Hlavní navigace

Máme precizně zpracovanou controllingovou koncepci

27. 1. 2011

Sdílet

„Starost o fixní náklady a cash flow nám nedává spát,“ říká Jiří Seidler, ředitel společnosti a předseda představenstva společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové

Ovlivnila současná hospodářská situace pohled na controlling a jeho úlohu respektive význam u vás ve firmě? 

Současná hospodářská situace nás nikterak neovlivnila v pohledu na způsob hodnocení výkonnosti společnosti. Díky precizně zpracované controllingové koncepci jsme již před příchodem celosvětové krize dovedli pružně reagovat na negativní vlivy uvnitř ekonomiky společnosti. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny námi definované cíle, resp. očekávání přínosů z implementace controllingové koncepce. 

Cíl

Přínos

Zprůhlednění systému řízení ve společnosti

Rychlé cílené zaměření rozhodování

Zprůhlednění řízení produktů

Rozhodování se o prodeji z hlediska skladby produktů, území a zákazníků, znalost rentability (krycího příspěvku) produktové skupiny

Přesnější hodnocení ceny produktů

Zkvalitnění podkladů pro analýzu ceny produktů

Řízení dle odpovědností

Odpovědnost definovaná jednoznačně dle ovlivnitelných položek

Definování reportingového systému

Včasná signalizace odchylek skutečného hospodaření společnosti od stanovených cílů, strukturované informace cílené na konkrétní uživatele a jejich rozhodovací úlohy, oddělení reportů pro vnitřní řízení a pro externí uživatele

 

Controlling má v naší společnosti nezastupitelnou úlohu. Provázanost controllingu se systém řízení společnosti je velkou výhodou. Naše společnost využívá pro řízení metodu Balanced Scorecard (BSC), která pomáhá převádět myšlenky, přání, očekávání majitelů a top manažerů do sofistikovaného prostředí, které umí měřit výkonnost společnosti a hodnotit úspěšnost v naplňování vymezených cílů vyplývajících ze strategie.

 

Co v současné době nedá finančním ředitelům resp. controllerům nejvíce spát? 

Odpověď je jednoduchá. Fixní náklady a cash flow.

 

Promítla se náročnost doby také do výběru používaných manažerských a controllingových nástrojů a jak?

Pevně doufám, že ano. Společnosti bez strategie a bez silné podpory kvalitních informací nemohou dosahovat vysoké výkonnosti a tím být konkurence schopny. 

 

Jiří SeidlerIng. Jiří Seidler vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor systémové inženýrství. Po škole působil ve společnosti RD Jeseník jako referent práce a mezd, později jako systémový inženýr a krátce také jako asistent ekonomického ředitele. V letech 1991 až 1998 zastával pozici obchodně-ekonomického ředitele, ekonomického ředitele a následně i jednatele ve společnosti Hobes. Dále působil jako specialista v oblasti prodeje IS ve firmě KOVO Informační Systémy (1998-1999); jako generální ředitel v Alfa Plastik (1999-2000); jako ředitel divize ve firmě Vítkovice, a.s. (2000-2001); jako generální ředitel a ředitel představenstva ve firmě Strojosvitf-CZ (2001-2002). V letech 2002 až 2005 vedl vlastní poradenskou společnost. Od r. 2006 pracuje Jiří Seidler v Tepelném hospodářství Hradec Králové jako ředitel společnosti a předseda představenstva.

 

Zdroj: Česká asociace pro finanční řízení a Finanční řízení a controlling v praxi

 

Byl pro vás článek přínosný?