Hlavní navigace

Klíčem k úspěchu je spolupráce FinTech a tradičních firem

5. 3. 2018

Sdílet

 Autor: © massimo_g - Fotolia.com
Konkurence a požadavky zákazníků na větší pohodlí a personalizaci transformují finanční služby a vytváří nové příležitosti pro spolupráci FinTech společností s tradičními finančními organizacemi, říká nova zpráva World FinTech Report 2018.

Vzestup FinTech společností přináší čerstvý vítr do oblasti finančních služeb. Nicméně mnoho start-upů si uvědomuje, že bojovat o úspěch samostatně bude těžké. FinTech společnosti proto stále častěji vyhledávají symbiotickou spolupráci s tradičními finančními institucemi, které dříve vnímaly jen jako konkurenci, a snaží se vzájemně využít svých silných stránek, vyplývá to ze zprávy World FinTech Report 2018, kterou vydaly společnosti Capgemini a LinkedIn ve spolupráci s organizací Efma. Zpráva zkoumá, jak FinTech transformují zkušenosti zákazníků s finančními službami prostřednictvím zákaznicky orientovaného přístupu a nových technologií, jaký je potenciál pro spolupráci FinTech a tradičních finančních institucí a jaká je nadcházející role BigTech2 společností v oblasti finančních služeb.

 

FinTech vylepšují zkušenosti zákazníků s finančními službami

FinTech přichází s inovacemi pomocí nových technologií a vylepšují zkušenosti zákazníků s finančními službami. Konkurence a vzrůstající očekávání zákazníků zvyšují poptávku po větším komfortu a personalizaci, proto FinTech společnosti využívají zákaznická data pro personalizované nabídky a poskytování rychlých, nepřetržitých online služeb, které jsou přístupné z libovolného zařízení.

Nicméně uživatelé finančních služeb mají větší důvěru v tradiční firmy než ve FinTech společnosti. Pro budoucí úspěch musí organizace zaměřené na finanční služby zohledňovat přání zákazníků, musí udržet důvěru a poskytovat digitální, agilní a efektivní procesy. „FinTech společnosti vidí úspěch v zákaznicky orientovaném modelu, což vyplňuje mezeru, kterou zanechaly tradiční instituce. Tato mezera sice FinTech společnostem otevírá dveře, ale pro zákazníky je stále důležitá důvěra v tradiční firmy,“ říká Penry Price, Vice President, Global Marketing Solutions, LinkedIn.

 

Příležitost výhodné spolupráce pro obě strany

FinTech společnosti nejsou zatížené zastaralými systémy a konzervativní kulturou a využívají nové technologie pro rychlou reakci na požadavky zákazníků. World FinTech Report 2018 zjistil, že více než 90 procent FinTech společností uvedlo agilitu a poskytování vylepšených zákaznických zkušeností jako klíč ke konkurenční výhodě, a více než 76 procent jmenovalo schopnost vyvíjet nové produkty a zlepšovat stávající produkty a služby jako zásadní pro úspěch. Výzvou je také rozšiřování a vytvoření finančně životaschopných obchodních modelů. Ale navzdory tomu, že investice do FinTech překonaly od roku 2009 hranici 110 miliard dolarů, je stále velkou hrozbou, že FinTech společnosti selžou, pokud nevytvoří efektivní partnerský ekosystém.

Tradiční finanční instituce implementují mnohá FinTech vylepšení zákaznických služeb a zároveň zachovávají své silné stránky, včetně řízení rizik, infrastruktury, znalosti regulací, důvěry zákazníků, přístupu ke kapitálu atd. Symbiotická spolupráce bude výhodná pro tradiční organizace i FinTech společnosti.

„Více než 75 procent FinTech společností jmenovalo jako primární obchodní úkol spolupráci s tradičními firmami. Pro FinTech i tradiční organizace je nezbytné transformovat obchodní modely, začít spolupracovat a současně inovovat i zachovat důvěru zákazníků,“ uvedl Anirban Bose, ředitel globálního strategického obchodního oddělení finančních služeb a člen výkonné rady skupiny Capgemini. „Bez agilního a oddaného partnera riskují tradiční firmy i FinTech společnosti neúspěch a selhání.“

 

Základem úspěšné spolupráce je najít správného partnera

Letošní zpráva uvádí, že spolupráce bude nezbytná k dlouhodobému úspěchu FinTech i tradičních finančních společností. Úspěšná spolupráce závisí na nalezení správného partnera a vhodného modelu spolupráce. K vytvoření silného partnerství bude ovšem potřeba překonat některé překážky. Podle zprávy více než 70 procent vedoucích pracovníků FinTech společností uvedlo, že hlavní výzvou při spolupráci byla nedostatečná agilita tradičních finančních institucí. Naopak tradiční firmy vnímají jako hlavní výzvu negativní dopad na důvěru zákazníků, značku a změnu vnitřní kultury.

„Pro úspěšnou spolupráci budou muset obě skupiny firem zůstat otevřené a věnovat zvláštní pozornost spolupráci. Finanční instituce musí respektovat kulturu FinTech společností, aby nedošlo ke ztrátě jejich agility, což je jeden z hlavních přínosů, který do projektů přináší. Dalším úkolem bude vybrat, který FinTech bude pro spolupráci nejlepší,“ dodává Vincent Bastid, generální sekretář, Efma.

soutez_casestudy

 

Zdroj a další info: www.fintechworldreport.com

Byl pro vás článek přínosný?