Hlavní navigace

Nové trendy v ERP

8. 2. 2017

Sdílet

Nutnost agility a schopnosti operativně reagovat na byznys trendy a výkyvy trhu nasměrovala klasické specializované ERP řešení do slepé uličky. Východiskem je nový trend nazývaný postmoderní ERP na bázi flexibilních cloudových technologií.

Krátký pohled do historie pomůže objasnit současný vývoj a pochopit střednědobé predikce. Kolem roku 1990 firmy nasazovaly ERP řešení s nadšením. Zákazníci byli ochotní udělat rozsáhlé transformace nezbytné pro nasazení ERP. V devadesátých letech bylo podle Gartneru možné identifikovat tři skupiny firem, které nejvíce těžily z možností vygenerovaných ERP: implementátoři, kteří se „svezli“ na vlně hospodářského růstu kolem roku 1990, konfigurovali řešení a vytvářeli nové moduly a aplikace, které umožňovaly zohlednit specifika firem týkající se hlavně pracovních postupů a obchodních procesů. Nejvíce však z ERP těžily velké poradenské společnosti.


Ve zlaté éře klasického ERP dělali implementátoři rozsáhlé úpravy, často i nad rámec původního záměru. Byly to doslova softwarové továrny s tisíci programátory, aby byly schopny přizpůsobit ERP řešení svým klientům. Nebylo výjimkou, že některé firmy investovaly desetkrát více prostředků na přizpůsobení jejich ERP ve srovnání s náklady na licence. A samozřejmě následně musely platit za trvalou podporu těchto úprav. Po 15 letech kontinuálního přizpůsobování jsou tyto ERP implementace zpravidla neuvěřitelně pomalé, drahé na provoz a podporu, velmi náchylné k chybám v důsledku složitosti interakce mezi úpravami. Každá další úprava vyžaduje vysoké náklady a ve smyslu Murphyho zákona vnáší do systému další chyby.

Očekávání

 

Zákazníci požadují spolehlivá a integrovaná řešení, ale s mnohem větší flexibilitou, aby jejich firmy byly schopny pružně reagovat na měnící se obchodní požadavky. Současné implementace ERP nezmizí ze scény za jednu noc, musejí se přizpůsobit, například tím, že nejméně pružné moduly budou nejen redesignované nebo nahrazeny cloudovými službami, ale změní se i jejich postavení v architektuře systému.

Trendy v on-premise řešeních

 

ERP systémy využívající klasické serverové technologie začínají narážet na strop výpočetní kapacity a zvyšování výkonu pomocí horizontálního nebo vertikálního škálování. Hlavním důvodem exponenciálního růstu požadavků ERP systémů na výpočetní kapacitu jsou velká data a požadavky na jejich analýzu v reálném čase. Objem provozních dat v ERP systémech často přesahuje množství, které jsou tradiční diskové systémy schopné v přiměřené době zpracovat a analyzovat. Proto jsou firmy často nuceny snížit objem dat v provozních aplikacích, jež následně využívají v analytických modelech. V praxi to znamená, že provozní aplikace jsou odpojeny od analytického prostředí, což vede k výraznému časovému skluzu mezi shromažďováním dat a jejich využitím na získání přehledu o podnikových procesech.

Nová vlna ERP systémů využívajících in-memory computing umožňuje firmám a organizacím analyzovat činnosti a procesy na základě obrovského množství podrobných informací v době, kdy tyto činnosti ještě probíhají. Mohou okamžitě zkoumat a analyzovat všechny své transakční a analytické údaje prakticky z jakéhokoli zdroje dat v reálném čase. Provozní data se zachycují do paměti v době jejich vzniku a zde se také zpracují a analyzují. Typickým příkladem je SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance). In memory řešení dokážou zpracovat miliony záznamů za zlomek sekundy, takže čekání na výsledky analýz se zkrátilo i o několik řádů. V případech, kde zvláště záleží na extrémním výkonu, se uplatní předkonfigurované konsolidované řešení typu „appliance“.

Zpracování a analýzy údajů v rychlých polovodičových pamětech umožňují dosažení dostatečně nízké latence, která je důležitá i pro transakční zpracování, ale především pro získání výsledků analýz v reálném čase. Firmy si čím dál tím více uvědomují, jaké bohatství se skrývá v údajích, jen ho je třeba „vytěžit“ pomocí sofistikovaných a na výpočetní výkon náročných analýz.

