Hlavní navigace

Výrobní ceny se pomalu vymaňují z deflace

15. 4. 2010

Sdílet

Aktuální komentář k sadě dat Českého statistického úřadu vydaných dnes, 15. dubna.

Stlačení výrobních cen v základních odvětvích a tržních službách – typické pro útlumovou až recesivní fázi ekonomického cyklu – opustilo podle údajů za březen ve srovnání s únorovou skutečností pásmo deflace. V meziročním srovnání je však kromě nepatrného přírůstku u cen stavebních prací cenová hladina ostatních výrobních odvětví stále pod loňskou úrovní. Postupný ústup od nejhoršího, tj. zmenšující se meziroční pokles výrobních cen v průmyslu patrný loni od září do prosince, se v prvních dvou měsících roku 2010 jaksi zadrhl. V březnu ale již byly ceny průmyslových výrobců nižší ve srovnání se stejným obdobím loňského roku pouze o 0,8 %. Přesto však lze říci, že rozkolísaný vývoj výrobních cen o pokračujícím oživení české ekonomiky zatím jednoznačně nevypovídá. Navíc je letos pokles v meziročním srovnání nadále hlubší než v EU 27 i eurozóně a také meziměsíční změny jsou méně příznivé než v Evropě.

 

Drahomíra DubskáNetrpíme jako Slovensko… 

Mezičtvrtletní vývoj, jako dobrý indikátor sledování změn v citlivé pokrizové době, ukazuje na výrazné oživení v cenách zemědělských výrobců (+5,3 % za první tři měsíce roku proti 4. čtvrtletí 2009). Ceny stavebních prací spíše stagnovaly (+0,3 %). Mezičtvrtletní pokles – i když zredukovaný – však pokračoval u cen v průmyslu (-1,4 %) a zejména u tržních služeb (-2,3 %), hnaných dolů výrazným propadem cen za reklamu a průzkum trhu (-17,1 %). Celkově netrpí česká ekonomika deflací výrobních cen tolik jako např. Slovensko, kde se únorové ceny v průmyslu snížily meziročně o 7,6 % a po celých posledních pět měsíců tam byl propad stále hlubší než 5 %. Záleží samozřejmě na struktuře ekonomik, ale zdá se, že krize v tomto směru prakticky nepostihla severské země Evropy, kde v únoru rostly ceny průmyslových výrobců tempem dokonce vyšším než 4 %. V ČR byly podle březnových dat ceny meziproduktů stále níž než v průměru roku 2005 – výrobky investiční povahy však již nad tímto průměrem – a vstupní ceny klesají více než výstupní. To je samo o sobě příznivé pro zisky firem, tedy těch, co jsou v této fázi vývoje ekonomiky zisků schopné.

 

Tučné roky střídají ty hubené… 

A za jaké ceny se obchoduje se zahraničím? Podle únorových dat za nijak valné – vývozcům klesly meziročně daleko výrazněji než dovozcům a tento trend pokračuje už od prosince. Směnné relace tak český obchod se zahraničím ve výsledku zhoršují. Loni koruna oslabovala, což mělo jistě vliv na meziroční srovnání cen v zahraničním obchodě České republiky, ale hlavní podíl připadá na cenové indexy. Po „tučném“ roce (prosinec 2008 až listopad 2009), kdy cenový vývoj působil velmi příznivě na český zahraniční obchod, přichází období z tohoto pohledu „hubené“. Počínaje loňským prosincem je vliv vývoje cen stále nepříznivější.

 

Drahomíra Dubská je analytička Českého statistického úřadu

 

Text obou informací týkajících se březnových cen výrobců a únorového pohybu cen v zahraničním obchodě vydaných ČSÚ dnes v 9 hodin lze nalézt na

CS24

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cipc041510.doc

a http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cizc041510.doc 

Byl pro vás článek přínosný?