Hlavní navigace

Klíčem k efektivitě je automatizace

30. 12. 2020

Sdílet

Zdeňka Van der Zwan, Red Hat Autor: Red Hat
Dnešní trend globalizace zvyšuje obtížnost správy a operací v oblasti financí, zejména pak v souvislosti s uvolněním omezení přeshraničních kapitálových toků a deregulace domácích kapitálových trhů.

Instituce a společnosti podnikající v oblasti finančních služeb proto přistupují k digitální transformaci, aby fungovaly chytřeji, rychleji a lépe. Zároveň čelí dalším výzvám, jako je plnění předpisů ČNB, zvyšování produktivity a snižování rizik. Automatizace IT umožňuje finančním institucím všechny tyto výzvy překonat.

Hlavní přínosy spatřuji zejména v následujících pěti oblastech:

Kompletní automatizace

Automatizace je mnohem víc než pouhé ulehčení konfigurování a psaní skriptů – je přínosem pro celý proces od začátku do konce. Efektivní správa aplikací vyžaduje nástroj, který může zajišťovat zdroje, činit změny konfigurace a spouštět příkazy v různých prostředích, což pomáhá pracovat společně, rychleji a s menším rizikem.

Takovým snadno použitelným nástrojem, jenž umožňuje automatizaci přidělování infrastrukturních zdrojů, správy konfigurací, nasazení aplikací a orchestraci služeb pro širokou škálu nasazení napříč on-premise i cloudovými prostředími, je Red Hat Ansible Automation od společnosti Red Hat.

Jednoduchá spolupráce

Inovaci IT služeb může brzdit komplikovaná manuální koordinace. Toto je kritické právě v prostředí finančních služeb, které v sobě zahrnují mnoho heterogenních oblastí, jako jsou investiční banka, retailová banka, karetní služby, pokladna a cenné papíry, správa aktiv, rizika a dodržování předpisů, infrastruktura, architektura a provoz, a kde všichni dělají širokou škálu úkolů a složitá rozhodnutí. 

Technologie je motor, který pohání inovace, automatizace je pak vysoce oktanové palivo, které umožňuje snížení nákladů a rizika.

Čím jednodušší jsou tyto služby pro koncové uživatele, tím lépe. Ansible Automation pomáhá IT týmům spolupracovat, ať už svůj důraz kladou na sítě, vývoj, infrastrukturu, aplikace nebo zabezpečení. Odpadá nutnost instalovat software na každého spravovaného hostitele, což ve výsledku eliminuje další dodatečné požadavky na správu a podporu těchto agentů. Správa bez agentů také výrazně zvyšuje zabezpečení celého systému.

Lidský faktor

Všichni z vlastní zkušenosti víme, že kolektivní spolupráce vede k většímu množství nápadů a mnohem rychlejší inovaci. Ansible Automation podporuje spolupráci tím, že zjednodušuje komplexitu řešení a snižuje bariéry učení, přičemž funkcionality jako Ansible Playbooks & Roles pak přehledně popisují a provázejí celou aplikací, čímž významně snižují pravděpodobnost nedorozumění mezi jednotlivými týmy a podporují zefektivnění procesu řízení změn.

Kontrola a správa

Finanční instituce spravují velice citlivá finanční data a údaje o svých zákaznících. Správu k přístupu k těmto údajům navíc mohou ztěžovat i personální změny. Informace bývají také velice často rozptýlené na různých místech po celé firemní IT síti. Kontrola nad přístupovými právy k těmto datům proto musí být spolehlivá, konzistentní a snadno spravovatelná. Ansible Automation umožňuje řízení přístupu jednotlivých definovaných rolí, snadné přidávání oprávnění, kontrolu, aktualizaci i případné odstranění. Správci mohou delegovat úlohy automatizace kontrolovatelným a auditovatelným způsobem a pro zvýšení bezpečnosti lze také automatizovat pravidla a dodržování předpisů napříč heterogenními infrastrukturami.

CS24

Komplexnost

Zatímco finanční instituce implementují nové technologie, aby zůstaly konkurenceschopné, existující systémy potřebují kontinuální údržbu a podporu. To může ve svém důsledku vést ke komplikované a různorodé infrastruktuře. Ansible Automation vytváří přesná pravidla pro každou aplikaci a její přidružené prostředí a umožňuje IT administrátorům soustředit své úsilí na produktivní činnosti, které přinášejí skutečnou hodnotu pro byznys. Naše řešení tak pomáhá finančním institucím dosáhnout jejich cílů bezproblémovým a efektivním způsobem.


Autorka pracuje jako Channel manažerka a vedoucí obchodního týmu pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Red Hat.

Byl pro vás článek přínosný?