Hlavní navigace

Které sektory získají dotace EU v novém plánovacím období 2014+?

31. 8. 2012

Sdílet

Evropská unie a její jednotlivé členské státy v současnosti pracují na přípravě dalšího rozpočtového období 2014+. Dosáhne Česká republika stejné podpory jako v současném dotačním období 2007 až 2013?

Vzhledem k nově přidruženým členům EU nebude objem evropských peněz směřující do České republiky tak bohatý, jako tomu bylo v dobíhajícím dotačním období, nicméně stále se jedná o nezanedbatelnou částku, která bude mít vliv na další rozvoj České republiky. Předpokládaný objem financí pro ČR je odhadován na 500 mld. Kč., což se rovná přibližně o třinácti procentům HDP ČR za rok 2011.

V červnu letošního roku zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj podklady pro Dohodu o partnerství pro programové období 2014 až 2020, která bude uzavřena mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Česká republika v ní stanovuje cíle a investiční priority v dalším dotačním období, které musí být v souladu se strategií Evropské unie pod názvem Evropa 2020, jejímž hlavním cílem je dosažení nového ekonomického růstu.

V rámci vytvoření inteligentní a udržitelné ekonomiky bude kladen velký důraz zejména na podporu odvětví s vyšší přidanou hodnotou, dotace tedy půjdou na podporu výzkumného a inovačního potenciálu České republiky. Ruku v ruce s tímto zacílením jde také podpora proexportních aktivit českého průmyslu a podpora dlouhodobé energetické a surovinové účinnosti české ekonomiky.

Pro podporu sociálního začleňování bude kladen důraz především na zvýšení vzdělávání a zaměstnanosti ZTP a odstranění diskriminace ze vzdělávání a zaměstnanosti. Dalšími tematickými cíli jsou například zajištění bezpečnosti ve státě, integrovaný rozvoj území či boj proti korupci. Naplňování těchto tematických okruhů bude podle návrhu prováděno prostřednictvím čerpání dotací z EU formou operačních programů, jejichž počet bude snížen ze současných 24 na 6.

Vzhledem k některým problematickým oblastem čerpání dotací v letech 2007 až 2013 vyvstala také potřeba změnit systém čerpání pro období 2014+.

Právě na definice těchto změn a na definici cílů České republiky v novém dotačním období bude zaměřená konference Eurofondy pro podniky 2014+, která se bude konat 4. října 2012 v Praze. Na konferenci vystoupí zástupci odpovědných orgánů, například Petr Očko, ředitel sekce EU fondů při Ministerstvu průmyslu a obchodu či Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, zástupci podnikatelských svazů a mnozí další. Využijte možnost diskutovat s odborníky, získejte informační náskok a registrujte se na www.enforum.cz.

 

Autor působí ve společnosti eNovation s.r.o.

ICTrocenka

 

Foto: © arahan - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?