Hlavní navigace

Nespolehlivý plátce: aktuální vývoj

10. 7. 2013

Sdílet

V polovině června proběhla pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu diskuse k problematice ručení za odvod DPH a institutu nespolehlivého plátce.

Diskuse se zúčastnili kromě zástupců Komory daňových poradců také pracovníci ministerstva financí, ministerstva obchodu a průmyslu, Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a dále zástupci některých podnikatelských uskupení.

 

GFŘ informovalo o připravovaných opatřeních v dané oblasti. Jedním z nich by mohlo být zveřejnění seznamu všech nespolehlivých plátců. Po zadání identifikačních údajů konkrétního plátce by mělo být prostřednictvím internetu možné získat nejen informaci o statusu plátce, ale také celkový seznam nespolehlivých plátců v daném okamžiku. V případě, že se toto opatření realizuje, lze spuštění aplikace očekávat ve druhé polovině léta stávajícího roku. GFŘ očekává, že ke konci června 2013 bude mít status nespolehlivého plátce cca 30 subjektů.

 

V průběhu diskuse zazněly také návrhy na úpravu současného znění příslušných ustanovení, např. návrh na zavedení spodní hranice hodnoty transakce pro vznik ručení z titulu přijetí plnění od nespolehlivého plátce (jako je v parlamentním tisku 1004 navrhováno u ručení z titulu úhrady na neregistrovaný bankovní účet). Dalším bodem diskuse byl návrh na úpravu vzniku ručení nikoliv k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění, ale k okamžiku uskutečnění platby za toto plnění. Ministerstvo financí přislíbilo, že se zmíněnými návrhy bude zabývat.

 

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?