inovací a efektivity konkurenční výhodu. Outsourcing služeb na trhu ICT je stále rozšířenější. Současný trend cloudových služeb je ve skutečnosti jen jiné označení pro outsourcing.

Byl pro vás článek přínosný?