Hlavní navigace

Nové mezinárodní daňové smlouvy s Hongkongem a Bahrajnem

11. 5. 2012

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
V nedávné době vstoupily v platnost dvě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění sjednané ČR. Jedná se o smlouvy s Hongkongem a Bahrajnem.

Obě smlouvy se začnou na české straně uplatňovat 1. ledna 2013. Na straně Bahrajnu se smlouva začne uplatňovat k témuž datu, zatímco v Hongkongu se až k 1. dubnu 2013.

Česká daňová správa na svých webových stránkách rovněž informovala, že byla v Bogotě podepsána daňová smlouva s Kolumbií. V obou státech budou nyní následovat nezbytné legislativní postupy vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost. Ze smluv s Hongkongem a Bahrajnem vybíráme maximální výše srážkových daní u pasivních příjmů a úpravu stálé provozovny. V obou smlouvách jsou tyto oblasti upraveny v podstatě shodně:

Staveniště nebo stavební a montážní projekty povedou ke vzniku stálé provozovny, pokud budou trvat déle než 6 měsíců.

Stálá provozovna vznikne rovněž poskytováním služeb na území druhého státu přesahujícím v úhrnu 6 měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období. Dividendy mohou být ve státě zdroje zdaněny maximálně ve výši 5 % z hrubé částky dividend. Úroky podléhají zdanění pouze ve státě, kde je příjemce daňovým rezidentem. Licenční poplatky všeho druhu mohou být zdaněny ve státě zdroje maximálně ve výši 10 % z hrubé částky. 

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

Foto: © Beboy - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?