Hlavní navigace

Jaká je aktuální minimální mzda?

7. 5. 2024

Sdílet

Práce v kanceláři Autor: Depositphotos
Víte, o kolik je letos vyšší minimální mzda oproti loňskému roku? Od ledna 2024 je to o 1600 Kč za měsíc, výše minimální mzdy tak vzrostla na 18 900 Kč měsíčně. Na hodinu to činí 112,50 Kč. Jak v souvislosti s navýšením minimální mzdy stouply mzdy zaručené? Na tato témata se podívali odborníci pracovního portálu prace.cz.

Minimální mzda je nejnižší možná odměna, kterou může zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit za jeho práci. Minimální mzda se vztahuje nejen na všechny zaměstnance v pracovním poměru, ale i na ty, kteří pracují na dohody (DPP a DPČ).

Tomáš Pavlíček, prace.cz

„Nerozlišuje se ani, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než uvádí nařízení vlády o minimální mzdě, nikoli však nižší,“ říká Tomáš Pavlíček z portálu Prace.cz.

Jak se minimální mzda přepočítává

Zaměstnanci, který má sjednanou kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci stanovenou týdenní pracovní dobu, se minimální mzda snižuje úměrně odpracované době. Například: Zaměstnanci organizace se 40hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobou, jehož týdenní pracovní doba je sjednána pouze na 20 hodin týdně, nenáleží minimální mzda ve výši 18 900 Kč, ale pouze ve výši 9 450 Kč za měsíc.

Pokud je ale týdenní pracovní doba stanovena kratší, obvykle bývá v některých provozech místo 40 hodin týdně pouze 38,75, případně 37,5 hodin, přepočítá se hodinová odměna tak, aby za splnění této stanovené týdenní pracovní doby náležela zaměstnanci také měsíční minimální mzda 18 900 korun.

Co je to zaručená mzda

V organizacích, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy také zaručené mzda.

„Zaručená mzda je nejnižší možná mzda s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Čím složitější a zodpovědnější práce je, tím je vyšší i zaručená mzda. Profese jsou podle toho rozděleny do osmi skupin s různou výší zaručené mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu prací je shodná s výší minimální mzdy,“ přibližuje Pavlíček.

U kterých profesí zaručené mzdy vzrostly?

Kromě minimální mzdy stouply od ledna také zaručené mzdy, ale jen u některých skupin prací. Logicky k tomu došlo v 1. skupině u nejméně složitých a zodpovědných prací, jako jsou pomocné práce v kuchyni, drobné šicí práce, výkup lahví, běžný úklid či doručování zásilek. Tam je navýšení shodné s navýšením minimální mzdy. 

K nárůstu došlo i ve druhé skupině, kam patří zaměstnanci, jako jsou kopáči, popeláři, školníci, skladníci, sanitáři, trafikanti nebo prodejci u čerpacích stanic. Jejich zaručená mzda letos vzrostla ze 17 900 na 19 500 korun.

„Navýšily se zaručené mzdy i ve třetí skupině, kam spadají zednické, klempířské, instalatérské a topenářské práce, dále manipulace s hotovostí v pokladnách či odborné holičské či kadeřnické práce. V tomto případě stoupla výše odměny z 19 700 na 21 300 Kč,“ informuje Tomáš Pavlíček.

Minimum se zvyšuje třeba i u osmé skupiny, která zahrnuje psychicky velmi náročné profese, jako jsou vědečtí pracovníci, finančníci operující na kapitálovém trhu či obchodníci s cennými papíry, a to ze současných 34 600 na 37 800 korun.

soutez_casestudy

Pokud mzda nedosahuje stanoveného minima, musí zaměstnavatel doplatit, co chybí. Jinak se pracovník může domáhat svých práv u Státní inspekce práce nebo u soudu.

Pokud nejste spokojeni se svou odměnou, zbývá vám jediné. Jít na nějaký portál s nabídkou pracovních příležitostí a rozhlédnou se tady. Tam můžete získat nabídku lépe placené a vaší kvalifikaci, možnostem i zkušenostem odpovídající práci.

Byl pro vás článek přínosný?