Hlavní navigace

Jaromír Hájek, LeasePlan: Čím menší firma, tím více profituje z operativního leasingu

11. 2. 2013

Sdílet

 Autor: © Schlierner - Fotolia.com
„Operativní leasing přivedly do Česka zahraniční společnosti a pobočky nadnárodních firem byly také jejich prvními klienty. Proto je dosud vnímán jako výhodný zejména pro velké, bohaté firmy. Jde ovšem o omyl, operativní leasing je pro malé a střední firmy ještě zajímavější,“ říká v rozhovoru ředitel společnosti LeasePlan Česká republika a člen představenstva ČLFA Jaromír Hájek.

Minulý týden byly představeny výsledky hospodaření České leasingové a finanční asociace (ČLFA) za rok 2012. Přestože byl loňský rok ve znamení stagnace, na stupních vítězů stanul operativní leasing. Zájem o něj rostl i v loňském roce, růst zaznamenal také objem faktoringových pohledávek.

 

Jaromír Hájek Vloni jste se vrátil do čela LeasePlanu ČR po několikaletém působení ve slunné Itálii. Co se za tu dobu v naší republice v oblasti leasingu změnilo, pane řediteli? 

 

Není toho mnoho. Na trhu zůstali stejní hráči, možná se mírně přeskupily jejich podíly. Zavedly se některé nové služby, hlavně v oblasti telematiky. Trh extrémně nerostl, ani z personálního hlediska nedošlo k radikálním změnám.

 

Jak tedy vnímáte výsledky loňského roku? 

Je zřejmé, že výsledky členů ČLFA za loňský rok jsou ovlivněny celkovou ekonomickou situací, tedy recesí a krizí, která začala v roce 2009. Došlo k celosvětovému ekonomickému propadu. Události a dopady z roku 2009 vedou nyní k určité opatrnosti, jak na straně zákazníků, kteří více šetří, jsou obezřetnější a zvažují, zda si mají půjčovat nebo pronajímat, tak i členů asociace, kteří mnohem pečlivěji lustrují jednotlivé žadatele o půjčku či leasing. Celková čísla tedy vidím za daných okolností jako dobrý výsledek. A jako optimista jsem přesvědčen, že je zde velký potenciál růstu, třeba v segmentu operativního leasingu firemních automobilů.

 

Co můžete nabídnout firmám v době, kdy pokračuje ekonomická recese a stát, veřejná správa  i firmy musejí šetřit na každém kroku? 

Operativní leasing v sobě skrývá řadu výhod, které právě v době horší ekonomické situace nabývají na významu. Když budu konkrétní, při operativním leasingu automobilů nevážete svůj kapitál na nákup vozů, pouze je pronajímáte. Ušetříte finanční prostředky, a potažmo mzdové náklady za zaměstnance, kteří by se jinak museli zabývat administrativou spojenou s vlastnictvím vozidla. V rámci operativního leasingu lze nabídnout vysokou kvalitu servisu, protože jednotlivé činnosti dělají odborníci. Navíc kontrolují cenu a kvalitu oprav a pečlivě monitorují jednotlivé dodavatele. Jako velkoodběratelé máme též zajímavější finanční podmínky, což také přináší klientům výhodu.

 

Nakolik můžete ovlivnit náklady firmy poradenstvím ohledně pořízení a provozu autoparku? 

Přechodem na outsourcing vozového parku firma ušetří mezi deseti až třiceti procenty. Výše úspory vychází z toho, jak profesionálně je vozový park spravován do chvíle, než přejde do outsourcingu. Z analýzy na užitková vozidla, provedené jednou českou poradenskou firmou dokonce vyplývá, že v extrémních případech by podnikatel mohl mít dvě vozidla za jedno, při současném způsobu provozování prostřednictvím leasingu.

 

Ovlivňuje výši úspory i kategorie vozidla? 

Do jisté míry ano. Výše splátky vychází z ceny vozidla a zůstatkové hodnoty. U luxusních vozidel je propad větší. Když se zhoršuje ekonomická situace, je o drahá, luxusní vozidla menší zájem, nejen kvůli vyšším pořizovacím nákladům, ale i dražšímu provozu. Logicky jsou tedy drahá vozidla penalizovaná. Je to vidět i na současném trendu, firmy s restrikcí výdajů snižují i kategorie vozidel, prodlužují délku pronájmu a podobně.

 

Můžete dopomoci i k získání potřebných vlastních zdrojů ze zpětného leasingu? 

