Hlavní navigace

Monika Borkovcová, Ivana Ottová: LERIKA je štikou v rybníku účetnictví a daní

30. 9. 2011

Sdílet

Přinášíme „dvojrozhovor“ s Monikou Borkovcovou a Ivanou Ottovou, partnerkami společností LERIKA Accounting, s.r.o. a LERIKA Tax, s.r.o.

Jakým způsobem krize změnila poslední krize vnímání vašich služeb vašimi klienty? 

Monika Borkovcová: Podstata služeb společnosti LERIKA se nezměnila. Pomáháme zákazníkům vést účetnictví tak, aby měli jistotu, že plní všechny předpisy, a zároveň, aby neplatili zbytečně vysoké daně. Na tom krize nic nemění.

Co krize změnila, je vztah k ceně služeb. Zákazníci nezpochybňují přínosnost našich služeb, ale přemýšlí o tom, zda by je nešlo pořídit levněji. Někteří požadují, abychom jim předem sdělili odhad časové náročnosti. Roste i poptávka po daňových službách za fixní ceny. A někdy hledáme společně se zákazníkem úspornější model spolupráce – třeba tak, že jeho zaměstnancům pomůžeme, aby dokázali převzít některé činnosti.

 

Monika Borkovcová (vlevo), Ivana OttováKdo jsou hlavně vaši klienti – české či zahraniční společnosti? Malé, střední, či velké? Poskytujete služby pouze právnickým osobám nebo mezi vaše klienty patří také drobní podnikatelé a živnostníci? 

Ivana Ottová: Velká část našich zákazníků jsou místní pobočky zahraničních korporací, tedy organizace, které řeší manažerský reporting pro centrálu, zaměstnávání zahraničních manažerů a expertů a další záležitosti, které s tím souvisí. Jde o organizace, pro něž je důležité, že komunikujeme v angličtině, umíme práci udělat velmi rychle a dokážeme se přizpůsobit korporátním pravidlům.

Pro fyzické osoby pracujeme, pokud se tím myslí manažeři zahraničních společností, kteří řeší svá daňová přiznání. Pro běžného řemeslníka by asi bylo vhodnější obrátit se na menší firmu, než je LERIKA.

 

Jak vidíte vývoj eura v kontextu vašich klientů? 

Ivana Ottová: Pomáháme zákazníkům „pouze“ se zajištěním kurzových rizik a návaznou daňovou optimalizací. To je něco, co dobře umíme. Naopak nejsme makroekonomičtí badatelé ani komentátoři, takže úvahy o budoucnosti evropské měny ponecháme jim.

 

Kde si myslíte, že je vaše hlavní konkurenční výhoda oproti konkurenci? 

Monika Borkovcová: Známe perfektně české a slovenské daňové prostředí. Dokážeme zajistit stejnou kvalitu služeb jako renomované globální účetní a auditorské firmy, ale za podstatně nižší cenu. Navíc se můžeme přizpůsobit tomu, co zákazník potřebuje, aniž by to musela schvalovat centrála v Londýně nebo New Yorku.

 

Znamená to, že dokážete nabídnout srovnatelné služby jako firmy typu KPMG nebo PWC, ale za nižší ceny? 

Monika Borkovcová: Přesně tak. To je také důvodem, proč tolik nadnárodních korporací využívá našich služeb. I když asi není úplně přesné říkat, že poskytujeme stejné služby. Firmy „velké čtyřky“ nabízí i řadu poradenských služeb, které přímo nesouvisí s účetnictvím. Tím se my nezabýváme. 

Ivana Ottová: Cena ale není jediným důvodem, proč si nás zákazníci vybírají. Minimálně stejnou roli hraje naše pružnost. Jsme menší organizací. Lidé, kteří řeší účetnictví, daňové poradenství nebo „payroll“ sedí u vedlejších stolů a dokážou se operativně domluvit, aniž by se kvůli tomu musely svolávat schůze. Zákazník je zvyklý, že zvedne telefon a naši kolegové obratem zařídí, co potřebuje. Vůbec se neřeší, do které divize jednotlivé aktivity patří. To je přístup, který by byl ve velké mezinárodní firmě nemyslitelný.

 

Zmínila jste daňové poradenství jako samostatnou aktivitu. Proč není běžnou součástí vedení účetnictví? Copak není běžné, že externí účetní vyplňují taky daňové přiznání? 

Ivana Ottová: Když někomu pomáháme s vedením účetnictví, v mnoha případech řešíme také daňové přiznání. Ale vedle toho máme zákazníky, kteří si účetnictví vedou sami a naše služby využívají jen v oblasti daní.

