Hlavní navigace

Martin Růžička, Coface Czech: Payment incident index nám dává skvělou zpětnou vazbu už dvacet let

13. 4. 2014

Sdílet

 Autor: © chris - Fotolia.com
„Při exportu na Ukrajinu se smlouva často řídí právem třetí strany, někdy dokonce i českým právem. Pak nezáleží ani tak na tom, pod který stát Krym patří, ale mnohem důležitější je, zda je pohledávka fakticky vymahatelná,“ říká Martin Růžička, country manager společnosti Coface Czech.

Martin Růžička Co je za dobrými výsledky českého exportu v loňském roce? Lze vše připsat opravdu hlavně oslabení koruny? 

Již dva roky pozorujeme, že se naši klienti snaží hledat nové příležitosti, aby se vyrovnali s útlumem v eurozóně. Vracejí se na tradiční východní trhy, jako je Ukrajina nebo Rusko, ale směřují i do arabských zemí na Střední východ. Snaží se pronikat dál do Asie a do Latinské Ameriky. Hledají však také způsoby, jak ušetřit náklady a zefektivnit výrobu. Investují do inovací, aby mohli nabídnout nové zboží, o které je ve světě zájem. Začaly se více vyvážet i služby. Dobrým výsledkům exportu v minulém roce přispěla jistě i lepší situace v eurozóně, zejména v Německu, které je nejsilnějším obchodním partnerem. Svědčí o tom i větší počet dlouhodobějších kontraktů. Zatím je předčasné hodnotit, jak se do exportu promítlo oslabení koruny. Naši analytici teprve dostávají první výsledky za loňský rok a z nich předběžně vyplývá, že dopad opatření ČNB na jednotlivé exportéry je rozdílný – někteří na kurzových rozdílech a znehodnocení koruny vydělali, jiní ne, zatím je situace zhruba půl na půl. Moudřejší budeme tak koncem června, kdy budeme moci zhodnotit více účetních závěrek firem.

 

Rusko – ukrajinský konflikt ukázal, že tzv. emerging markets jsou velmi nejisté. Není pro české exportéry přece jen lepší spoléhat raději na Evropu respektive na partnery ze států EU? 

Já bych takto otázku nestavěl. I v EU jsou poměrně rizikové státy a na druhou stranu celá Evropa hledá už nějakou dobu intenzivně nové trhy a bude v tom pokračovat. Vstup na rozvíjející se trhy je vždycky spojen s nadějí na větší obraty a zisky a také s většími riziky, čímž rozumíme například riziko nepokojů, politických problémů, omezení nebo zákazu peněžních transferů a podobně. Je to vždycky něco za něco. Ukrajina představuje velmi zajímavý, ne neznámý a poměrně blízký trh s velkým potenciálem. Je tam ovšem také riziko nesnadného získávání informací o obchodních partnerech a obtížného vymáhání pohledávek. Nyní se přidala ekonomická a politická rizika. Jde vždycky o to, rychle se zorientovat a včas zareagovat. Společnost Coface vyhodnotila zvýšené riziko Ukrajiny již v polovině loňského roku a vydala doporučení omezit expozici. Ukazuje se, že šlo o velmi prozíravé rozhodnutí.

 

Jak byste teď řešili pohledávky vašich klientů na Krymu? Vznikly v době, kdy patřil k Ukrajině a nyní byl připojen k Rusku, nicméně Česká republika to neuznává?  

Pro nás je důležité, podle jakého práva je kontrakt uzavřen. Při obchodech na Ukrajině to velmi často bývá tak, že smlouva se řídí právem třetí strany, nebo dokonce českým právem. Pak nezáleží ani tak na tom, pod který stát Krym patří, ale mnohem důležitější je, zda je pohledávka fakticky vymahatelná.

 

Jak hodnotíte aktuální riziko pohledávek v Rusku? 

V Rusku, ale stejně tak i řadě dalších zemí, včetně některých států EU, je pro nás klíčové získat co nejvíce a nepřesnějších informací o obchodním partnerovi českého vývozce a správně vyhodnotit jeho bonitu. Obecně platí, že čím dál na východ, tím je vše obtížnější. Někdy firmy záměrně nechtějí o sobě informovat, nebo zkreslují údaje, nedávají své výsledky auditovat, jinde ani nemusí jít o úmyslné klamání, ale prostě zveřejňovat ekonomické údaje tam není zvykem. Ale ani v západní Evropě není situace všude stejná. Složitě se prověřují firmy v Itálii, ale například i v Německu jsou jen těžko dosažitelné finanční informace o společnostech s ručením omezeným.

 

V květnu pořádáte odbornou konferenci o teritoriálních rizicích exportu. Co bude hlavní téma? 

