Hlavní navigace

Katalog služeb – nabídka a rozsah služeb státu prostřednictvím Klientského centra a jednotné zahraniční sítě

30. 9. 2014

Sdílet

 Autor: © .AGA. - Fotolia.com
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl a náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa podepsali dne 30. září 2014 Dohodu o jednotném Katalogu služeb agentury CzechTrade a zastupitelských úřadů.

Katalog služeb představuje čtvrtý pilíř Rámcové dohody mezi MPO a MZV o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky. Dalšími pilíři Rámcové dohody jsou jednotná zahraniční síť spojující ekonomické činnosti zastupitelských úřadů a zahraničních kanceláří CzechTrade, Klientské centrum pro export a program společného vzdělávání ekonomických diplomatů a specialistů agentury CzechTrade. Dnes podepsaný dokument blíže upravuje ustanovení článku Rámcové dohody mezi MPO a MZV, týkající se společného Katalogu služeb. Ten obsahuje konkrétní nabídku a rozsah poskytovaných služeb státu prostřednictvím Klientského centra a jednotné zahraniční sítě.

 

Probíhá revize Exportní strategie

Koordinací spolupráce v rámci této dohody a jejím prováděním je za MZV zodpovědný náměstek pro mimoevropské země a ekonomickou diplomacii a za MPO náměstek pro zahraniční obchod a Evropskou unii. Zmínění náměstci byli svými ministry pověřeni k podpisu dohody a v případě potřeby také k případným aktualizacím Katalogu služeb. Podpis dohody o Katalogu služeb je dalším z kroků, kterými obě ministerstva projevuji jednotný přístup k systému podpory exportu a internacionalizace českých firem. Překonání meziresortních sporů a odstranění duplicit bylo předpokladem k právě probíhající revizi Exportní strategie, kterou obě ministerstva ve spolupráci se sociálními partnery uskutečňují.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?