Hlavní navigace

Nová pravidla pro prokázání intrakomunitárních dodávek a vývozu z Německa

5. 3. 2012

Sdílet

 Autor: © drubig-photo - Fotolia.com
Německé ministerstvo financí (BMF) vydalo novou vyhlášku upravující prokazování podmínek pro osvobození u dodávek zboží z Německa do jiných členských států EU.

Příslušná vyhláška nabyla účinnosti 1. ledna 2012. Vzhledem k tomu, že byla vydána teprve krátce před začátkem roku 2012, stanovilo BMF přechodné tříměsíční období (do 31. března 2012). Během této doby bude tolerovat nesplnění nových pravidel za předpokladu, že budou dodržena alespoň pravidla původní.

Toto opatření se může dotknout i českých společností, které jsou v Německu registrovány k DPH, a také společností, které z Německa pořizují zboží a mohou se setkat s novými požadavky svých obchodních partnerů (dodavatelů). 

Změny se týkají především způsobu dokazování, že zboží skutečně bylo fyzicky přepraveno do místa určení. Nově by jako hlavní důkaz mělo sloužit potvrzení podepsané zákazníkem (příjemcem zboží).

Vyhláška BMF stanoví, že toto potvrzení musí obsahovat následující informace:

* jméno a adresu příjemce,

* popis dodávaného zboží a jeho množství,

* místo a datum přijetí zboží v jiném členském státě EU,

* datum vystavení potvrzení a podpis příjemce.

 

Potvrzení lze vystavit i na několik dodávek najednou. Podepsat ho však v každém případě musí oprávněná osoba. Tou může být i oprávněný zaměstnanec (např. vedoucí oddělení nákupu, který podepisuje objednávky). Pokud příjemce zboží zajistí věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost potvrzení, může jej zasílat také elektronicky. 

V případě dodávek prostřednictvím pověřených přepravců by měla postačovat příslušná přepravní dokumentace. Dodavatel by měl ovšem ověřit, že v případě potřeby (např. na žádost finančního úřadu) bude přepravce schopen poskytnout potvrzení o přijetí zboží podepsané zákazníkem (příjemcem zboží).

K menším změnám došlo i u prokazování vývozu z Německa do třetích zemí. Nově by jako důkaz mělo sloužit elektronické oznámení o vývozu; nadále však bude možné předložit i jiné důkazní prostředky (např. běžnou obchodní dokumentaci).

Další informace jsou dostupné zde

 

Zdroj: KPMG

ICTrocenka

 

Foto: © drubig-photo - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?