Hlavní navigace

Kvalita a přesnost dat generovaných AI rozhodne o důvěře zaměstnanců v AI

22. 5. 2024

Sdílet

AI v praxi Autor: Depositphotos
Největším problémem umělé inteligence je špatná práce s daty, soudí podle průzkumu společnosti Salesforce analytici firem napříč světovými trhy. Téměř šest z deseti oslovených uživatelů AI tvrdí, že je obtížné získat od AI to, co zrovna potřebují. Více než polovina z téměř 6000 respondentů průzkumu tvrdí, že nedůvěřuje datům používaným k trénování dnešních systémů AI. Pro více než tři čtvrtiny pracovníků je přitom při vytváření důvěry v AI klíčové, zda generuje přesná, úplná a bezpečná data.

Proč je to důležité: Osm z deseti podnikatelů věří, že generativní AI sníží náklady a zvýší příjmy. Většina pracovníků se však domnívá, že k úspěšnému využití generativní AI na jejich pozici a v jejich organizaci jsou zapotřebí důvěryhodná data o zákaznících. Tento nový průzkum naznačuje, že výstupy generativní AI musí být podloženy důvěryhodnými daty, aby se tento nedostatek podařilo odstranit – a aby bylo možné využívat výhody této technologie v celé firmě.

Perspektiva společnosti Salesforce: „Budoucnost umělé inteligence ve firmách není o větším množství dat, ale o těch správných datech. Pokud je AI založena na vlastních datech společnosti, přináší užitečnější výsledky a v konečném důsledku zvyšuje důvěru a šanci na přijetí zaměstnanci,“ konstatuje Wendy Batchelder, SVP, Chief Data Officer.

Z průzkumu společnosti Salesforce také vyplynulo, že:

AI má problém s daty

Umělá inteligence postrádá taková data, aby prokázala svůj užitek, což ohrožuje její přijetí

•             56 % uživatelů AI tvrdí, že je obtížné získat od AI to, co potřebují.

•             51 % pracovníků tvrdí, že generativní umělá inteligence nemá dostatek informací potřebných k tomu, aby byla užitečná.

•             75 % těch, kteří nedůvěřují datům, na jejichž základě se umělá inteligence vyvíjí, se také domnívá, že umělá inteligence nemá dostatek informací potřebných k tomu, aby byla užitečná.

•             68 % těch, kteří nedůvěřují datům, na jejichž základě se umělá inteligence trénuje, váhá s jejím přijetím.

Umělá inteligence vyškolená na nespolehlivých datech vytváří vážný problém v důvěryhodnosti

•             62 % pracovníků tvrdí, že neaktuální veřejná data by narušila jejich důvěru v umělou inteligenci.

•             71 % pracovníků tvrdí, že trvale nepřesné výstupy by narušily jejich důvěru v umělou inteligenci.

•             54 % uživatelů AI nedůvěřuje datům používaným k trénování systémů AI.

•             68 % pracovníků, kteří umělé inteligenci nedůvěřují, tvrdí, že tréninková data jsou nespolehlivá.

S dobrými daty si může umělá inteligence získat důvěru pracovníků

•             Pracovníci uvádějí, že pro budování důvěry v AI jsou rozhodující následující skutečnosti:

o Přesné údaje (82 %)

o Zabezpečení dat (82 %)

o Ucelené/úplné údaje (78 %)

soutez_casestudy

•             53 % pracovníků tvrdí, že školení AI na komplexních datech o zákaznících/společnosti zvyšuje jejich důvěru v tento nástroj.

Metodika: Společnost Salesforce provedla ve spolupráci s YouGov od 20. března do 3. dubna 2024 dvojitý anonymní průzkum. Zúčastnilo se ho téměř 6000 analytiků pracujících na plný úvazek ve společnostech různých velikostí a odvětví v devíti zemích: Spojených státech, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Francii, Německu, Indii, Singapuru a Švýcarsku. Průzkum probíhal online.

Byl pro vás článek přínosný?