Hlavní motto by mělo být Zlomové období v Evropě. Budeme prezentovat hodnocení podle tzv. payment incident indexu, který společnost Coface zpracovává už dvacet let. Chtěli bychom ukázat, jak se podle tohoto indexu dá hodnotit, co se děje v ekonomice jednotlivých zemí nebo celých regionů. Očekávám, že žhavým tématem bude například situace zpomalení růstu v zemích BRICS. Zajímavě připravený je konfrontačně pojatý blok o obchodování s Německem a s Ruskem. Chceme také představit exportéry, kteří uspěli s novými neobvyklými výrobky, hovořit o podpoře start up, o hledání příležitostí pro rozvoj firem.

 

Zcela nedávno jste nabídli pod názvem Coface Select novou službu. O co jde? 

Jde o službu, která má klientům poskytnout rychlé orientační informace o obchodních partnerech z 22 zemích. Tyto informace jsou koncentrovaným výsledkem našich podrobných analýz a zájemci je mají k dispozici on-line v jednoduché podobě semaforu, který ukazuje, zda je partner hodnocen jako málo rizikový, hodně rizikový nebo je třeba si o něm opatřit podrobnější informace. Coface Select je služba cenově velmi dostupná a mohou ji s užitkem využívat jak malé a střední firmy, které nemají vlastní credit management, tak pro rychlou orientaci i velké společnosti.

 

Coface již poskytuje informační službu „pojištění bez pojištění“, kdy nabízí neklientům prověření potenciálního partnera, vyhodnocení rizik a určení limitů pro plánovaný obchod bez nutnosti pojistit si rizika neplacení. Jaká je po této službě poptávka? 

Řekl bych, že poptávka je stabilní. Máme řadu stálých zájemců, protože si troufám říci, že jsme v informačních produktech o firmách jedničkou pro region střední a východní Evropy. Určitý nárůst jsme pozorovali na podzim 2013, kdy firmy začaly projevovat zvýšený zájem o Polsko. Je to velký a zajímavý trh, ale nesnadno se na něj proniká. Čeští exportéři si často usnadňují situaci tím, že si zvolí místního výhradního zástupce. Může to být užitečné, ale také svazující. Někdy takový zástupce českého dodavatele nechce pustit dál a brzdí jeho expanzi. Já rozhodně doporučuji diverzifikovat, diverzifikovat a diverzifikovat – nikdy nesázet na jednoho partnera, i kdyby se jevil jako zcela bezproblémový a bonitní. Soustředění na jednoho partnera je riziko už samo o sobě a je třeba se proti němu zajistit.

 

Jaká další rizika mají čeští exportéři tendenci podceňovat? 

O některých aktuálních tak zvaných soft faktorech credit managementu jsme s našimi klienty nedávno diskutovali. Kromě soustředění na jednoho odběratele to mohou být například nové aktivity dosavadního partnera. Pokud začne podnikat v jiné oblasti, které se dosud nevěnoval a kde nemá zkušenosti, může to ohrozit jeho stabilitu, včetně schopnosti dostát svým závazkům. Řešili jsme například pohledávky našeho klienta u jedné dosud bezproblémové stavební firmy, která se pustila do developmentu, špatně odhadla situaci na trhu a doplatila na to. Podobný dopad mohou mít investice obchodního partnera, například pokud jsou rizikové nebo špatně načasované. A pak je tu samozřejmě druhotná platební neschopnost, která může postihnout i pohledávky českého exportéra, pokud se proti tomu nezajistí. 

 

Společnost Coface pracuje už nějaký čas na zpřístupnění pojištění pohledávek malým a středním podnikatelům. Už máte něco nového? 

V principu nejde o speciální pojištění pro malé a střední podnikatele, ale o administrativní zjednodušení procesu uzavření smlouvy o pojištění pohledávek. Připravili jsme portál, kam se podnikatel přihlásí, vybere si jaká rizika, kde a na kolik chce pojistit. Můžete si to představit podobně, jako když uzavíráte osobní cestovní pojištění a zaklikáváte kam a kdy pojedete, co chcete pojistit a na jakou částku. Na konci vyjede kalkulace a podnikatel dostane i pojistné podmínky a návrh smlouvy, a stačí jen podepsat. Odpadne tak celá fáze uzavírání smlouvy, kdy se podnikatel dohaduje s pojišťovnou o předmětu pojištění a podmínkách. Samozřejmě to nevylučuje, že se může obrátit na pobočku a projednat podmínky pojištění individuálně. Před několik dny jsme spustili portál pro malé a střední podnikatele ve Španělsku, připravujeme jeho start ve Velké Británii a doufám, že v dohledné době ho nabídneme i českým podnikatelům.

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?