Hlavní navigace

O nákupu ERP rozhodne CFO kvalifikovaněji než CIO, finanční ředitel je tím pravým králem informačních toků

Sdílet

 Autor: © style-photography.de - Fotolia.com
V současnosti stále bohužel většinou platí, že je to CIO, kdo kupuje nové informační systémy (rozuměj pohříchu hračky) s lepšími funkcemi, které potřebují výkonnější hardware a je těžší je zprovoznit. Proč? Protože jsou technicky vyspělé, mají je ostatní společnosti, nebo proto, že si myslí, že jsou potřeba. Naproti tomu CFO pořizuje nástroje, které mu umožní lepší fungování finančních a firemních procesů a pečlivě zvažuje jako dobrý hospodář návratnost vydaných peněz.

Irena Prášilová Role CFO se během posledních deseti let proměnila – dnes zodpovídá za poskytování analytických služeb založených na přesných účetních záznamech. Je členem nejvyššího vedení společnosti, podílí se na strategii firmy a spoluurčuje její směřování. Je to on, kdo posuzuje každý strategický záměr a hodnotí jeho vliv na hodnotu firmy. Sleduje současně růst firmy, všímá si všech vlivů na zvyšování objemu a optimalizaci marže společnosti a zaměřuje se na maximalizaci výnosnosti investovaného kapitálu (ROIC), kterou pro každý strategický záměr porovnává s náklady na tento kapitál (WACC).

 

Co už finanční ředitel dávno není? 

Rozhodně už není šéfem transakčně orientovaného sila, které vyrábí statické finanční výkazy, jež jsou pouze obrazem proběhlých účetních transakcí a nemohou sloužit ke strategickému rozhodování. Není tím, kdo je schopen poskytnout jen obraz o minulé výkonnosti firmy v měsíčních, nebo čtvrtletních periodách, bez jakékoliv predikce a analýzy.

 

Sleduje výkon celé společnosti 

Ve svém týmu finanční ředitel buduje kulturu, která se jednoznačně orientuje na zvyšování hodnoty společnosti. Umí postavit svůj tým a rozšířit ho o analytiky a finanční specialisty. Získává pravdivá data o všech divizích společnosti a vyhodnocuje jejich vliv na růst firmy. Z těchto důvodů potřebuje pracovat s velkými objemy dat, které se nacházejí v různých systémech. Data, která se v aplikacích hromadí, ať už ve formě účetních zápisů, nebo v jiných formátech, je potřeba zpracovat, vyhodnotit, najít nové souvislosti a na jejich základě vytvořit predikce. CFO se tak stává nejen odborníkem na finanční situaci podniku, ale také na informační technologie. Po mnoho let se touto oblastí zabývali pouze ředitelé IT, tedy CIO. Ti určovali, které systémy bude firma pro jednotlivé procesy a divize používat a jakým způsobem budou požadavky byznysu systémy podpořeny. Výsledkem této snahy bylo většinou nevyhovující řešení. Přitom finanční ředitel je rozhodně tím manažerem, který by měl o nákupu IT do firmy rozhodovat jako o strategické investici, která buďto hodnotu firmy zvýší, nebo je lepší se do ní raději nepouštět.

 

CFO se naučil informační systémy znát a vybírat si je 

Mnozí progresivní CFO se ale již převést svoje potřeby do digitální řeči naučili a umí se orientovat a nalézt řešení s využitím informačních technologií. K tomu potřebují mít jeden hlavní ERP systém, od něhož se odvíjejí všechny informační toky. Komplexní řešení problémů hledají za pomocí využití digitálních technologií a na ně navázaných analytických systémů, pracují s mobilními aplikacemi, které umožňují zpracovat velké objemy dat a nalézt nové souvislosti a příležitosti pro byznys. CFO připravují a vybírají svůj tým, o němž předpokládají, že bude schopen s těmito aplikacemi nové generace pracovat.

 

Ne tedy CIO, ale finanční ředitel rozhoduje o IT projektech v úspěšných společnostech 

V současnosti stále bohužel většinou mnohde platí, že je to stále CIO, kdo kupuje nové informační systémy (rozuměj pohříchu hračky) s lepšími funkcemi, které potřebují stále výkonnější hardware a je stále těžší je zprovoznit. Proč? Protože jsou technicky vyspělé, mají je ostatní společnosti, nebo proto, že si myslí, že jsou potřeba. Naproti tomu CFO pořizuje nástroje, které mu umožní lepší fungování finančních a firemních procesů a pečlivě zvažuje jako dobrý hospodář návratnost vydaných peněz. Cílem CFO je využít moderní technologie tak, aby podpořil okamžitou dostupnost informací, možnost analyzovat je a agregovat data pro potřeby vedení. On je zodpovědný za to, že informace budou natolik kvalitní, že vedení bude schopné rozhodnout a posoudit jednotlivé záměry a profitabiltu společnosti z různých pohledů. Jediní, kdo novou kvalitu manažerských kompetencí stále ještě mnohdy nechápou, jsou dodavatelé IT řešení, kteří neustále cílí na CIO...

 

Autorka působila dlouhá léta v poradenské společnosti Accenture, od letoška pracuje ve farmaceutické firmě Merck Sharp & Dohme.

 

Na článek polemicky reaguje zde Stanislav Sýkora, bývalý  dlouholetý generální ředitel producenta podnikových informačních systémů ERP, společnosti Asseco Solutions, a nyní spolumajitel společnosti Inspirie Consulting.

Byl pro vás článek přínosný?