Hlavní navigace

O ocenění za společenskou odpovědnost mohou nyní soutěžit i podniky do 250 zaměstnanců

21. 5. 2015

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Oficiálního uznání za společensky odpovědné podnikání se nyní může dostat i živnostníkům a malým a středním podnikům. Byl totiž spuštěn první ročník programu Cena za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně. To je určeno právě pro v této oblasti dosud opomíjený segment SMB firem.

Rada kvality České republiky, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a společnost P3 – People, Planet, Profit dnes představily program Ceny za společenskou odpovědnost – „Podnikáme odpovědně“. Toto ocenění vyzdvihuje přínos malých a středních podniků, rodinných firem a sociálních podniků, které bez masivní propagace a nároku na uznání realizují desetitisíce drobných akcí, které jsou v součtu nesmírně významným přínosem na poli společenské odpovědnosti (CSR) v celorepublikovém měřítku.

 

Spolupráce čtyř nezávislých subjektů na organizaci a realizaci Ceny za společenskou odpovědnost – „Podnikáme odpovědně“ je jedním z výsledků Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR, který v loňském roce přijala vláda.

 

„Přijetím Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací jsme se přihlásili k podpoře tématu, které je doslova klíčové pro zajištění udržitelného rozvoje nejen v naší zemi, ale na celém světě. Velice mě těší, že se nám daří spojovat dříve roztříštěné aktivity na podporu společenské odpovědnosti a že konečně ve shodě pracujeme na dosažení společného cíle, kterým je korektní, dlouhodobě udržitelné a společensky prospěšné podnikání v naší zemi“, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

 

V oblasti společenské odpovědnosti se zatím pozornost veřejnosti i médií soustřeďovala na rozsáhlé projekty a oceňování celorepublikových aktivit velkých společností. V jejich stínu ale v naší zemi působí statisíce menších firem, které své aktivity v oblasti CSR navenek příliš nekomunikují, ale které jsou v součtu nejméně stejně významným prvkem pro zavádění společenské odpovědnosti v naší zemi.

 

„Jen málokdo si uvědomuje skutečný význam malých a středních podniků pro naši ekonomiku. Tyto firmy vytváří přes 38% našeho HDP a zaměstnávají 61% pracovníků. A podobným způsobem – tedy součtem statisíců drobných aktivit – můžeme získat skutečný obraz a ohodnotit význam podílu malých a středních podniků na poli společenské odpovědnosti. Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně má tento podíl spravedlivě ocenit a především zviditelnit,“ vysvětlila Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 

Cena za společenskou odpovědnost – „Podnikáme odpovědně“ je rozdělena do tří kategorií. Kromě malých a středních podniků a rodinných firem jsou samostatně posuzovanou kategorií i sociální podniky, jejichž podnikatelské aktivity jsou směřovány tak, aby prospívaly společnosti a životnímu prostředí. Dalo by se říci, že společenská odpovědnost je základní náplní jejich činnosti.

soutez_casestudy

 

Do prvního ročníku Ceny za společenskou odpovědnost – „Podnikáme odpovědně“ se mohou firmy hlásit do konce srpna 2015. Nezávislé hodnocení přihlášených provede Sdružení pro oceňování kvality a vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu v rámci Listopadu – Měsíce kvality v ČR.

Byl pro vás článek přínosný?