Hlavní navigace

O čertovských kopýtkách úvěrové smlouvy

13. 12. 2012

Sdílet

 Autor: © noeemi_fotolia - Fotolia.com
Život se skládá z maličkostí. I pouhé dvě sekundy můžou ať už pozitivně či negativně ovlivnit život na dlouhá léta. Dvě sekundy trvá i podpis úvěrové smlouvy.

Na téma „co dělat před podpisem úvěrové smlouvy“ už byly popsány stohy papírů, jejich čtením bychom strávili zaslouženou dovolenou. Stále se však objevují případy, kdy neznalost základních principů nebo zbrklé pročtení smlouvy ovlivnilo budoucnost člověka i podnikatele na řadu let. Pokud firma či spotřebitel uzavírají úvěrovou smlouvu, je moudré investovat finanční prostředky do konzultace s právníkem. Mnohokrát se v praxi ověřilo, že se tato investice v budoucnu několikanásobně vyplatila. Jestliže však máte pocit, že jde v tomto konkrétním případě o „banální úvěrovou smlouvu“, měli byste mít před jejím uzavřením na paměti několik zásadních kroků, které je třeba před jejím podpisem realizovat.

 

Jan VinterKam pro úvěr 

Na prvním místě je výběr poskytovatele úvěru. Pokud jsme dříve uvažovali o půjčce prostřednictvím úvěru, vedly naše kroky především do banky. Ta pro nás znamenala záruku kvalitního partnera. Dnes si už celkem dobře můžeme sjednat půjčku na poště nebo využít služeb nebankovních společností. Pro mnohé bude možná překvapením, že úvěry pro podnikatele i spotřebitele začínají převažovat také v nabídkách leasingových společností. U podnikatelů je tento trend viditelný už několik let. Nebankovní úvěr pro podnikatele byl také jediným produktem nebankovního trhu, který rostl i v období ekonomické recese. Také spotřebitelé si přijdou u leasingových společností na své. Kvůli zákonu o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost 1. ledna loňského roku, tyto firmy v podstatě přestaly nabízet finanční leasing pro spotřebitele a zaměřily se na nebankovní úvěry. Důvod byl prostý. Do uvedeného zákona byl finanční leasing pro spotřebitele včleněn nad rámec směrnice EU, což ho odsunulo na okraj zájmu podniků o jeho nabídku. Způsobila to pasáž o možnosti odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od podepsání úvěrové smlouvy bez udání důvodu, čímž de facto udělala z leasingových společností půjčovnu financovaných předmětů, například vozů, fotoaparátů či čehokoliv jiného, co by si spotřebitel na finanční leasing pořídil. Pro upřesnění: na finanční leasing pro podnikatele neměl tento zákon žádný dopad a stále ho firmy využívají pro financování svých investic. Trojici poskytovatelů, které lze doporučit pro oslovení s žádostí o úvěr, doplňují značkové nebankovní společnosti, které jsou členy České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Ty se specializují především na spotřebitelské financování, nicméně některé z nich nově nabízejí i služby pro podnikatele, například při financování vozů. Obecně lze říci, že čerpání bankovního úvěru je výhodné především pro ty firmy či spotřebitele, kteří mají u banky kvalitní a dlouhou historii, která jim zaručí rychlé a jednoduché schválení úvěru a zároveň nepotřebují využít bankovní úvěr na krytí jiných potřeb. Pokud je však jejich volbou rychlé, jednoduché a dostupné financování, které bude zároveň obsahovat outsourcing doprovodných služeb, minimálně ve formě výhodného pojištění, měli by se poohlížet po službách leasingových či nebankovních společností.

 

S čím pro úvěr 

Především je třeba vzít s sebou selský rozum a hlavně spotřebitelé se nesmí bát zeptat, pokud něčemu neporozumí. Pro spotřebitele je také zásadní vědět, že všichni poskytovatelé úvěrů, tedy banky i nebankovní společnosti, mají ze zákona povinnost předložit žadateli o úvěr srozumitelné předsmluvní informace. Účelem tohoto bodu zákona o spotřebitelském úvěru je předložit klientovi rejstřík základních informací k porovnání výhodnosti či nevýhodnosti nabídek různých poskytovatelů úvěrů. Rozsah i podoba předsmluvního formuláře je shodná pro všechny poskytovatele úvěru a tedy pro klienta velmi přehledná. Součástí předsmluvních informací je také RPSN – roční procentuální sazba nákladů, což je důležitější ukazatel než samotná procentuální sazba. Uvádí celkové roční náklady spojené s poskytnutým úvěrem.

 

Než se upíšeme 

Než firma či spotřebitel podepíší úvěrovou smlouvu, je dobré vědět, jaké by měla mít náležitosti. Úvěrovou smlouvu upravuje Obchodní zákoník, předmětem plnění je vždy pouze peněžitá částka. Ať už jde o menší půjčku od renomované finanční instituce či podnikajícího souseda odvedle, trvejte vždy na tom, aby byla smlouva písemná. Měla by obsahovat přesné informace o věřiteli a dlužníkovi, poskytnutou částku úvěru a sjednaný úrok plus marži. Finanční plnění může být realizováno také v cizí měně, pokud to není v rozporu s devizovým zákonem. V tom případě se peněžní prostředky i úrok úvěru platí ve stejné měně, v níž byla půjčka poskytnuta. Dále by měla úvěrová smlouva obsahovat formu financování, jako jsou kontokorentní úvěr, krátkodobá půjčka, investiční úvěr atd. Měla by mít uvedené číslo smlouvy, délku trvání, dle jakého práva se řídí a jazyk, v němž je zpracována.

