Hlavní navigace

Nikdy se nevrátí pohádka růstu

13. 9. 2010

Sdílet

Lze předpokládat významné výkyvy ve vývoji trhů, a to častěji a ve větší míře než dosud, myslí si CFO ve světě.

Svět byznysu se po odeznívající krizi změnil. Shodli se na tom respondenti průzkumu společnosti Ernst & Young Planning for growth. Co se týče vyhlídky na nejbližší období, 68 % účastníků průzkumu očekává určité zlepšení situace v průběhu roku 2011 a 71 % se domnívá, že ani rok 2012 nepřinese výrazné zlepšení. Téměř polovina firem počítá s tím, že podmínky pro jejich byznys se po krizi trvale změní. Za hlavní faktory, které mají dopad na zisky podniků, považují vedoucí pracovníci společností posilování pozice nových hospodářských gigantů, k nimž patří například Čína a Indie, zvyšující se regulační požadavky, nárůst daňových povinností či riziko návratu inflace.

 

Zapomeňte na rychlé zisky 

Průzkum se zaměřil na možné změny v globální ekonomice s ohledem na celosvětovou hospodářskou krizi a recesi a na to, zda související dopady krize na globální trh mají spíše dočasný či trvalý charakter. Cílem bylo také zjistit, zda firmy plánují upravit způsob, jímž měří svou výkonnost. Z uvedeného průzkumu tak lze získat představu o pohledu firem na vývoj v následujících třech letech a zároveň o některých dlouhodobějších krocích, k nimž se přední společnosti v nejbližší době chystají.

„Přístup k financování a řízení společností se v důsledku turbulentního vývoje uplynulých tří let na dlouhá léta mění. K dosažení růstu je v současné době nutné volit vyváženější, méně riskantní cesty, které patrně povedou k nižším krátkodobým ziskům, ale zaručí úspěšné fungování podniku v dlouhodobějším období. Vedoucí pozici na trhu získají flexibilní firmy. Společným rysem dominantních hráčů v roce 2012 bude schopnost dělat rychlá rozhodnutí,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice.

 

Bude jako nebylo 

Čtyři z deseti společností neočekávají návrat do „obvyklých“ podmínek, respektive stavu v době před ekonomickou krizí, což představuje téměř 25% nárůst ve srovnání s výsledky obdobného průzkumu z loňského roku. „Změny trhu v několika posledních letech byly výrazné, většina firem po celém světě musí čelit 20% až 50% snížení poptávky. Účastníci našeho průzkumu jsou přesvědčeni, že podnikatelské prostředí bude po odeznění krize diametrálně odlišné,“ vysvětluje Magdalena Souček.

Co se týče  vývoje trhů a s tím souvisejícím plánováním provozu firmy, očekává se zejména nárůst volatility a složitosti požadavků. Lze předpokládat významné výkyvy ve vývoji trhů, a to častěji a ve větší míře než dosud. Přísnější regulace, spolu se zvýšenou opatrností, patrně přispěje k přesunu pozornosti od zavádění novinek ve finanční oblasti k inovacím již zavedených produktů a uplatňovaných procesů. Pro budoucí úspěch firem budou zásadní zejména dva faktory – rychlost, s níž dokážou zareagovat na potenciální příležitosti i rizika a zároveň flexibilita provozu, která jim takovou reakci umožní.

 

O hlavní činnost jde až v první řadě

„Pokud chtějí firmy v novém obchodním prostředí růst, musejí fungovat efektivněji, více se soustředit na svou hlavní činnost, usilovat o spokojenost zákazníků a budovat vztahy s dodavateli, což jim umožní dostat se rychleji na trh. Měly by prosazovat inovační řešení, která jim s přístupem na trh pomohou a nebát se změn v nabídce produktů a služeb, tak, aby oslovily nové zákazníky,“ dodává Magdalena Souček.

Mnoho firem již svůj obchodní model přehodnocuje a se změnami v oblasti provozních činností a měření výkonnosti počítá. Zatímco pět nejčastěji využívaných ukazatelů se patrně nezmění, pozorovat lze významný posun od kvantitativních ke kvalitativním a relativním indikátorům výkonnosti podniku (KPI). Dotazovaní zástupci se shodují na nutnosti změn napříč celou organizační strukturou společností. Téměř 75 % by volilo pouze částečné úpravy, 40 % je přesvědčeno o potřebě výraznějších zásahů.

 

O průzkumu 

Zpráva Planning for growth vychází ze dvou průzkumů. První byl proveden v období od září do listopadu 2009 a zahrnoval odpovědi 866 investorů, finančních ředitelů, vedoucích oddělení pro strategické plánování a rozvoj podniku, finančních kontrolorů a pracovníků podřízených přímo CEO, CFO a COO. Do údajů byly zahrnuty odpovědi odborníků pracujících v odděleních IT, řízení rizik, vztahů se zákazníky, řízení financí, lidských zdrojů, dodavatelských vztahů a strategického plánování. Účastníci průzkumu reprezentují všechna hlavní průmyslová odvětví a současně 15 nejvýznamnějších světových ekonomik, k nimž patří Austrálie, Brazílie, Čína, Francie, Indie, Itálie, Jižní Afrika, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Švédsko a Velká Británie. Z důvodu zohlednění vývoje na začátku roku 2010 byl v květnu 2010 proveden dodatečný průzkum v následujících zemích: Velká Británie, Francie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Čína a Indie.

Souhrn výsledků zprávy Planning for growth spolu s doprovodnými materiály, jež analyzují dopady na fungování podniku v různých oblastech (strategie a rozvoj obchodu, působení na trhu, dodavatelsko-odběratelské vztahy, finance a kapitálové trhy, řízení podniku, řízení rizik a soulad s platnými předpisy, IT a infrastruktura, lidské zdroje), lze získat na vyžádání nebo na webových stránkách www.ey.com.

 

Zdroj: Ernst & Young

 

Byl pro vás článek přínosný?