Hlavní navigace

Motorem trhu fúzí a akvizic v nejbližší době budou středně velké transakce, míní devadesát CEO a CFO z Čech

12. 11. 2014

Sdílet

 Autor: © .AGA. - Fotolia.com
Mezi nejvýznamnější investiční destinace českých investorů patří Velká Británie, Polsko, Německo, Slovensko a Indie. České společnosti plánují investovat především do nemovitostí, spotřebního zboží, technologií a finančních služeb. Počet společností, které během následujících dvanácti měsíců plánují nějakou transakci, je třikrát vyšší než před dvěma roky. Více než polovina (58 %) tuzemských respondentů je přesvědčena, že česká ekonomika oživuje, což přispěje k zintenzivnění transakční aktivity. Po pětiletém propadu zájem o fúze a akvizice díky ekonomické a cenové stabilitě ožívá.

Počet českých společností, které během následujících dvanácti měsíců plánují nějakou akvizici, je téměř třikrát vyšší než před dvěma roky.  V České republice plánuje během příštích dvanácti měsíců v České republice nějakou akvizici 33 % firem a celosvětově 40 %, což je nejvíc za poslední tři roky. Díky příznivější situaci na trhu a zvyšujícím se počtům plánovaných transakcí je velká naděje, že se transakční aktivita celosvětově vrátí po pětiletém propadu konečně znovu na předkrizovou úroveň roku 2006. Vyplývá to z nejnovějšího, v pořadí již 11. mezinárodního průzkumu Barometru investiční důvěry poradenské společnosti EY, kterého se v září 2014 zúčastnilo více než 1 600 vedoucích pracovníků firem z 62 zemí celého světa včetně 90 generálních a finančních ředitelů z České republiky. Drtivá většina (97 %) českých společností má zájem o transakce do 250 mil. USD s cílem investovat do rozšíření své hlavní podnikatelské činnosti, celosvětově má podobná očekávání 81 % manažerů. Motorem trhu fúzí a akvizic tak v nejbližších měsících pravděpodobně budou středně velké transakce.

 

Letošek přinesl vlnu megatransakcí

Zatímco rok 2014 byl rokem několika megatransakcí, v nejbližší budoucnosti by hlavním motorem transakční aktivity mohly být středně velké transakce. Už letošní rok byl pro fúze a akvizice poměrně příznivý, přesto téměř dvě třetiny (60 %) respondentů celosvětově předpokládají, že objem transakcí se v následujících dvanácti měsících dále zvýší. „Po letech poklesu nebo stagnace transakční aktivita v České republice znovu oživuje. Jak jsme předpověděli v předchozím vydání Barometru, rok 2014 přinesl vlnu megatransakcí,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner transakčního poradenství společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě. „Tyto miliardové transakce mají řetězový efekt. Posílily investiční důvěru a podnítily aktivitu i v segmentech s menšími transakcemi.“

 

Koupě - prodej
„Zájem o koupi podniků je aktuálně největší za poslední tři roky. V souladu s očekávaným upevněním stability tuzemské ekonomiky čeští vrcholoví manažeři očekávají novou vlnu fúzí
a akvizic, ve které budou s největší pravděpodobností převažovat středně velké transakce. Právě tyto transakce, motivované snahou o posílení a další rozšíření klíčových podnikatelských aktivit, by se v nejbližší době měly rozhodující měrou podílet na nárůstu transakční aktivity. Na trh by to mohlo přinést největší oživení za posledních pět let,“ dodává Vladislav Severa. 

 

Fúze a akvizice – výhled do roku 2015

Nejpřesvědčivějším dokladem o budoucí intenzivnější transakční aktivitě je narůstající počet plánovaných transakcí, který se od dubnového průzkumu zvýšil celosvětově o celých 30 %. Počet českých společností, které jich aktuálně plánují pět a více, za uplynulých šest měsíců vzrostl. V případě respondentů v celosvětovém měřítku lze pozorovat, že procento respondentů s nejvíce aktuálně plánovanými transakcemi, tj. s pěti a více, narostlo od dubna letošního roku nejvýrazněji.

