Hlavní navigace

Nejsou lidi: nezaměstnanost se inovací netýká

27. 2. 2013

Sdílet

 Autor: © designsoliman - Fotolia.com
Generální ředitelé tří čtvrtin (74 %) tuzemských firem, které letos sázejí na inovace, očekávají, že jejich podniku letos porostou tržby. Mezi řediteli firem, které vidí jiné cesty k úspěchu než inovace, je růstových optimistů jen polovina (51 %). Ukázala to analýza provedené odborníky PwC Česká republika, kteří zkoumali odpovědi více než stovky generálních ředitelů nejvýznamnějších firem působících na českém trhu.

 Inovátoři nejen z řad firem, ale i akademické sféry a státních institucí se včera sešli na festivalu Česká inovace (ČIN), jehož partnerem i poradenská společnost PwC ČR.

„Podíl optimistických inovátorů by mohl být i vyšší. Některé inovace se ale projeví až v delším horizontu, než je jeden rok, což je však v současném dynamickém prostředí za horizontem akutních potřeb ředitelů. Studie také ukázala, že se české firmy spíše soustředí na inovace v podobě hledání cest, jak více prodat stávající produkci, než na vymýšlení zcela nových řešení. Tomu napovídá i menší ochota měnit firemní kulturu, bez níž se však neobejde žádné úspěšné zavedení větších inovací,“ upozorňuje Patrik Horný, partner v oddělení Transformací PwC ČR. 

Analýza PwC dále ukázala, že firmy, které se soustředí na inovace, například i více chápou roli sociálních sítí. Pětina (21 %) „inovativních“ generálních ředitelů uvedla, že uživatelé sociálních médií mají velký vliv na jejich podnikání.

 

Věda, výzkum, daně 

Jednou z překážek, která firmám brání v inovativnosti, je dostatek schopných lidí, kteří by přicházeli s progresivními nápady. A nejde jen o inovace samotné. Více než třetina generálních ředitelů (37 %) se domnívá, že nedostatek lidí s odpovídající kvalifikací a schopnostmi ohrožuje jejich růstový potenciál. Ředitelé vidí v této oblasti prostor pro nové iniciativy. Jen desetina (10 %) dotázaných se domnívá, že český vzdělávací systém připravuje absolventy, jejichž profil odpovídá aktuálním požadavkům trhu práce. Spokojeni nejsou ani se spoluprací s akademickou sférou. Podle téměř dvou třetin (61 %) dotázaných by větší podpora této spolupráci ze strany státu pomohla zvýšit inovační potenciál Česka. 

„Při propojování svých aktivit jsou firmy a školy odkázány na vlastní iniciativu. Podpora státu směřuje stále především na univerzitní výzkum na jedné straně, nebo podporu inovačních aktivit ve firmách na straně druhé. Efektivní podpora vzájemného propojení by podle většiny ředitelů pomohla zvýšit růst české ekonomiky,“ uvedl Karel Půbal, ředitel v oddělení Poradenství pro veřejný sektor, PwC ČR.

 

Vlamují se do otevřených dveří?

podcast

Téměř čtyři pětiny (78 %) generálních ředitelů v České republice se domnívají, že daňové zvýhodnění investic do inovací, popř. odstranění bariér v oblasti daní, které těmto investicím brání, by pomohlo zvýšit investiční potenciál naší země. „Téměř 80 % generálních ředitelů volá po daňovém zvýhodnění inovací. Přitom si neuvědomují, že náš daňový systém takovou podporu dává. Zde se ukazuje, že ne vždy je potřeba měnit zákony, stát by ale měl lépe propagovat výhody, které systém poplatníkům nabízí,“ říká Peter Chrenko, vedoucí partner Daňových a právních služeb PwC Česká republika.

 

Byl pro vás článek přínosný?