Hlavní navigace

Jak připravit mladé lidi na budoucí trh práce?

28. 11. 2019

Sdílet

 Autor: © nyul - Fotolia.com
S rostoucí digitalizací, robotizací, implementací automatizovaných procesů do pracovních činností a nových aspektů průmyslu 4.0 očekáváme rostoucí poptávku po nových typech dovedností. Podle studie Světového ekonomického fóra Future of Jobs Report 2018 65 % pracovních pozic, na kterých budou pracovat dnešní žáci, dosud neexistuje.

Na jedné straně stoupá důležitost tvrdých znalostí, především těch technických, zároveň ale budou ve světě práce více než kdy dříve potřeba měkké dovednosti – komunikace, spolupráce, řešení problémů, adaptabilita, vytrvalost, a především schopnost naučit se v neustále měnícím se prostředí nové věci.


„Právě učenlivost považujeme za klíčovou kompetenci budoucnosti,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česko a Slovensko. „Jenom ten, kdo se bude umět přizpůsobit rychlým změnám na trhu práce a naučit se používat nové technologické a digitální postupy, bude v budoucím světě práce úspěšný.“


Předpokládáme zánik až 50 % pracovních pozic, které bude možné nahradit roboty a automatizovanými procesy. Zároveň už dnes víme, že roboty lidi nenahradí – s automatizací vznikají nová, více kvalifikovaná pracovní místa.

 

Programy, které usnadní přípravu na budoucí profese

 

Rozvoj kompetencí budoucnosti (schopnost učit se, komunikační dovednosti, spolupráce, řešení problémů, adaptabilita a vytrvalost) je klíčem k tomu, aby mladí lidé byli „Ready for Work“, připraveni na svět práce.

 

Gymnázium Omská Model United Nations (GOMUN)

 

Velmi zajímavá je mezinárodní studentská konference Gymnázium Omská Model United Nations (GOMUN), která je organizována studenty gymnázia bez zázemí a organizační podpory jakékoli neziskové nebo státní instituce. Studenti simulují zasedání Organizace spojených národů a na několik dní se vžívají do role diplomatů v OSN, kteří musí bojovat za zájmy svých zemí a zároveň se také musí umět dohodnout. Jednacím jazykem konference je angličtina.

 

Studenti Gymnázia Omská v termínu 8.–11. 11. 2019 opět pořádali konferenci pro studenty z celého světa. Klíčovým přínosem programu pro každého účastníka je schopnost diskutovat v angličtině, komunikovat argumentovat, vyjednávat a dojít ke kompromisům. Organizátoři, studenti gymnázia, navíc získávají další užitečné dovednosti – schopnost připravit konferenci po organizační, finanční i personální stránce.

 

„Model United Nations je, alespoň podle mě, dobrý doplněk klasické výuky, naučí vás celou řadu soft-skills, které škola často opomíná,“ vysvětluje Václav Brdek, vedoucí oddělení financí v projektu GOMUN. „Středobodem celého MUN je debata, schopnost komunikovat a dohodnout se. Člověk se naučí nejen mluvit na veřejnosti, ale i pracovat zodpovědně se zdroji, prezentovat svoje názory a celou řadu dalších dovedností. Pro nás jako organizátory je to zkušenost podobná organizaci jakékoliv jiné akce. Získáváme tedy zkušenosti z mnoha oblastí, např. účetnictví, grafika, webmastering, PR, HR, nebo dokonce catering.“

 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburghs International Award - DOFE)

 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je program neformálního vzdělávání, který dává mladým lidem rámec pro jejich osobní i osobnostní rozvoj. Účastníkem se může stát kdokoli ve věku 14–24 let. Program je vysoce inkluzivní, rozvíjet se v něm může každý – bez ohledu na to, z jakého pochází prostředí nebo lokality.

 

„Jednou z klíčových hodnot DofE je rozmanitost. Každý mladý člověk musí mít možnost se rozvíjet, rozvíjet svůj potenciál bez ohledu na společenské zázemí, národnost, pohlaví, fyzické schopnosti, dovednosti nebo prostředí, kde žije,“ uvádí Tomáš Vokáč, ředitel DofE pro Českou republiku.

 

V současné době je v České republice v DofE zapojeno přes 4 500 mladých lidí ze státních i soukromých škol, sportovních klubů, dětských domovů a dalších organizací, kteří na sobě chtějí pracovat.

 

Mladý člověk si společně se svým mentorem / vedoucím stanovuje 4 cíle svého komplexního rozvoje – zlepšit se v konkrétní dovednosti, pravidelně sportovat, pravidelně se věnovat dobrovolné práci ve svém okolí, a nakonec s týmem vrstevníků naplánovat a prožít dobrodružnou expedici.

„Absolventi kromě mezinárodně uznávaného certifikátu získávají klíčové dovednosti budoucnosti, a to zejména vytrvalost a adaptabilitu, angažovanost, spolupráci, schopnost komunikace a řešení problémů. Díky programu mohou mladí lidé objevit a naplno rozvíjet svůj potenciál. Certifikát DofE otevírá dveře zahraničních univerzit a umožňuje získat zajímavější práci,“ vysvětluje Jaroslava Rezlerová.

 

Junior Achievement

 

Českou pobočku globální organizace Junior Achievement zakládal ještě Tomáš Baťa s cílem vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce. Díky programu Junior Achievement Studentská firma roku si studenti mohou vyzkoušet reálné podnikání v rámci své školní výuky.

 

Účastníci programu sestavují právní rámec firmy, vytvářejí podnikatelský plán, staví management firmy, vyrábí skutečný produkt nebo poskytují skutečnou službu, vedou účetnictví, sestavují výroční zprávu. Prochází celým cyklem podnikání. Po celou dobu jsou firmám k dispozici mentoři, kteří jim pomáhají se v tomto procesu zorientovat a předávají jim své zkušenosti z praxe.

 

Zdroj: Manpower Group

Byl pro vás článek přínosný?