Výhody IMC v ERP a CPM řešeních

 

Přijetí in memory computing technologií v oblasti ERP aplikací přinese tři typy výhod:

Zvýšení výkonu: IMC technologie může zlepšit výkon a škálovatelnost ERP aplikací. To znamená, že většina procesů v ERP poběží rychleji, zatímco aplikace budou moci zpracovávat intenzivnější dotazy. Prodejci IMC řešení prezentují výsledky srovnávacích testů, ve kterých jsou procesy spouštěny typicky 10 až 20krát rychleji, v některých případech dokonce více než 1 000krát rychleji. Například SAP v klasickém prostředí trvalo naplánování 763 000 plánů údržby 17 hodin. Zpracování stejných dat pomocí SAP Business Suite na bázi IMC technologie SAP HANA trvalo poprvé méně než 30 minut a při opakovaném zpracování méně než jednu minutu. Vysoký výkon představuje jednoznačnou konkurenční výhodu, například firmy budou moci lépe reagovat na požadavky zákazníků.

Pokročilé analýzy: Většina ERP aplikací využívá pro zpracování transakcí vysoce normalizované relační databázové architektury. Tato architektura dobře vyhovuje pro snadné poptávky a transakční zpracování v reálném čase, ale příliš se nehodí pro komplexní analýzy, které vyžadují vytváření velkého množství agregovaných souhrnů a OLAP kostek. To vedlo k vývoji aplikací, které dělají komplexní analýzy mimo transakční ERP prostředí a pracují s využitím časových snímků (snapshotů) z údajů získaných z ERP a dalších systémů. IMC technologie může prostřednictvím hybridního transakčně analytického zpracování (HTAP) tyto systémy sblížit. V praxi to znamená, že ERP aplikace budou moci zpracovávat velké objemy transakcí a zároveň v reálném čase vytvářet OLAP kostky potřebné pro komplexní byznys analýzy.

Procesní inovace: Kombinace zvýšení výkonu a dostupnost výsledků pokročilých komplexních analýz v reálném čase, kterou IMC umožňuje, znamená, že firmy budou moci používat ERP aplikace způsobem, jenž nebyl předtím možný. Gartner upozorňuje, že tyto potenciální výhody mohou IMC prezentovat jako technologii, kterou firmy prostě musejí mít, a tudíž do ní musejí investovat. V realitě se však přínos bude lišit v závislosti na velikosti společnosti, oblasti působení a mnoha dalších faktorech. Potenciální přínos IMC nebude omezen na velké firmy, protože i středně velké organizace budou profitovat z pokročilých analýz a navíc mohou být schopny inovovat procesy rychleji než větší, méně flexibilní firmy.

Cloudové služby

 

V dlouhodobějších předpovědích na deset a více let analytici očekávají migraci do cloudu a zánik on-premise integrovaných „mega“ řešení. V některých odvětvích průmyslu však k nasazení ERP řešení formou cloudových služeb dochází mnohem dříve. Týká se to například obchodních služeb a digitálních médií, pro tato odvětví integrovaná ERP řešení vyhovují nejméně. Stabilita růstu je samozřejmě podmíněna investicemi koncových zákazníků.

Ohledně cloudových řešení se vede stále mnoho diskuzí. Například SAP má několik kvalitních řešení, třeba SAP SucessFactors nebo SAP Ariba, a samozřejmě nabízí i cloudovou verzi analytické platformy HANA. Výhodou je i standardizace klíčových procesů, orientace z prodeje licencí na cloudová řešení a při běžném účtování se využívání pravděpodobně dočasně projeví i na finančních ukazatelích dodavatelů ERP řešení, avšak v dlouhodobém horizontu tyto společnosti očekávají vyšší profit.

Resumé

Cloud24

 

Nová vlna ERP systémů využívajících in-memory computing umožňuje firmám a organizacím analyzovat činnosti a procesy na základě obrovského množství podrobných informací v době, kdy tyto činnosti ještě probíhají. Mohou okamžitě zkoumat a analyzovat všechny své transakční a analytické údaje prakticky z jakéhokoli zdroje dat v reálném čase. Provozní data se zachycují do paměti v době jejich vzniku a zde se také zpracují a analyzují. I cloudová řešení jsou ze strany zákazníků přijímána velmi pozitivně, jelikož znamenala nulové nebo téměř nulové investiční náklady a nižší provozní náklady v porovnání s tradiční infrastrukturou a běžnými modely licencování.


Byl pro vás článek přínosný?