Hlavní navigace

Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU

14. 9. 2011

Sdílet

Začátkem září byla prodloužena 3. výzva programu ICT a strategické služby v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

V rámci tohoto programu mohou podniky žádat o finanční prostředky pro následující typy aktivit:

* vývoj softwaru,

* zakládání a rozvoj center sdílených služeb a datových center, (nově) s důrazem na mezinárodní zaměření,

* zakládání a rozvoj center oprav výrobků a technologií high-tech.

O podporu mohou požádat všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na svou velikost, přičemž se sídlo příjemce podpory musí nacházet v České republice. Výše poskytnuté dotace se může pohybovat v rozmezí 1,5 až 100/150 mil. Kč na jeden projekt. Dotace na způsobilé investiční výdaje a provozní náklady se řídí regionální mapou platnou pro období 2007 – 2013 (viz: http://www.czechinvest.org/maximalni-podpora).

Výzva požaduje, aby bylo vytvořeno 10/25/40 nových pracovních míst dle typu podporované aktivity, přičemž tato místa musejí být obsazena zaměstnanci na odborné pozici odpovídající aktivitě, na kterou byly finanční prostředky poskytnuty. Další podmínkou je minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, která musí v případě velkých podniků činit minimálně 3 mil. Kč.

Příjem registračních žádostí bude probíhat od 1. 10. 2011 do 15. 1. 2012 (MPO si vyhrazuje možnost ukončit příjem žádostí dříve) a příjem plných žádostí od 1. 11. 2011 do 21. 3. 2012.

 Více informací lze získat na: http://www.czechinvest.org/ict-a-strategicke-sluzby-vyzva-iii-prodlouzeni.

 

Další aktuální možnosti dotací EU pro velké podniky 

Kromě výše zmíněného jsou také v současné době pro velké podniky v rámci OPPI otevřeny následující výzvy:

* prodloužení 2. Výzvy programu Školicí střediska (OPPI) – dotace na vybudování, rozšíření a vybavení školicích center či místností. Příjem elektronických registračních žádostí probíhá od 1. 6. 2011 do 15. 3. 2012, a příjem plných žádostí od 1. 7. 2011 do 15. 6. 2012.

více informací lze získat na: http://www.czechinvest.org/skolici-strediska-vyzva-ii-prodlouzeni

* 3. výzva programu Potenciál (OPPI) - dotace na vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj. Příjem elektronických registračních žádostí probíhá od 26. 2. 2010 do 30. 9. 2011, a příjem plných žádostí do 30. 11. 2011. více informací lze získat na: http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii 

 

ICTrocenka

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?