 

Jaký má smysl nechat si vyplňovat daňové přiznání, jestliže mám ve firmě vlastní účetní? 

Ivana Ottová: Těch důvodů je několik. Za prvé odpovědnost. Kdybychom udělali chybu, která by způsobila penále, zákazníkovi bychom tu částku uhradili. Za druhé. Často je tomu tak, že interní účtárna stěží stíhá vyřídit povinnosti, které musí proběhnout každý měsíc. Není prostě možné vyčlenit jednou ročně kapacity zaměstnanců na daně. Pak je tu otázka odbornosti. Ani velmi kvalitní účetní nemůže některé věci znát tak dobře jako specialista, který se soustředí pouze na daně a který dokáže využít skutečně všechny příležitosti k legálnímu snížení daňové povinnosti. Pro některé firmy je podstatný i posun splatnosti. Jestliže využijí služeb daňového poradce, neplatí peníze finančnímu úřadu v březnu, ale až v červnu. To je z hlediska cash-flow velmi podstatné.

 

Poskytujete své služby pouze v České republice, nebo je možné je využít i v zahraničí? 

Monika Borkovcová: Na Slovensku máme vlastní pobočku a poskytujeme tam plné portfolio služeb. Kromě toho jsme vytvořili síť externích expertů na daňové poradenství v dalších zemích EU. To znamená, že když náš zákazník expanduje do dalších zemí, jsme mu schopni poskytnout podporu, ale těžištěm naší činnosti jsou aktivity v České republice a na Slovensku.

 

Vaše portfolio služeb obsahuje i poměrně málo obvyklý výraz „design bonusových systémů“. O co se jedná? 

Monika Borkovcová: Zjednodušeně řečeno, vytváříme pro zákazníka pravidla, podle kterých budou vypláceny bonusy jeho zaměstnancům. Sestavit takový systém pravidel není jednoduché, protože musí mít jasnou návaznost na výkonnostní parametry společnosti, musí prokazatelně motivovat zaměstnance a přispívat k jejich stabilizaci. 

Ivana Ottová: Důležité je také správně „namíchat“ peněžní a různá nepeněžní plnění, aby vedení firmy předem vědělo, kolik zaplatí při které variantě bonusového systému na daních a aby tyto daňové náklady byly co nejnižší.

 

Jako společnost nabízíte komplexní služby v oblasti účetnictví, daní a poradenství. Plánujete také rozšíření poskytovaných služeb například do oblasti statutárních či interních auditů? 

Ivana Ottová: Interní audity provádíme už dnes, je to standardní součást našich služeb. Statutární audit naopak dost dobře poskytovat nemůžeme. Jestliže vedeme účetnictví, nemůžeme být zároveň tím, kdo posuzuje, zda je účetnictví vedeno korektně. Ale pokud se na nás zákazník obrátí, dokážeme mu doporučit výborné auditory.

 

Nabízí vaše společnost také poradenství či služby v oblasti mzdové agendy? 

Monika Borkovcová: Ano, je to jedna z našich hlavních činností. Právě na příkladu mezd je možné ukázat již zmíněnou flexibilitu. Jsme schopni převzít odpovědnost za celý proces, počínaje tím, že nám zaměstnanci pošlou docházku, služební cesty, dovolenky a další vyplněné formuláře. Někdy jim naši kolegové i pomáhají s vyplněním. A konče tím, že jsou zaměstnancům předány výplatní pásky a vyplaceny mzdy a že jsou provedeny platby dalším institucím, jako je ČSSZ nebo zdravotní pojišťovny. I vlastní výplatu mezd můžeme provést my prostřednictvím svěřeneckého účtu.

Ale vedle toho jsme schopni nabídnout pomoc jen v nějaké omezené oblasti, kde zákazník momentálně potřebuje podporu. Nejsme firma, kde by si zákazník musel vybírat z předem připravených balíčků.

 

Již podruhé se zmiňujete o outsourcingu. Roste zájem o něj nebo naopak klesá? 

Monika Borkovcová: Jednoznačně roste. Vedle mzdové agendy se zvyšuje i zájem o účetnictví. Je to pochopitelné. Stačí připomenout, že když outsourcujete účetnictví, už nikdy k vám nepřijde kontrola z finančního úřadu. Veškerou komunikaci se všemi  úřady obstará LERIKA. A pochopitelně neřešíte, zda se změnila legislativa, nepotřebujete aktualizovat software atd.

 

Jaká je průměrná délka outsourcingových kontraktů? A když outsourcingový kontrakt skončí, nemáte problém s odchodem lidí k zákazníkovi? 

Monika Borkovcová: V drtivé většině případů ty kontrakty stále běží. To znamená, že jsme dokázali nastavit outsourcingový vztah tak dobře, že zákazník nemá důvod hledat jiné uspořádání. Nemáme tudíž vypovídající informaci o průměrné délce kontraktu ani o chování zaměstnanců po jeho skončení.

 

Poskytujete také podnikatelské poradenství, pomoc při vyhodnocování podnikatelských plánů, řízení rizik a podobně. Jak to souvisí s účetnictvím? 

Ivana Ottová: Nezabýváme se klasickým manažerským poradenstvím. Spíš připravujeme podklady, které managementu umožní přijmout kvalifikované rozhodnutí. Provádíme analýzu účetních informací a pomůžeme i se stanovením ukazatelů, podle nichž je možné rozhodovat.

Samostatnou oblastí je řízení nákladů. To je disciplína, která se bez hlubšího porozumění finančním ukazatelům neobejde a kde můžeme být zákazníkům velmi užiteční.

 

Změnila se poptávka po manažerském poradenství během krize? 

Ivana Ottová: Z našeho pohledu se jedná o doplňkovou službu, která nepodléhá velkým výkyvům. V první fázi hospodářské krize jsme zaznamenali pokles poptávky po poradenství při fúzích a akvizicích, nicméně i zde už vidíme určité oživení.

 

Jak můžete pomoci při akvizici? 

Monika Borkovcová: Dokážeme například navrhnout, jak akvizici strukturovat z hlediska daňové optimalizace. Můžeme provést due dilligence (hloubkový audit) firmy, jejíž akvizice je zvažována, po převzetí přecenit aktiva společnosti tak, aby to odpovídalo realitě. A pak je tu nutnost sloučit účetnictví obou organizací. V tom všem je pro nás dost práce.

 

Je pravda, že poskytujete také školení, respektive uzavřené kurzy na míru? 

Ivana Ottová: Ano, je to tak. Souvisí to s daněmi. Na českém trhu najdete spoustu školení zaměřených na daně. Ale to není přesně to, čím se zabýváme my. 

Naše služba spočívá v tom, že sledujeme veškeré daňové změny, a jakmile nová úprava vyjde ve věstníku, tedy ještě před tím, než vejde v účinnost, připravíme školení pro zaměstnance účtárny v konkrétní firmě. Zaměříme se pouze na ty změny, které se jich týkají a zpracujeme je tak, aby to pro ně bylo konkrétní a snadno pochopitelné.

 

Jak společnosti, které outsourcují účetnictví, využívají údaje a informace z účetnictví pro řízení podnikání? 

Monika Borkovcová: Přístup různých firem se výrazně liší. Na jedné straně máme zahraniční společnosti, které využívají informace z účetnictví k detailním analýzám hospodaření svých českých poboček. Naopak v menších českých firmách sledují zpravidla jen některé základní ukazatele jako tržby, hospodářský výsledek, a zejména cash-flow.

Snažíme se pro každého klienta najít zlatou střední cestu, která mu umožní přijímat kvalifikovaná rozhodnutí a zároveň ho nezahltí ukazateli, se kterými by stejně nepracoval. 

Ivana Ottová: Obecně ale lze říci, že mnoho českých firem má v této oblasti velké rezervy.

 

Jak se ten problém projevuje? 

Ivana Ottová: Třeba tak, že pouze kontroluje cash flow a nesleduje, jak je na tom se ziskem. Na konci roku pak zjistí, že má zisk příliš velký a na poslední chvíli řeší, jak snížit daně, nebo naopak zjistí, že je ve ztrátě. Kdyby sledovali ukazatele průběžně, věděli by o situaci s předstihem a mohli by ji řešit lépe. 

Monika Borkovcová: Stává se také, že si vedení firmy uvědomí problém až ve chvíli, kdy začne povážlivě klesat cash flow. Pak se přistupuje k úsporným opatřením, mnohdy dramatickým a ne zcela promyšleným. I zde platí, že by se této situaci mohli vyhnout, kdyby průběžně sledovali finanční ukazatele. 

 

Pokud by za vámi přišla firma, která chce začít důsledněji využívat finanční informace pro řízení, jak náročná by taková změna byla? 

Monika Borkovcová: Provést základní analýzu účetnictví a poradit zákazníkovi, které ukazatele v jeho případě sledovat, to zpravidla nezabere víc než den.

 

CS24

Ilustrační foto: © gunnar3000 - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?