Hlavní navigace

O nenápadném půvabu lhostejnosti obchodníků

3. 6. 2010

Sdílet

Dohoda ohledně mezibankovních poplatků prospěje SEPA.

Asociace Visa Europe uvítala nedávné rozhodnutí Evropské komise, že po veřejném slyšení přijme závazky navržené Visa Europe ohledně multilaterálních mezibankovních poplatků (MIF) pro intra-regionální okamžité debetní transakce v EEA. Visa Europe rovněž přivítala návrh Evropské komise ukončit řízení o okamžitých debetních mezibankovních poplatcích.

Podle navrhovaných závazků omezí Visa Europe své průměrné intra-regionální MIF pro okamžité debetní transakce na 20 bazických bodů (0,2 %) po dobu čtyř let. Stejný horní limit bude uplatňován na domácí okamžité debetní sazby, které před 10. březnem 2009 spadaly do intra-regionální sazby MIF, a také na domácí bezprostřední debetní sazby, které byly nastaveny přímo asociací Visa Europe. Řada zemí má své vlastní dohody ohledně nastavení domácích mezibankovních poplatků nebo mají jen nízkou míru okamžitých debetních transakcí, proto bude celkový vliv omezený.

 

Pryč s hotovostí... 

Prezident asociace Visa Europe a výkonný ředitel Peter Ayliffe uvedl: „Navrhované závazky ohledně mezibankovních poplatků jsou významným krokem k vytvoření jednotné euro platební oblasti (SEPA) a k dalšímu nahrazování neefektivních hotovostních transakcí v Evropě. Celému odvětví přinesou větší právní jistotu a zajistí mechanismus pro úpravu průměrné sazby 0,2 procenta, pokud se objeví další data o nákladech na jiné druhy plateb, včetně hotovosti. Jsem rád, že tyto závazky povedou k zavedení vhodné metodologie pro výpočet nákladů na práci s hotovostí, které budou možné použít jak doma, tak při přeshraničních transakcích.“

„Asociace Visa Europe navrhla tyto závazky v nejlepším zájmu spotřebitelů, prodejců a našich členských bank. Visa Europe vždy dbala na to, aby její platební karty přinášely spotřebitelům i prodejcům významné výhody,“ dodal Ayliffe.

 

Chce to jednotnou metodologii 

Závazek omezit okamžité debetní MIF kalkulované asociací Visa Europe byl vypočten na základě tzv. testu „lhostejnosti obchodníků“ (merchant indifference test), o němž se v poslední době hovoří v ekonomické literatuře. Komise konkrétně vypočetla limit zprůměrováním výsledků dvou studií provedených centrálními národními bankami v Nizozemsku (2005) a ve Švédsku (2007), které se zaměřily na porovnání nákladů na platební a hotovostní transakce v těchto dvou zemích.

Vzhledem k tomu, že data, na nichž Evropská komise staví svůj výpočet, nejsou kompletní a dosud nezahrnují všechny nákladové kategorie, obsahuje závazek jasný mechanismus pro revizi limitu 0,2 procenta, a to v okamžiku, kdy se objeví další data. Evropská komise již spustila celoevropskou studii, jejímž cílem je zjistit náklady různých platebních metod. Asociace Visa Europe se na těchto studiích podílí svým know-how a Komisi poskytla detailní seznam bodů, které by každá rigorózní a rozumná studie měla vzít v potaz. V navrhovaných závazcích je poznámka, že asociace Visa Europe bude dále konzultována při dalším rozpracování metodologie. Visa Europe se těší na další spolupráci s Evropskou komisí v této oblasti.

Navrhované závazky zdůrazňují potřebu zavedení jednotné evropské metodologie, již budou moci používat úřady napříč oblastí SEPA a s jejím použitím vypočítávat MIF pro okamžité debetní transakce uskutečněné v rámci místní jurisdikce, a jež přispěje k vytvoření rovných podmínek pro všechny 4 strany v rámci debetního systému, které jsou v Evropě v současné době provozovány.

Navrhované závazky se týkají pouze MIF pro bezprostřední debetní transakce, a proto se nevztahují na kreditní transakce, odložené debetní transakce a komerční MIF. Uplatnění tzv. testu „lhostejnosti obchodníků“ na kreditní a odložené debetní transakce je totiž podstatně obtížnější v podmínkách, kdy hotovost nepředstavuje realistickou alternativu ke kreditní transakci. Visa Europe a Evropská komise budou pokračovat v diskusích o těchto složitých otázkách i v následujících měsících s cílem dosáhnout výsledku, na němž by se shodly obě strany. Do doby, než budou známy výsledky těchto jednání, zůstanou mezibankovní poplatky účtované asociací Visa Europe za kreditní a odložené debetní transakce na stejné výši.

 

Zdroj: Grayling

 

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?