Hlavní navigace

Nejen o barvě soudních obálek

23. 2. 2010

Sdílet

Dne 1. července 2009 nabyla účinnost novela občanského soudního řádu, podle něhož dochází ke změně v odpovědnosti za doručení, kde dochází k přenesení odpovědnosti za doručení soudních písemností na adresáta písemnosti.

Občan, který se nezdržuje na adrese trvalého pobytu, bude muset nově nahlásit svou doručovací adresu a na tu mu pak budou zasílány veškeré písemnosti v rámci soudního řízení. Pokud si občan nebude přebírat poštu na nahlášené doručovací adrese, půjde tato okolnost k jeho tíži. Písemnost určená do vlastních rukou se u fyzických osob vhodí po uplynutí úložní lhůty 10 dnů do domovní schránky. Tím se písemnost považuje za doručenou. Pokud doručovací adresu do evidence obyvatel nenahlásí, budou mu soudní písemnosti tímto způsobem účinně doručovány na adresu trvalého pobytu, i když se na ní nezdržuje. Ke zmírnění tvrdosti nového systému doručování se zavádí institut „neúčinnosti doručení“. Soud v tomto případě na návrh rozhodne, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl s doručovanou písemností z omluvitelného důvodu (např. hospitalizace) seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit.

Novela o. s. ř. neupravuje doručování právnickým osobám, ale odkazuje na zákon o elektronických úkonech. Soudní zásilky budou doručovány prioritně do datové schránky účastníka. Pokud ji účastník nemá zřízenou a zpřístupněnou, budou i nadále doručovány v listinné formě na jeho povinnou doručovací adresu.

Spíše kosmetickou změnou je změna barvy soudních obálek. Všechny listinné zásilky soudů, státních zástupců, notářů, exekutorů a dalších orgánů, které doručují podle o. s. ř., budou zasílány v obálkách se zeleným pruhem. Původní obálky s červeným a modrým pruhem bude nadále využívat Česká pošta pro své služby.

Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?