Hlavní navigace

Nové usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení obsahu transferovej dokumentácie

15. 10. 2014

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Ministerstvo financií SR vydalo nové usmernenie o určení obsahu transferovej dokumentácie č. MF/8120/2012-721 (ďalej len “usmernenie“), ktoré nahrádza pôvodné usmernenie č. MF/8288/2009-72.

Na základe predchádzajúceho usmernenia bol rozsah dokumentácie transferového oceňovania určovaný podľa toho, či daňovník uskutočňujúci kontrolované transakcie zo zahraničnými závislými osobami vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) alebo podľa lokálnych účtovných štandardov. V prípade vykazovania výsledku hospodárenia podľa IFRS viedol daňovník dokumentáciu transferového oceňovania v úplnom rozsahu (základná dokumentácia), v opačnom prípade iba v jej zjednodušenej forme (zjednodušená dokumentácia). Vymedzenie rozsahu dokumentácie bolo revidované a rozšírené zo základnej a zjednodušenej formy na základnú, skrátenú a úplnú formu.

 

Dokumentácia v úplnom rozsahu nadväzuje na pôvodnú základnú dokumentáciu, s ktorou má v podstate identicky vymedzený rozsah. Rozšírený je však okruh daňovníkov, od ktorých sa bude požadovať vedenie dokumentácie transferového oceňovania v tejto forme. Dokumentáciu v úplnom rozsahu podľa usmernenia vedú daňovníci:

 

* vykazujúci výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS,

* daňovníci uskutočňujúci transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu

* daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia a

* daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane.

 

Skrátenú dokumentáciu vedú daňovníci, ktorý sú mikro účtovnými jednotkami alebo fyzické osoby, ktoré sú pre daňové účely pokladané za mikro účtovné jednotky na základe zákona o účtovníctve. Základnú dokumentáciu podľa nového usmernenia je potrebné odlišovať od základnej dokumentácie podľa predchádzajúceho usmernenia. Dokumentáciu v základnej forme vedú tí daňovníci, ktorí nespĺňajú vymedzené kritéria pre vedenie dokumentácie v skrátenej alebo úplnej forme.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?