Hlavní navigace

Novela zákona o DPH schválena Poslaneckou sněmovnou v senátním znění

29. 12. 2014

Sdílet

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o DPH (sněmovní tisk 291) ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Novela bude nyní předložena k podpisu prezidentu republiky a bude-li podepsána, měla by být publikována ve Sbírce zákonů těsně před koncem roku. Většina ustanovení novely by tak nabyla účinnosti od 1. ledna 2015.

DPH režim nemovitostí – posunutí účinnosti

Na základě pozměňovacích návrhů Senátu dochází k odložení účinnosti části nových pravidel při dodání nemovitých věcí (aplikace osvobození, uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti) o jeden rok.

 

Při dodání a pronájmu nemovitých věcí (§ 56 a § 56a ZDPH) se pro rok 2015 bude postupovat podle stávajících pravidel.

Některé změny v oblasti nemovitých věcí však nabydou účinnosti již od 1. ledna 2015. Dojde ke změně pravidel pro výpočet podlahové plochy u staveb pro sociální bydlení. Nově bude také vymezen pozemek tvořící funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí.

 

Podle dostupných informací Generální finanční ředitelství (GFŘ) připravuje informaci, která bude reagovat na účinnost některých ustanovení u nemovitostí již od roku 2015. Lze očekávat, že informace by měla být vydána v průběhu ledna či února příštího roku. Jelikož část ustanovení týkajících se nemovitých věcí nabývá účinnosti již v roce 2015, nelze vyloučit, že informace může měnit principy uplatňované ze strany správce daně i u ustanovení, jejichž účinnost byla odložena (zejména v návaznosti na novou definici funkčního celku a

snahu o změnu uplatňování osvobození u pozemků).

 

Režim přenesení daňové povinnosti

Od 1. ledna 2015 bude zřejmě nezměněn (změny očekáváme pravděpodobně od 1. dubna 2015)

Novela rozšiřuje seznam komodit pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti. Novela je koncipována tak, že z množiny plnění uvedených v nové Příloze 6 k zákonu o DPH vláda svým nařízením vybere seznam komodit, u kterých se režim přenesení daňové povinnosti dočasně uplatní. Nařízení by mělo být vládou schváleno v nejbližších dnech.

 

Dle původního návrhu měl být od 1. ledna 2015 aplikován režim přenesení daňové povinnosti nově na obiloviny a technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, laptopy, tablety a videoherní konzole.

 

Vzhledem k pozdnímu projednání novely lze očekávat, že od 1. ledna 2015 zůstane rozsah komodit pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti totožný jako v roce 2014 (uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u emisních povolenek by mělo být od 1. ledna 2015 nově upraveno vládním nařízením).

 

Další rozšíření pak bude v návaznosti na rozhodnutí vlády účinné pravděpodobně od 1. dubna 2015.

 

Druhá snížená sazba DPH – rozšíření o výrobky pro bezlepkovou dietu

Novela rozšiřuje okruh komodit podléhajících druhé snížené sazbě o výrobky určené pro bezlepkovou dietu. Druhou sníženou sazbu DPH bude možné od 1. ledna 2015 aplikovat na mlýnské výrobky, slad, škroby a jiné výrobky vymezené celní nomenklaturou, pokud splní kritéria na obsah lepku dle Nařízení Evropské Komise č. 41/2009.

Na základě již dříve schválené novely (zákon č. 262/2014 Sb.) bude 10% sazba DPH aplikována na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, léky pro humánní a veterinární účely, knihy pro děti a hudebniny.

 

GFŘ plánuje začátkem roku vydat informaci k uplatnění sazeb DPH za účelem jednotného přístupu k aplikaci sazeb DPH.

 

Kontrolní hlášení od 1. ledna 2016 – rozsah údajů bude k dispozici počátkem roku 2015

Povinnost podávat kontrolní hlášení se bude od 1. ledna 2016 týkat všech plátců, kteří uskuteční nebo přijmou zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. Součástí kontrolního hlášení budou i transakce vykázané v režimu lokálního přenesení daňové povinnosti. Kontrolní hlášení bude podáváno za kalendářní měsíc, vždy do 25. dne následujícího měsíce. Na základě senátního návrhu bude platit výjimka pro fyzické osoby, které budou podávat kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání DPH přiznání (tzn., bude umožněno podávání na čtvrtletní bázi).

GFŘ připravuje informaci ke kontrolnímu hlášení, která by měla informovat o jeho rozsahu a uváděných údajích. Dle příslibu finanční správy by formulář kontrolního hlášení mohl být k dispozici již v prvním čtvrtletí 2015. Plátci tak budou mít dostatek času se na novou povinnost připravit.

soutez_casestudy

 

Autoři pracují ve společnosti KPMG.

Byl pro vás článek přínosný?