Rozdíl mezi očekáváním kupujících a prodávajících, pokud jde o cenu transakce, tedy tzv. „valuation gap“, se nijak výrazně nemění. Většina domácích respondentů i respondentů celosvětově (v obou případech 74 %) předpokládá, že rozdíl v cenových očekáváních kupujících a prodávajících se během následujícího roku nezmění, což by opět mohlo být pro transakční aktivitu v blízké budoucnosti povzbuzením. Ve srovnání s říjnem roku 2013 se tak význam expanze českých podniků do nových teritorií snížil, což souvisí se záměrem manažerů rozšiřovat své hlavní podnikatelské činnosti na jim dobře známých trzích. 63 % oslovených českých respondentů uvádí, že poměr dluhu jejich firem k vlastnímu kapitálu činí méně než 25 %, tzn., že by ustály i případné zvýšení úrokových sazeb v blízké budoucnosti. Na globální úrovni je situace podobná jako v České republice, 68 % respondentů uvádí, že u jejich firem je poměr dluhu k vlastnímu kapitálu méně než 25 %.

„Díky stabilním cenám aktiv a rostoucí důvěře v globální ekonomiku jsou teď perspektivy fúzí a akvizic mnohem optimističtější,“ říká Jaroslav Zelenka, senior konzultant oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice. „Po letech ekonomické nejistoty poskytuje nynější stabilita konečně spolehlivý základ pro strategické plánování. Nicméně není pochyb o tom, že manažeři budou vývoj politických událostí dál pozorně sledovat.“

 

Motorem transakční aktivity budou středně velké

Letošní rok 2014 je rokem návratu velkých akvizic. Podmínky pro ně zůstávají i nadále příznivé, nicméně v příštím roce by se mělo těžiště transakční aktivity přesunout do segmentu středně velkých transakcí. „Většina oslovených společností si chce koupit podnik v sektoru, ve kterém podniká. Nejčastěji jim jde o to, aby si zajistily větší podíl na trhu, efektivněji řídily náklady nebo měly vyšší ziskovou marži,“ říká Jaroslav Zelenka. „Klíčová je především nákladová efektivita, takže u plánovaných fúzí a akvizic půjde ve velké většině případů o tzv. navazující investice, tedy investice doplňující stávající podnikatelský model kupujícího.“

Díky stále aktivnějšímu přístupu akcionářů zůstala důležitou součástí strategií organického i neorganického růstu kontrola nákladů. Téměř polovina (48 %) respondentů celosvětově uvedla, že vedení se z podnětu akcionářů muselo zabývat otázkou snížení nákladů. Větší důraz na jejich kontrolu je rovněž jedním z významných faktorů motivujících fúze a akvizice posilující hlavní podnikatelskou aktivitu.


Nejoblíbenější investiční destinace

Mezi nejvýznamnější investiční destinace českých investorů patří Velká Británie, Polsko, Německo, Slovensko a Indie. Rozvinuté evropské země se dostávají do popředí investorského zájmu českých šéfů firem. V říjnu 2013 patřily mezi top destinace českého kapitálu Německo, Brazílie, Indie, Čína a Rusko; v současnosti proběhl určitý odklon zájmu českých manažerů od investování do zemí patřících do skupiny BRIC (s výjimkou Indie). 60 % oslovených českých společností plánuje investovat většinu akvizičního kapitálu do nemovitostí, do odvětví spotřebního zboží, jakožto druhého nejvýznamnějšího odvětví, pak plánuje investovat 44 % manažerů, následují technologie (33 %) a finanční služby (33 %).

 

Co se kde šustlo

soutez_casestudy

Investoři v celosvětovém měřítku rozdělují svou přízeň mezi rozvinuté země i nové ekonomiky. Rekrutují se především ze Spojených států, Velké Británie, Číny, Japonska, Indie a Austrálie. Pětku nejvýznamnějších investičních destinací tvoří Brazílie, Čína, Indie, Velká Británie a Spojené státy. Největší zájem o transakce vykazuje podle informací respondentů automobilový průmysl (45 %), dále odvětví technologií a telekomunikací (44 %), biologické vědy – life sciences (42 %) a odvětví spotřebního zboží (41 %).

„Po letech poklesu nebo stagnace by se globální transakční aktivita mohla znovu dostat na předkrizovou úroveň,“ dodává Vladislav Severa. „Velké, transformativní akvizice, které se v letošním roce dostaly až na titulní stránky novin, možná budou pokračovat. Nicméně rozhodující roli sehrají středně velké fúze a akvizice, které budou motorem oživení globálního transakčního trhu.“

Byl pro vás článek přínosný?