Ano. Uvedu to na příkladu potenciálního klienta. Má vozový park, z něhož část vozidel vlastní, část jich má na operativní a další část na finanční leasing. Z hlediska administrativy a kontroly nákladů to musí být velice komplikované. Nabídli jsme mu řešení. Kromě vozidel, která má pronajata u konkurence, bychom ostatní převzali do správy. Vozidla, jejichž účetní hodnota je nižší než očekávána prodejní cena ojetých, je možné prodat. Vozidla do zhruba dvou a půl roku stáří, kdy dochází k bodu zlomu, bychom vzali do odkupu a zpětného pronájmu. Díky přechodu na kompletní outsourcing lze dosáhnout zajímavých efektů. V tomto případě prodejem starých vozidel, jejich obměnou za nové a formou zpětného leasingu dokážeme firmě pomoci k získání volných finančních prostředků.

 

Hlavní výhodou leasingu je, že sleduje všechny finanční toky a zejména úspornost... 

Určitě. V rámci operativního leasingu nechceme žádné akontace, nevážeme firmě její peníze. Klient pouze platí měsíční dohodnutou částku za používání vozidla.

 

Někdy se říká, že operativním leasingem mohou získat výhody jen velké firmy. Co můžete nabídnout malých a středním podnikatelům? 

Operativní leasing přivedly do Česka zahraniční společnosti, které tomuto trhu dodnes vévodí. A zahraniční společnosti byly také jejich prvními klienty, protože tyto velké nadnárodní společnosti byly na takový způsob správy majetku zvyklé z domácího prostředí. To je možná důvodem, proč je operativní leasing vnímán jako výhodný zejména pro velké, bohaté firmy. Ovšem je to omyl, operativní leasing je zajímavý i pro malé a střední firmy. Úspory jsou dosažitelné pro každého, a pro malou firmu je z hlediska řízení finančních toků a úspory v oblasti administrativy tento leasing možná mnohem zajímavější a přínosnější, než pro velkou. Rozdíl mezi výší poplatků v případě správy deseti nebo dvou set aut není tak markantní. Hovoříme řádově o desítkách, maximálně stovkách korun na auto měsíčně, nejedná se však o tisíce. Operativní leasing je výhodný zejména pro malé firmy.

 

Nakolik jsou služby operativního leasingu využívány státní správou a místní samosprávou, například i s ohledem na úspory a transparentnost, které právě operativní leasing přináší a po kterých se nyní tolik volá? 

V poslední době zájem o leasing vozů státních institucí i samospráv narůstá. Jde i o instituce státní správy, jako jsou ministerstva a Úřad vlády, ale i o společnosti se státní účastí, například České dráhy, státní podnik Česká pošta, která touto cestou obnovuje svůj vozový park. Je to poměrně logické. V již zmíněné Itálii představovala státní správa v portfoliu naší leasingové společnosti objem více než dvacet procent, poté co přibyly italské pošty, představoval veřejný sektor v našem portfoliu, které čítalo okolo devadesát tisíc vozidel, přes třicet tisíc, tedy třicet procent. Podobně je tomu ve Velké Británii a dalších evropských zemích.

 

Dokázal byste odhadnout, jak je tomu v tuzemsku?  

Odhaduji, že to bude mezi 1500 až 2000 vozidly, tj. zhruba tři procenta v celkovém portfoliu, z čehož je vidět, že zde u nás existují rezervy. Snažíme se dělat osvětu, proto chceme uspořádat seminář pro pracovníky státní správy (všech ministerstev). Před nedávnem jsme například jednali s ministerstvem dopravy, kde existuje záměr zavést operativní leasing do jím řízených institucí.

 

Podstata operativního leasingu je v kvalitních službách. Jak si vybíráte partnery a dodavatele? Byly vaše služby (kompletní servis) také poškozeny ekonomickou krizí? 

Naše partnery známe, a je pravdou, že s některými jsme poněkud omezili spolupráci. Ovšem dobří a spolehliví partneři, především velká autodealerství, u nás působí dlouhodobě. Samozřejmě se zvyšuje konkurence, proto se snažíme hledat toho nejspolehlivějšího partnera. Měřítkem pro výběr není pouze cena, ale i rozsah služeb a jejich kvalita. Je však nutné říci, že konkurenční prostředí a ekonomická situace vyvolala velký tlak na ceny, jehož výsledkem byl pokles cen. To je změna oproti dřívějšímu konzervativnímu přístupu. Když vezmeme splátku vozidla stejné kategorie dnes a před patnácti lety, rozdíl je značný. Například u vozidel značek Fabie a Felicie dosáhne tento rozdíl možná až 3000 korun měsíčně.

 

Takže nakonec z toho profituje zejména spotřebitel, že? 

Ano, profituje z toho zejména spotřebitel. V jeho prospěch hrají i další faktory. Zvýšila se kvalita vozidel, vozidla mají delší záruku, intervaly mezi údržbami se prodlužují.

 

Jaký je rozdíl mezi přístupem k využívání operativního leasingu v České republice a v Itálii? 

