Hlavní navigace

Jihomoravský kraj přilákal dalších 13 špičkových vědců

1. 3. 2011

Sdílet

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek představil před nedávnem tým třinácti zahraničních a reintegrujících se českých vědců, kteří díky dotačnímu programu SoMoPro budou pracovat na špičkových projektech vědeckovýzkumných pracovišť jižní Moravy.

Jihomoravský kraj tak v rámci programu SoMoPro získá nové mezinárodní vědecké kapacity, které by jinak pracovaly pro uznávané instituce v zahraničí. Program financovaný z 60 procent Jihomoravským krajem je v Evropě unikátní a díky jeho dosavadnímu úspěchu byla navíc vybrána další třináctka vědců. Administrátorem projektu je Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Vědci na financování projektů včetně pořízení laboratorního zařízení, materiálů, úhrad energií atd. získají 3,9 mil. eur. SoMoPro je unikátní regionální grantový program, jehož cílem je přilákat zahraniční vědce a reintegrovat české vědce do Jihomoravského kraje.

„Program SoMoPro má významnou roli pro zajištění udržitelného ekonomického růstu a rozvoje Jihomoravského kraje v příštích letech. Pomáhá souběžnému rozvoji tří důležitých oblastí – lidského a intelektuálního kapitálu, vědecké infrastruktury i co nejlepších podmínek pro vědu a výzkum. Jsem přesvědčen, že i díky tomuto programu se Jihomoravský kraj stane jedním z nejvíce inovativnějších regionů v Evropě,“ konstatuje hejtman Michal Hašek.

 

Třináct eurostatečných

Kraji jde především o podporu přírodovědných, lékařských a technických oborů. Vědci se tak věnují například vývoji programu, díky němuž bude počítač schopen rozpoznat a poslechnout hlas a jazyk konkrétního řečníka, nebo vývoji algoritmů pro kvantový počítač, na kterém bude jednou možné simulovat například pochody, které se odehrávají v mozku.

„Vybraná třináctka vědců se nachází na vrcholu své kariéry. Jsou to zkušení výzkumníci, jejichž práce v Jihomoravském kraji představuje zásadní přenos nových znalostí do regionu, a tím ekonomický přínos i zvýšení prestiže pro celou oblast. Budou spolupracovat s moravskými vědci a někteří z nich budou i vyučovat studenty na brněnských univerzitách,“ uvedl Miloš Šifalda, ředitel JCMM. 

SoMoPro je jediným regionálním grantovým programem svého druhu v ČR. Kofinancování 40 % ze strany Evropské komise získalo v otevřené soutěži vedle takových institucí, jako je Alexander von Humboldt Foundation. Zároveň je SoMoPro jedním ze dvou grantových schémat, které Evropská unie finančně podpořila v nových členských zemích.

 

Program SoMoPro 

SoMoPro je pilotní program plánovaný na období 4 let (2009 až 2013). Celkový rozpočet činí 3 887 158 eur, z čehož 60 % je financováno z rozpočtu Jihomoravského kraje, zbývajících 40 % je pokryto ze zdrojů Evropské komise, konkrétně ze 7. Rámcového programu pro výzkum a vývoj. Administrátorem je Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM). To má mít na starosti přihlašování a hodnocení žádostí. Konečné rozdělení grantů je plně v kompetenci Jihomoravského kraje (JMK), který uzavírá grantové smlouvy s vědecko-výzkumnými organizacemi.

V prvním kole programu bylo v srpnu 2010 podpořeno 13 žádostí o financování pobytu výzkumníků na VaV pracovištích v JMK na dobu 1 až 3 let. Dnes představení vědci byly vybrání v druhém kole výzvy v lednu 2011, první z nich do Brna přijeli v minulém týdnu. Vědci museli ve svých žádostech vymezit a rozpracovat vědecké projekty, u nichž měli klást důraz na přenos znalostí a na dopady projektu na svůj další profesní růst. Stejně tak bylo třeba popsat přínos výzkumného pobytu vědce na zdejší VaV instituci.

 

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) 

JCMM je specializované zájmové sdružení neziskového typu, které podporuje příliv studentů a vědců do Jihomoravského kraje a vytváří podmínky pro jejich rozvoj. Členy sdružení jsou Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzita Brno, a Mendelova univerzitě v Brně. JCMM je jediná organizace svého druhu v ČR.

 

 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku