Hlavní navigace

Novelizace daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných financí

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
V návaznosti na dohodu vládní koalice z 11. dubna připravilo Ministerstvo financí novelu některých zákonů, jejímž cílem jsou opatření na straně příjmů, která mají vést ke snižování schodků veřejných rozpočtů.

Po vnějším připomínkovém řízení výše uvedený návrh následně projedná vláda. Ministerstvo financí připravuje dvě skupiny opatření. První z nich se týká opatření, jež mají nabýt účinnosti již v příštím roce. Některá z nich ovšem budou dočasná, a to pouze na léta 2013 až 2015. Tato opatření jsou právě předmětem materiálu, který by vláda měla projednat nejdříve. Druhá skupina má pak nabýt účinnosti v roce 2014. Materiál s těmito opatřeními ještě nebyl příslušnými ministerstvy předložen.

 

Daň z příjmů fyzických osob 

Od roku 2008, kdy je účinná jednotná sazba 15 procent% a zároveň existují stropy sociálního a zdravotního pojištění, je zdanění osob s příjmy nad zmíněné stropy degresivní (daňové zatížení příjmu přesahujícího stropy klesá). Vláda proto navrhuje zavést pro zdaňovací období let 2013 až 2015 tzv. solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 procent % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 se jedná o 100 548 Kč měsíčně).

Stávající výše výdajových paušálů bude sice zachována, avšak u činností spadajících do paušálů ve výši 40 procent%, resp. 30 procent % bude absolutní výše odpočtu omezena na 800 tisíc Kč, resp. 600 tisíc Kč. Zároveň ten, kdo si uplatní paušál, nebude moci uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku.

 

Daň z příjmů – platby daňovým nerezidentům 

Sazba srážkové daně uplatňovaná pro nerezidenty (například z dividend, úroků, licenčních poplatků) bude obecně zvýšena na 35 % ze současných 15 %. Smlouva o zamezení dvojího zdanění ve většině případů tuto sazbu výrazně sníží.

 

Daň z přidané hodnoty 

V současné době platí základní sazba daně z přidané hodnoty ve výši 20 % a snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 14 %. Od roku 2013 by podle již platné novely měla platit jednotná sazba, a to 17,5 %. Pokud budou schválena připravovaná opatření, zůstanou pro roky 2013 až 2015 dvě sazby, a to 21 % a 15 %. Ministerstvo financí nenavrhuje měnit rozsah plnění spadajících do jednotlivých sazeb. Výjimkou je přesun některých zdravotnických prostředků (jejichž zařazení do snížené sazby daně je v rozporu s legislativou Evropské unie) a dětských plen (jejichž zařazení do snížené sazby je předmětem sporu mezi Českou republikou a Evropskou unií).

 

Spotřební daně 

Nově bude zrušeno vracení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu. Dále dojde ke zvýšení sazeb daně z tabáku ke kouření, a to ve dvou krocích (2013 a 2014). Cílem návrhu je přiblížit zdanění tabáku míře zdanění cigaret, a to v roce 2013 ve výši 75 % a v roce 2014 ve výši 80 % minimální sazby daně z cigaret.

 

Daň z převodu nemovitostí 

Současná tříprocentní sazba daně z převodu nemovitostí bude zvýšena na 4 %.

 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

Pro období 2013 až 2015 vláda navrhuje zrušit strop pojistného na veřejné zdravotní pojištění, který v současné době činí 72násobek průměrné mzdy. Jedná se o první návrh, který ještě může doznat změn po jednání ve vládě a v parlamentu.

 

Zdroj: KPMG

 

soutez_casestudy

Foto: © froxx - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?