Hlavní navigace

Návrh EK na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013

13. 7. 2010

Sdílet

Evropská komise (EK) předložila dlouho očekávaný návrh novely směrnice 112/2006 EU (tzv. Recast šesté směrnice).

Návrh se týká harmonizace pravidel pro vystavování daňových dokladů a zejména zjednodušení pravidel pro elektronickou fakturaci a archivaci.

Po mnoha letech diskusí se tak zdá, že by Evropská komise mohla docílit konsensu a na příštím jednání ECOFIN novelu s platností od roku 2013 schválit. Novela obsahuje řadu změn v pravidlech fakturace a je postavena na přístupu spočívajícím v zrovnoprávnění daňových dokladů vystavených v papírové podobě a daňových dokladů vystavených a zaslaných elektronicky. Novela, stejně jako současné znění směrnice, ukládá plátci povinnost zaručit věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost daňových dokladů po celou dobu archivace. Na rozdíl od současného přístupu však novela neurčuje, jakými technickými prostředky musí plátce toto „zabezpečení“ provést. Použití metod jako je EDI, zaručený elektronický podpis a značka je novelou pouze doporučováno jako vhodná, nikoliv však jediná možná metoda. V praxi by tak mělo být možné nahradit použití elektronických podpisů a EDI i jinými technickými a bezpečnostními řešeními. Legislativa v oblasti DPH by tak již brzy neměla stát v cestě širokému využití elektronické fakturace a archivace daňových dokladů.

 

Zdroj: KPMG

 

 

Byl pro vás článek přínosný?