Hlavní navigace

Nová směrnice EU bude znamenat vyšší daně pro firmy

6. 11. 2017

Sdílet

 Autor: © OutStyle - Fotolia.com
Evropská unie pokračuje v boji s agresivním daňovým plánováním. Využívání daňových optimalizací tak bude opět o něco těžší. Česká republika musí do konce roku 2018 začlenit do svého právního řádu nařízení ze Směrnice Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD) s tím, že některá ustanovení si může upravit dle svých potřeb.

Nová směrnice se snaží zamezit převádění zisků do daňových rájů a upravuje výši daňově uznatelných úrokových nákladů. Podle auditorské a poradenské společnosti BDO bude mít směrnice finanční dopad na firmy v řádu miliard korun. Největší dopad bude mít v segmentu automobilového průmyslu.

 

Nová pravidla pro daňovou uznatelnost úroků z úvěrů a půjček
Směrnice ATAD omezuje daňovou uznatelnost úroků z úvěrů a půjček. Dle směrnice by daňově neuznatelné měly být nadměrné výpůjční náklady převyšující 30 % provozního zisku (EBITDA). Toto pravidlo by dle současného návrhu Ministerstva financí mělo platit pouze pro nadměrné výpůjční náklady nad 1 milion eur. ATAD stanovuje novou definici výpůjčních nákladů. Nově bude obsahovat např. úroky z finančního leasingu, kapitalizované úroky, aj. Neuznatelné úroky by mělo být možné zohlednit v následujících zdaňovacích obdobích. Nová legislativní úprava se bude týkat všech poplatníků (nejen spojených osob), s výjimkou finančních institucí. „Nepříjemnou zprávou pro poplatníky daně z příjmů právnických osob je, že Ministerstvo financí neplánuje využít možnost vyloučení z účinnosti nových pravidel u úvěrů a půjček, které byly uzavřeny před 17. červnem 2016,“ dodává Marek Moudrý z auditorské a poradenské společnosti BDO.

 

Firmy přijdou o miliardy korun
Analytici společnosti BDO vypočítali možné dopady omezení daňové uznatelnosti úroků dle směrnice na firmy ze segmentu Automotive a Real Estate. „Na firmy působící v automobilovém průmyslu bude mít směrnice významný dopad. Dle studie by firmy v tomto sektoru mohly ročně přijít o 1,6 miliardy korun uznatelných úrokových nákladů. Na daních tak zaplatí o 304 milionů korun více,“ uvádí Marek Moudrý. Developeři se budou muset vypořádat s ročními neuznatelnými úroky ve výši 800 miliónů korun. „Developeři tak odvedou na daních o 152 miliónu korun více,“ dodává Marek Moudrý.

 

Směrnice ATAD bude v zemích EU účinná od 1. ledna 2019. Česko ji bude implementovat do svého právního řádu novelizací zákona o daních z příjmů. Detailní způsob implementace je předmětem diskuzí. Směrnice obsahuje řadu dalších opatření proti daňovým únikům, včetně nového pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (tzv. CFC – Controlled foreign corporation rule). Dle tohoto pravidla poplatník musí zahrnout do svého základu daně pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí ovládané zahraniční společnosti, pokud je její daňové zatížení nižší než polovina daně, kterou by platila, kdyby byla rezidentem v členském státě poplatníka. Mnoho společností se dnes totiž vyhýbá vnitrostátní dani převáděním zisků na dceřiné společnosti v zemích s nižší úrovní zdanění, zejména v daňových rájích a zemích s preferenčním daňovým režimem.

ICTrocenka

 

Zdroj: BDO

Byl pro vás článek přínosný?