Hlavní navigace

Globální automobilky zvýší výdaje do technologií, hybridů a vozidel na alternativní paliva

23. 2. 2010

Sdílet

Palivová úspora je pro zákazníky při koupi nových automobilů nesmírně důležitá. Vzroste počet fúzí a akvizic, jejich příčinou budou především technologické požadavky a nadvýroba.

V reakci na spotřebitelskou poptávku vedoucí manažeři v automobilovém průmyslu očekávají, že zvýší své investice do nových technologií pro výrobu ekologických, palivově úsporných vozidel. To je jedno z hlavních zjištění již 11. globálního průzkumu KPMG´s Global Auto Executive Survey 2010 – Industry Concerns and Expectations to 2014.

Devět z deseti dotazovaných vedoucích manažerů (z celkového počtu 200) očekává, že se výrobci a dodavatelé zaměří na nové technologie. Celých 88 procent respondentů předpovídá, že výrobci zvýší své investice do nových modelů či produktů a 78 procent se domnívá, že to samé budou dělat i dodavatelé.

„V kontextu české ekonomiky jsou výsledky průzkumu mírně povzbudivé,“ říká Andrew Sutherland, partner odpovědný za automobilový průmysl v KPMG Česká republika a KPMG pro střední a východní Evropu. „Většina předních hráčů a těch, kteří mají větší potenciál – Volkswagen, Toyota, Kia/Hyundai, je zde dostatečně zastoupena se svými výrobními závody. Nízkonákladová vozidla, u nichž se očekává růst prodejů po celém světě, tvoří významný podíl z celkového počtu vozidel vyráběných v českých zařízeních. Produkce vozidel na hybridní a alternativní paliva je však soustředěna mimo střední a východní Evropu. S tím, jak poroste význam těchto druhů vozidel, to je v krátko- a střednědobém horizontu riziko.“ 

Hybridní vozidla jako nejdůležitější palivová technologie 

V souladu s očekáváním spotřebitelů označili dotazovaní při hodnocení alternativních paliv v oboru v příštích pěti letech za nejvýznamnější hybridní palivový systém (téměř 85 procent), dále následovaly elektromobily poháněné energií z baterií (68 procent), palivové články na elektrickou energii (63 procent) a bionafta (42 procent).

„Není pochyb o tom, že se automobilky zaměří na technologie, a to povede k velkým pokrokům u hybridních vozidel a vozidel na alternativní paliva. Z dlouhodobého hlediska z toho budou mít užitek jak spotřebitelé, tak životní prostředí," říká Andrew Sutherland. 

Palivová úspornost jako hlavní faktor při nákupu 

Na otázku „Co nejvíce ovlivní rozhodování spotřebitelů při nákupu během příštích pěti let?“, uváděli respondenti nejčastěji palivovou úspornost, a to v 94 procentech případů, což je jen o málo menší podíl než v předchozím průzkumu (96 procent). Výrazně za tímto faktorem respondenti uvádějí šetrnost k životnímu prostředí (něco přes 80 procent), inovace v oblasti bezpečnosti (71 procent) a vzhled vozidla (61 procent).

U jakých typů vozidel porostou prodeje nejvíce v příštích pěti let? Vedou vozidla na hybridní pohon (téměř 93 procent), následují další vozidla na alternativní paliva (83 procent), nízkonákladové automobily (82 procent), crossovery (46 procent) a malé pick-upy (necelých 45 procent).

„Automobiloví výrobci jsou v nelehké pozici. Musí soutěžit jak na poli technologií, tak nákladů," dodává Andrew Sutherland. „Globální spotřebitelé stále cítí tlak recese, a proto ti výrobci, kteří se dokáží vyrovnat jak s náklady, tak i novými technologiemi, se dostanou do čela."

U jakého typu vozidel pak vzrostou v průběhu příštího roku celkové náklady určené na pobídky, včetně slev, rabatů a nabídek zdarma? Nejvyšší místa obsadily SUV (téměř 53 procent respondentů), následovány poněkud překvapivě automobily na hybridní pohon (téměř 50 procent) a ostatními vozidly na alternativní paliva (48 procent), 

Další zjištění:

1) Vedoucí manažeři se domnívají, že jejich obor se v příštích pěti letech stabilizuje a nastanou nové investice a růst.

„Výsledky letošního průzkumu jsou mnohem optimističtější než v loňském roce. Vedoucí manažeři jsou však i nadále opatrní. Bedlivě sledují cash flow a kontrolují náklady, což vzhledem k turbulencím v oboru nepřekvapí," říká Andrew Sutherland, partner odpovědný za automobilový průmysl v KPMG Česká republika a ve střední a východní Evropy.

2) Ziskovost bude stále významným problémem v roce 2010. Více než čtvrtina respondentů očekává, že se zisk automobilek zvýší, téměř 40 procent očekává stejné zisky a 33 procent očekává jejich pokles.

3) V tomto roce budou mezi předními automobilkami noví čínští a indičtí výrobci stejně jako stávající globální hráči, jako Kia/Hyundai, Toyota, Honda a Volkswagen. Ford v hodnocení respondentů zlepšil svoji pozici více než dvojnásobně ve srovnání s předchozím průzkumem – 29 procent respondentů očekává, že Ford svůj tržní podíl tento rok zvýší (minulý rok to bylo jen 13 procent). Společnosti General Motors a Chrysler zůstaly v očekávání tržního podílu na nízkých pozicích.

4) Téměř tři čtvrtiny respondentů věří, že se počet aliancí, fúzí a akvizic mezi automobilkami v průběhu příštích pěti let zvýší. Důvodem bude příliš mnoho dluhů a riziko bankrotu (89 procent), přístup k novým technologiím a produktům (84 procent), potenciál pro produktovou synergii (83 procent) a přístup na nové trhy a k novým zákazníkům (82 procent).

5) Téměř devět z deseti respondentů je znepokojeno problémem nadprodukce. Více jak jedna třetina z nich se domnívá, že v USA je 11 až 20procentní nadprodukce, další třetina se domnívá, že nadprodukce v USA je dokonce ještě vyšší, od 21 do 30 procent. 81 procent dotazovaných je přesvědčeno, že nadprodukce je problémem v západní Evropě, 75 procent si myslí, že v Japonsku.

Jen sedm procent respondentů se domnívá, že nadprodukce je v současné době závažný problém v Číně. 33 procent ale očekává, že to pro Čínu může být problém v horizontu tří až pěti let a 31 procent v příštích šesti až deseti letech.

6) Čím se bude globální automobilový průmysl v příštích 12 měsících nejintenzivněji zabývat? Podle 85 procent respondentů to bude vývoj nových technologií, podle 84 procent vývoj nových produktů a podle 80 procent snižování nákladů.

7) Více než 37 procent respondentů se domnívá, že nejrychleji porostou prodeje automobilů v jihovýchodní Asii, zatímco přes 30 procent si myslí, že prodeje porostou ve východní Evropě. Očekává se, že rychle růst budou také země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). 

ICTrocenka

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?