Řekl bych, že je to víceméně stejné. V Itálii taktéž převažují velké společnosti a společnosti se zahraniční účastí, mnohem méně jej využívají malé a střední podniky. Italská ekonomika stojí na malých a středních podnicích, a u nich, podobně jako u nás, stále ještě převládá konzervativní způsob myšlení. Tedy že nejlepší je vlastnit, být majitelem. V tomto směru je pětkrát větší italský trh stejný jako ten náš. Zastoupení operativního leasingu ve firemních vozidlech je zhruba stejné jako u nás, s rozdílem okolo patnácti procent. Obě země tedy mají velký potenciál pro růst operativního leasingu. 

 

O Italech je známo, že jsou velmi temperamentní řidiči. Je s jejich firemními vozovými parky více starostí, co se servisu a pojištění týče, než s těmi českými? 

Vyrůstal jsem v Itálii jako dítě a celkem jsem tam prožil dvanáct let, tedy tu zemi docela znám. Itálie se v mnoha ohledech hodně změnila. Italové byli, to je pravda, považováni za svižné, dravé a rychlost ani pravidla nedodržující řidiče. Ale to se změnilo, začalo se více kontrolovat dodržování rychlosti a dnes se jezdí opatrně. Temperament za volantem zmizel. Působil jsem hlavně v Římě, velkoměstě se složitou silniční sítí, v němž se jezdí zvláštním způsobem, podle citu. Ale když si na takový stav člověk zvykne, je to lepší: řidiči nejsou tak agresivní, jsou více ohleduplní. Ano, možná na vás houknou, když zaspíte na semaforu, ale na druhé straně vás spíše pustí. V Čechách převládá v řízení větší agresivita a sobectví.

 

Viděno povrchní optikou návštěvníka se může zdát, že obyvatelé jižních zemí, tedy i Itálie, mají ke svým vozům méně úzkostný vztah než jejich severní sousedé, zejména co se týče drobných poškození vozidla. Je to tak, nebo i zde dochází ke změnám? 

Neřekl bych, že by se Italové, až na nějaké výjimky, ke svým vozidlům chovali výrazně hůře, než třeba naši řidiči. Řidiči ze severní části země obecně byli na svá auta opatrnější než jejich krajané z jižních končin Itálie. Vzhledem k ekonomické situaci jsou nyní na svá auta opatrní také obyvatelé jižní části země. Je to jasné, ne všechna poškození pojišťovna platí, a tak se škoda často dotkne i jejich kapsy. Tedy i v tomto směru došlo ke změně.

 

Je velký rozdíl mezi vozovým parkem v Česku a v Itálii? 

Když srovnám Prahu a Řím, v Praze je vozový park novější, jde zde mnohem více luxusnějších aut než v Římě.

 

O potenciálu rozvoje operativního leasingu firemních automobilů ve veřejném sektoru jsme už hovořili, vidíte ještě další možnosti? 

Velký potenciál vidím v regionech. V malých městečkách často objevíte české dobré zdravé firmy. Jako třeba já nedávno firmu VEBA Broumov. Byl jsem překvapen, jak firma prosperuje. A určitě nebude jediná, takových firem bude řada. V nich vidím další potenciál.

 

Jsme stále ještě na počátku roku, a tedy se ještě hodí si něco přát. Co byste sobě a LeasePlanu přál? 

Abychom po letech začali dlouhodobě zdravě růst. Věřím, že nejde o nereálné přání, po letech stagnace či mírného propadu začíná česká pobočka objemově opět růst. Naštěstí je pro to potenciál, navzdory řadě problémů až na úrovni skandálů si myslím, že stav české ekonomiky není vůbec špatný. Svoje hodnocení opírám i o své zahraniční angažmá v Itálii. Co mě po návratu ale zklamalo, byla naše politická scéna. Musím bohužel říci, že úroveň italské politické kultury je i přes její nechvalnou mediální proslulost vyšší, než zdejší. Jako občan bych si tedy přál lepší politickou scénu a stabilnější prostředí.

 

 

Jaromír Hájek Ing. Jaromír Hájek (* 1963) absolvoval VŠE v Praze, fakultu zahraničního obchodu. V manažerských pozicích pracuje od roku 1991. Nejprve působil jako ředitel českého zastoupení nizozemské poradenské společnosti Larive Holland, B. V. Od roku 1995 do roku 2007 byl generálním ředitelem společnosti LeasePlan ČR. Česká pobočka se pod jeho řízením stala jedničkou na českém trhu operativního leasingu a získala v rámci skupiny ocenění Trophy of Excellence. V roce 1999 byl zároveň ředitelem slovenské pobočky LeasePlan v Bratislavě a v letech 2006 až 2007 se podílel na zahájení činnosti pobočky v Rumunsku. V letech 2007 až 2011 působil na pozici generálního ředitele pobočky LeasePlanu v Itálii. Byl rovněž místopředsedou představenstva České leasingové a finanční asociace. Nyní je členem představenstva.

 

 

 

 

 

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?