Hlavní navigace

Nedostatek zákazníků je mezi důvody krachů firem až na třetím místě

12. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © Brian Jackson - Fotolia.com
Nekvalitní finanční řízení, nízká schopnost reagovat na aktuální situaci na trhu, pokles prodejů a chybující management – to jsou podle výsledků průzkumu T.M.A. ČR (Turnaround Management Associtation) nejčastější zdroje selhání firem. Výsledky průzkumu byly dnes prezentovány účastníkům Restrukturalizačního fóra 2013.

Klesající spotřeba domácností, a tedy nižší poptávka nemá podle průzkumu T.M.A. tak velký vliv na selhávání firem, jak by se na první pohled mohlo zdát. Před poklesem prodejů se na pomyslném žebříčku nejproblémovějších oblastí umístilo finančního řízení (23 %) a neschopnost firmy reagovat na změny (21 %). Pokles prodejů byl spolu s kvalitou řízení firmy až třetím nejčastějším zdrojem selhání (12 %). Dalšími zmiňovanými oblastmi, s nimiž mají podniky problémy, byly strategie, investice či marketing.

 

Strašák finanční řízení 

Chybějící nástroje finančního řízení, nezkušený management nebo krize likvidity jsou ve firmách nejčastějšími problémy a příčinami selhání. „Předejít těmto problémům lze relativně jednoduše,“ říká Petr Smutný místopředseda T.M.A. a vedoucí partner v oddělení podnikových financí a restrukturalizací PwC ČR, a dodává: „Pokud firmy přistoupí k řízení financí aktivně a zaměří se na důkladnou kontrolu cash flow, řízení provozního kapitálu a reálné finanční plánování, mohou se nepříjemným situacím vyhnout.“

 

Klíčem k řešení je proaktivní přístup 

Aktivní řízení financí je jedním z nejdůležitějších kroků, jak korporátním selhání předejít (v průzkumu zvolilo tuto variantu 29 % dotázaných). Mezi další možnosti řešení počátků selhání podniku patří aktivní management – kvalitní tým, prioritizace aktivit a důslednost (21 %), aktivní řízení obchodu – sledování trhu a chování spotřebitelů (13 %), a v případě, že nastane její potřeba, aktivní přístup k restrukturalizaci – identifikování činností přinášejících zisky (10 %) a aktivní komunikace se zaměstnanci, dodavateli či bankami (10 %). 

 

Pokud současný management selhal...

Aktivní komunikace je pro odhalení počátků selhání velmi podstatná. Důraz by se měl klást především na komunikaci s klíčovými hráči jako je banka, restrukturalizační oddělení či další věřitelé. Kromě plynulé a pravdivé komunikace může v některých případech pomoci nasazení krizového managementu. „Pokud současný management selhal, bude nutné ho v některých případech nahradit novým krizovým managementem. To společnosti pomůže znovu získat důvěru klíčových partnerů, zejména zákazníků a věřitelů, a nastoupit cestu úspěšné restrukturalizace,“ říká David Plch, předseda T.M.A. ČR a partner advokátní kanceláře White&Case.

 

Jak odhalit hrozby? 

Manažeři v průzkumu T.M.A. ČR upozorňují, že při identifikace hrozeb pro jejich podniky nejčastěji narážejí na problémy v těchto oblastech:

1)     Správné řízení peněžních toků

2)     Dostatek odvahy přijmout potřebná opatření

3)     Správně zhodnotit aktuální situaci firmy a její možnosti

4)     Zkušený management, který dokáže situaci zvládnout

 

 

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?