Hlavní navigace

MF plánuje od roku 2014 změny v dani z převodu nemovitostí

15. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © Pavel Losevsky - Fotolia.com
Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách informační materiál k dani z převodu nemovitostí. Jedná se o základní kontury budoucí daně z převodu nemovitostí s plánovanou účinností od roku 2014.

Nezbytnost nové právní úpravy vyplývá zejména z nového pojetí nemovitostí v občanském právu, které začne platit od roku 2014, a z plánovaného začlenění daně darovací a daně dědické do daně z příjmů. Budoucí zákon by měl upravovat pouze daň z převodu nemovitostí.

Nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014 obsahuje zcela nové pojetí nemovitostí: především zavádí zásadu, že stavba je součástí pozemku. Nově pojatá daň z převodu nemovitostí by měla též reagovat na novou komplexní úpravu obchodních společností a družstev v zákoně o obchodních korporacích (též účinnost 2014).

 

Hlavní charakteristiky nového zákona: 

* Předmětem daně z převodu nemovitostí budou převody podílů (účastí) v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti – materiál neobsahuje bližší vymezení těchto nemovitostních společností.

* Předmětem daně z převodu nemovitostí budou vklady nemovitostí do obchodních korporací a družstev. Při stanovení základu daně se bude vycházet z nové úpravy v zákoně o obchodních korporacích (ocenění nemovitosti tak, jak je uvedeno ve společenské smlouvě, nebo z ceny nemovitosti určené znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu). V této souvislosti je třeba upozornit, že již dnes platný, avšak nikoliv účinný (účinnost 2015) zákon přijatý v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa (zákon č. 458/2011 Sb.) ruší osvobození vkladů nemovitostí do obchodních společností.

* Při stanovení základu daně se bude převážně vycházet z ceny zjištěné podle oceňovacích předpisů (na rozdíl od dnešní potřeby mít znalecký posudek), přičemž u nejčastějších převodů nemovitostí, například bytů, nebytových prostorů, rodinných domků, rekreačních chat, rekreačních chalup, garáží, apod., se použije cena sjednaná, nebude-li tato o více než o jednu třetinu nižší než cena obvyklá. 

Poplatníkem daně u smluvních úplatných převodů bude namísto nynějšího převodce nově nabyvatel nemovitosti. V důsledku toho bude zrušen institut ručitele daně. Poplatník daně bude mít možnost odečíst od základu daně z převodu nemovitostí odměnu a náhradu hotových výdajů za znalecký posudek.

 

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

Foto: © Pavel Losevsky - Fotolia.com
 

Byl pro vás článek přínosný?