Hlavní navigace

Jak uspět jako absolvent na pracovním trhu? Buďte realista!

28. 5. 2015

Sdílet

Radost z úspěšného ukončení studia u některých absolventů vyvolává zároveň i obavu o to, co bude dále. Červen je měsíc kdy si většina z nich tuto otázku položí poprvé. Lépe je ale o své kariéře přemýšlet minimálně o rok dříve. Ideálně pak i o 5 let dříve, když si obor studia teprve volíme.

Studenti mohou pracovní prostředí poznávat prostřednictvím stáží, práce na částečný úvazek, spoluprací s firmami na diplomové práci. I přes rostoucí množství možností stále vidíme velké množství absolventů, kteří při studiu žádné praktické zkušenosti nezískali, korporátní prostředí je pro ně po ukončení studia novinkou a mnohdy i nepříjemným překvapením. Díky chybějícím pracovním návykům jsou jejich očekávání často nepřiměřená, ať už v oblasti finanční či v poměru pracovní vs. volný čas nebo například v oblasti portfolia nabízených pozic - absolvent fakulty managementu nemůže očekávat, že bude po studiu přijat do společnosti na vedoucí funkci. Praxe při studiu je firmami velmi kladně hodnocena, zaškolení takovýchto zaměstnanců je podstatně rychlejší a jejich úspěšnost při adaptaci vyšší.

 

„Absolventi bývají netrpěliví, často se cítí být připraveni na vyšší pozici, než která jim je nabízena, a s tím související i vyšší plat. Po nástupu očekávají rychlé povýšení, což přináší zklamání na obou stranách“, přiznává Anna Stružková, Team Leader divize Life Sciences, Hays Czech Republic. Problém se objevuje zejména v případě PhD. studentů či absolventů. Ti mají za sebou mnoho let na akademické půdě a málo zkušeností s tím, jak to funguje ve firmách. Postgraduální studenti mají také potřebu vyššího platu, ať již z pocitu, že dlouho studovali, či z pohledu osobního – potřeba se usadit, pořídit bydlení, založit rodinu.

„Proto je třeba, aby systém českého školství lépe propagoval a podporoval propojení s komerční sférou a umožnil tak absolventům snadněji získat tolik potřebnou praxi“, dodává Ladislav Kučera, Managing Director, Hays Czech Republic.

 

Co studovat, abych se dobře uplatnil?

 

Studenti by se spolu s rodiči měli zamyslet již při výběru oboru a brát zřetel na uplatnitelnost a možnost dalšího rozvoje na pracovním trhu. V tuto chvíli například vidíme velký nedostatek absolventů technických škol, je tedy třeba motivovat uchazeče o vysokoškolské vzdělání do těch oborů, které mají v České republice velkou budoucnost. V tuto chvíli se jedná zejména o oblast průmyslové výroby, elektrotechniky, strojírenství a informatiky.

 

„O absolventy technických vysokých škol je velký zájem ve vývojových centrech a výrobních firmách, ovšem většina z nich sídlí mimo města, kde tyto vysoké školy sídlí. Studenti se po dobu studia zabydlí v místě studia, většinou velkém městě, a nejsou příliš ochotní stěhovat se za prací do regionů“, poukazuje na neochotu mladých lidí stěhovat se za prací Jan Zimmel, Team Leader divize Manufacturing a Engineering, Hays Czech Republic. Přitom v ostatních zemích Evropy je stěhování především mladých lidí za pracovními nabídkami běžným jevem.

 

V současné době, kdy je na trhu velký nedostatek odborníků, jsou absolventi vysokých škol v podstatně lepší situaci, než tomu bylo před několika lety. Dokáží-li tedy nastavit svá očekávání realisticky, mohou i s minimální praxí nastartovat zajímavou kariéru a pokud se osvědčí, postupem času se vypracují na vytouženou pozici.


Podle dostupných průzkumů mění absolventi první zaměstnání asi po dvou letech. „Dva roky u prvního zaměstnavatele jsou v pořádku, resp. u absolventů opravdu běžné. Otazníky u personalistů vyvstanou až ve chvíli, když mají uchazeči takových dvouletých zkušeností více za sebou“, dodává Anna Stružková z Hays.

 

Jak se připravit na start kariéry?

 

Dnešní absolventi již mají spousty možností, jak se na vstup na pracovní trhu připravit. Již během studia mohou navštěvovat veletrhy pracovních příležitostí, kde zjistí jaké možnosti v daném oboru a regionu jsou, jaké požadavky firmy mají. K dispozici bývají i personalisté s kterými je možno zkonzultovat životopis či získat další cenné informace ohledně přijímání zaměstnanců. Tímto kontaktem mohou zjistit, jak by mohli být finančně ohodnoceni.

 

Výhodou je praxe či studium v zahraničí. Kromě výhody znalosti cizího jazyka se setkáváme i s tím, že se tito uchazeči dokáží i lépe prezentovat a obecně pohybovat na trhu práce. Kandidát by měl být schopen pohovořit o sobě, studiu, diplomové práci a o tom jak si představuje svou pracovní roli – ideálně i v anglickém jazyce.

Cloud24

 

Zdroj: Hays Czech Republic

Byl pro vás článek přínosný?