Pozdě bycha honiti 

Důležitou částí úvěrové smlouvy jsou poplatky. Těm doporučuji věnovat náležitou pozornost, zvláště ustanovení, za co se platí a z čeho se vypočítávají. Především u podnikatelských úvěrů se může stát, že mohou být zčásti skryty v dalších ustanoveních. (U spotřebitelů jsou ze zákona uvedeny v předsmluvním formuláři, který musí obsahovat přesné vyčíslení půjčené částky, úrok plus poplatky a celkovou částku, kterou spotřebitel za dané období za úvěr zaplatí.) Poplatky za zpracování úvěru jsou většinou stanoveny pevnou částkou nebo procentem z poskytnutého úvěru. Další poplatky mohou být za vedení úvěrového účtu. O ten se zvyšuje měsíční splátka. Poplatek za změnu úvěrových podmínek zaplatíte, pokud se mění podmínky smlouvy z vaší strany. Dalším poplatkem, se kterým se můžete setkat, je například poplatek za nečerpání úvěru, tzv. závazková provize, který je stanoven určitou procentní částkou z nečerpané částky úvěru splatnou čtvrtletně se zpětnou vazbou.

 

Důležité obecné závazky a sankční podmínky 

Obecné závazky patří mezi nejdůležitější a nejzáludnější náležitostí smlouvy o úvěru, které jsou často součástí vágních ustanovení určitého paragrafu. Pokud je sami nemůžete ze smlouvy přesně definovat, doporučuji obrátit se s dotazem na osobního bankéře či pracovníka, s nímž smlouvu o úvěr sjednáváte. Pro případ neplnění podmínek úvěrové smlouvy by měly být sankční podmínky stanoveny srozumitelně ve formě smluvních pokut. Podle vyjádření České bankovní asociace by měli tyto ustanovení důkladně číst především spotřebitelé, kteří si půjčují finance od jiných poskytovatelů, než jsou banky a členské společnosti ČLFA. Především u poskytovatelů financí z tzv. „šedé zóny“ občané často ručí nepřiměřeným majetkem a při sebemenším porušení podmínek, například zpoždění platby o několik dnů, o něj přicházejí. S jakými dalšími obecnými závazky se můžeme setkat? Jsou to například Pari passu – rovnocenné postavení s ostatními věřiteli, Cross Default – křížové porušení závazků vůči ostatním věřitelům, Ownership Clause – změna vlastnické struktury dlužníka bez předchozího písemného souhlasu věřitele, Material Adverse Change Clause – zásadní změna v performanci dlužníka či Negative Pledge Clause – dlužník nesmí zastavit nic bez souhlasu věřitele.

 

Čtení na večer 

K úvěrové smlouvě jsou ve většině případů připojeny další dokumenty, na něž smlouva odkazuje a které tvoří její přílohy. Jsou to především všeobecné obchodní podmínky banky, sazebník cen a odměn nebo doklady vztahující se k úvěrovým zárukám.

 

Co byste ještě měli vědět 

Než se rozhodnete vydat do bankovního či nebankovního ústavu s žádostí o úvěr, musíte si být opravdu jisti, že máte i s podpisem úvěrové smlouvy stále osud ve svých rukou. Především u komplikovanějších případů a vyšších částek bych opět doporučil přizvat ke konzultaci právníka, který se specializuje na obchodní a finanční právo. Spotřebitelé by také měli vědět, že mají možnost úvěr kdykoliv bez udání důvodu předčasně splatit. Zákon pro takový případ stanoví horní strop výše nákladů spojených s předčasným splacením, které je spotřebitel povinen uhradit. Další novinkou, kterou zavedl zákon o spotřebitelském úvěru, je provázanost úvěru na existenci kupní smlouvy. Pokud klient vrátí prodejci zboží, na něhož si vzal úvěr, například z důvodu reklamace vad, zaniká i smlouva o úvěru. Hovoříme-li o zákonu o spotřebitelském úvěru, v současné době projednává Poslanecká sněmovna jeho novelu. Hlavní změny, které mají přímý vliv na spotřebitele, jsou zákaz použití směnky nebo šeku k splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru a zákaz použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou při nabízení sjednávání nebo zprostředkování půjčky. Třetí novinkou je už jmenovaná skutečnost, kdy zajištění úvěru nesmí být podle zákona ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Tato ustanovení včlenilo do novely zákona nad rámec požadavků EU Ministerstvo financí, což je chvályhodný počin. Drobný stín však na něj vrhá krátký čas pro jeho zavedení do praxe. Pokud vše proběhne dle představ, novela by měla platit od ledna 2013.

 

Předseda redakční rady CFO Worldu Jan Vinter je bývalý finanční ředitel, dnes renomovaný korporátní finanční konzultant.

ICTrocenka

 

Článek dnes synchronně vychází (ve zkráceném znění) také v tištěném magazínu CFO worldu, který je distribuován na adresy všech finančních ředitelů v České republice. CFO World 3/2012 v tištěné podobě si můžete zakoupit prostřednictvím on-line trafiky IDG. Elektronickou verzi pak obdržíte prostřednictvím našeho partnera - společnosti Publero.

Byl pro vás článek přínosný?